നിത്യപ്രാർത്ഥന

നിത്യപ്രാർത്ഥന

കവിത കേൾക്കുക:

0:00

ഏവർക്കും ദിവസവും രാവിലെ ചൊല്ലാനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഇതാ ഒരു പ്രാർത്ഥനാഗീതം, സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും 😀😀 എന്നു കരുതാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

One thought on “നിത്യപ്രാർത്ഥന

  1. ഹായ് രാജേഷേട്ടാ..ഞാന്‍ ജെസ്സി,ഇടക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍..ചായില്യം പേജ് വായിക്കാറുണ്ട്.അതുപോലെ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോള്‍ നിത്യപ്രാര്‍ത്ഥന എന്നു കണ്ടു.. പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി തരുന്ന വല്ല പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി..വളരെ നിരാശ തോന്നി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *