കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൗതുക ലോകം മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണു ടീച്ചർജീ…! റോയൽ ഫൂട്ട്‌വെയേർസ് ആൻഡ് ബാഗ്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൂര്യകാലടി മനയിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ! ചരിത്രം മണലെടുത്ത തലക്കാട് ഒരു വയസ്സിന്റെ കൗതുകം ഭ്രാന്ത് – നൂലുപൊട്ടിയ പട്ടങ്ങൾ ഏകാകിയുടെ നൊമ്പരം വിശുദ്ധൻ രാമൻ, രാമൻ നായരായ കഥ മാറുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും നമ്മുടെ അദ്ധ്യാപകരും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പച്ചക്കറികളിലെ കീടനാശിനി ഓണവിശേഷം – ചില കെ. എസ്. ആർ. ടി. സി. കഥകൾ ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നു! നിങ്ങൾക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടേ? ചങ്ങായം ചോദിക്കൽ ലയനം ഞാനാ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചെയ്തത്… ടാക്സ് – ഒരു പരിവേദനം സ്ത്രീസമത്വത്തിന്റെ പൊരുൾ കോടികൾ പ്രസവിക്കുന്ന വിശുദ്ധമല!! തമിഴ് നാടിന്റെ ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ്… പൊന്നു വിളയിക്കുന്നവർ! കേരളം കണ്ടു പഠിക്കാൻ ചിലത്… പഴയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഥ ഒരു പഴയ കമ്പിക്കഥ അഥവാ Memorable Flashes 14 വയസുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ വേണോ? ശലഭജീവിതം കരിമീനും മധുരവും ഫെയ്‌സ് വാഷ് ചെയ്താൽ ഗ്ലാമർ കൂടും സാർ ഒരു പെണ്ണുകാണല്‍ ചടങ്ങിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്! ഭരതവാക്യം ആട്ടക്കളം ഈ പ്രണയകാലം നിനക്കുള്ളതാവട്ടെ! മൂന്നു പെണ്ണുങ്ങള്‍ ഗോവ പറയുന്നത്! ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം കുടുംബകലഹം സ്പെഷ്യല്‍ മംഗല്യം തന്തുനാനേന… ദി വ്യാജന്‍ ഓജോബോര്‍ഡ് റീലോഡഡ്! ചേലിയക്കാരന്റെ പ്രേതം പശുവും ഭക്തിയും പിന്നെ മലയാളിയും കൂട്ടുകാരാ ക്ഷമിക്കുക…! ഗുഹാന്തര