Browsed by
Tag: പന്തങ്ങൾ

പന്തങ്ങൾ – ചോര തുടിക്കും ചെറുകയ്യുകളേ

പന്തങ്ങൾ – ചോര തുടിക്കും ചെറുകയ്യുകളേ

കവിത കേൾക്കുക മറ്റു കവിതകൾ കാണുക ചോര തുടിക്കും ചെറുകയ്യുകളേ പേറുക വന്നീ പന്തങ്ങൾ ഏറിയ തലമുറയേന്തിയ പാരിൻ വാരൊളി മംഗള കന്ദങ്ങൾ