Tag / വെബ്സൈറ്റ്

  • ഇത് രജനികാന്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഓടുന്ന സൈറ്റ്! രജനികാന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചില വിവരങ്ങളാണ് സൈറ്റിൽ ഉള്ളത്. കൂടാതെ രജനികാന്തിനു മാത്രം കഴിയുന്ന ചിലകാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സൈറ്റിനുള്ള പ്രധനപ്രശ്നമെന്താണെന്നു വെച്ചാൽ സൈറ്റ് ഓടണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്; ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഡിസ് കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ… സൈറ്റ് ഓടുന്നത് രജനികാന്തിന്റെ ആ അദൃശ്യശക്തിയാൽ തന്നെ!! ഇനി അഥവാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്താലോ ഈ സൈറ്റ് പിന്നെ ഓടില്ല!! ഇനി […]

    Read More
  • നിരവധി ഒഴിവുകളാണ് വെബ്‌ ഡിസൈനേർസിനെ തേടി വരുന്നത്. പക്ഷേ, അതിനു വേണ്ട ടെക്നോളജി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. യാതൊരു വിധ വർക്ക് ലോഡോ, ടെൻഷനോ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് വെബ് ഡിസൈനറുടേത്. പക്ഷേ, ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ ഈ രംഗം ഇന്നു വളരെ ശുഷ്‌കമാണ്. പെൺ സാന്നിദ്ധ്യം അശേഷം ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. പെൺകുട്ടികൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ എന്നു പറഞ്ഞു നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിങ് പഠിക്കാനായാണു നെട്ടോട്ടമോടുന്നത്. ഗ്രാഫിക്‌സ് വർക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിൽ ചവറുപോലെയാണ്… സകല […]

    Read More

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/chayicnl/public_html/wp-content/themes/odayanchal/includes/serverclasses.php on line 22

April 26, 1954: Polio vaccine trials begin

Posted on Thursday April 26, 2018 - This Day in World History

On this day in 1954, the Salk polio vaccine field trials, involving 1.8 million children, begin at the Franklin Sherman Elementary School in McLean, Virginia. Children in the United States, Canada and Finland participated in the trials, which used for the first time the now-standard double-blind method, whereby neither the patient nor attending doctor knew if the inoculation was the vaccine or a placebo. On April 12, 1955, researchers announced the vaccine was safe and effective and it quickly became a standard part of childhood immunizations in America. In the ensuing decades, polio vaccines would all but wipe out the highly contagious disease in the Western Hemisphere.

Polio, known officially as poliomyelitis, is an infectious disease that has existed since ancient times and is caused by a virus. It occurs most commonly in children and can result in paralysis. The disease reached epidemic proportions throughout the first half of the 20th century. During the 1940s and 1950s, polio was associated with the iron lung, a large metal tank designed to help polio victims suffering from respiratory paralysis breathe.

President Franklin Roosevelt was diagnosed with polio in 1921 at the age of 39 and was left paralyzed from the waist down and forced to use leg braces and a wheelchair for the rest of his life. In 1938, Roosevelt helped found the National Foundation for Infantile Paralysis, later renamed the March of Dimes. The organization was responsible for funding much of the research concerning the disease, including the Salk vaccine trials.

The man behind the original vaccine was New York-born physician and epidemiologist Jonas Salk (1914-95). Salk’s work on an anti-influenza vaccine in the 1940s, while at the University of Michigan School of Public Health, led him, in 1952 at the University of Pittsburgh, to develop the inactivated polio vaccine (IPV), based on a killed-virus strain of the disease. The 1954 field trials that followed, the largest in U.S. history at the time, were led by Salk’s former University of Michigan colleague, Dr. Thomas Francis, Jr.

In the late 1950s, Polish-born physician and virologist Albert Sabin (1906-1993) tested an oral polio vaccine (OPV) he had created from a weakened live virus. The vaccine, easier to administer and cheaper to produce than Salk’s, became available for use in America in the early 1960s and eventually replaced Salk’s as the vaccine of choice in most countries.

Today, polio has been eliminated throughout much of the world due to the vaccine; however, there is still no cure for the disease and it persists in a small number of countries in Africa and Asia.