ദേവരാഗഗീതികൾ!!

ദേവരാഗഗീതികൾ!!

ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതം നൽകിയ സിനിമാഗാനങ്ങൾ!!

No ഗാനം സിനിമ ഗാനരചിതാവ് ഗാനം ആലപിച്ചത്
1 ആ മലര്‍ പൊയ്കയില്‍ കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.എസ്‌. ജോര്‍ജ്‌, കെ. സുലോചന
2 ആ മലര്‍ പൊയ്കയില്‍ കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ. സുലോചന
3 ആ മലര്‍ പൊയ്കയില്‍ (ശോകം) കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ. സുലോചന
4 അമ്പിളി മുത്തച്ഛന്‍ കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് ലളിത തമ്പി, കെ ലീല, ലക്ഷ്മി
5 ഏലയിലേ പുഞ്ചവയല്‍ കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.എസ്‌. ജോര്‍ജ്‌, കോറസ്‌
6 ഓഹോയ് താതിനന്തനം കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.എസ്. ജോര്‍ജ്, കെ. സുലോചന, കെ. ലീല, ലക്ഷ്മി, ലളിത തമ്പി
7 പോവേണോ പോവേണോ? കാലം മാറുന്നു ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കമുകറ, കെ.എസ്. ജോര്‍ജ്,കെ. സുലോചന
8 ജനനീ ജനനീ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.എസ്‌. ജോര്‍ജ്‌, ശാന്ത പി. നായര്‍
9 ജന്മാന്തരങ്ങളില്‍ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ജി. ദേവരാജന്‍
10 കാറ്റേ വാ കടലേ വാ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.എസ്‌. ജോര്‍ജ്‌, എം.എല്‍. വസന്തകുമാരി
11 കാറ്റേ വാ കടലേ വാ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം.എല്‍. വസന്തകുമാരി
12 കടലിനക്കരെ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ എസ്‌ ജോര്‍ജ്‌,ശാന്ത പി. നായര്‍
13 കതിരണിഞ്ഞു ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ എസ്‌ ജോര്‍ജ്‌,ശാന്ത പി. നായര്‍
14 ഓടക്കുഴല്‍ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം.എല്‍. വസന്തകുമാരി
15 ഒരു പനിനീര്‍പ്പൂവിനുള്ളില്‍ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ വസന്ത ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍
16 പെണ്ണിന്റെ ചിരിയും ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കുമരേശന്‍ ,പട്ടം സദന്‍
17 വാസന്തരാവിന്റെ ചതുരംഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശാന്ത പി. നായര്‍,കെ എസ്‌ ജോര്‍ജ്‌
18 ആദം ആദം ആ കനി തിന്നരുതു് ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
19 ദയാപരനായ കര്‍ത്താവേ ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
20 കാണാന്‍ നല്ല കിനാവുകള്‍ കൊണ്ടൊരു ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
21 ലഹരി ലഹരി ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ, ജിക്കി
22 മനസ്സമ്മതം തന്നാട്ടേ മധുരം നുള്ളി തന്നാട്ടെ ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ, ജിക്കി
23 മുള്‍ക്കിരീടമിതെന്തിനു ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
24 ഓമനക്കയ്യിലൊലീവില കൊമ്പുമായ്‌ ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
25 പഞ്ചാരപ്പാലു മിട്ടായി ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി. ലീല,രേണുക
26 പെരിയാറേ ഭാര്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,പി. സുശീല
27 എന്നാണെ നിന്നാണെ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി. ലീല, കോറസ്
28 കല്‍പ്പനയാകും യമുനാ നദിയുടെ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
29 കേളെടി നിന്നെ ഞാന്‍ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ മെഹബൂബ്‌, കോട്ടയം ശാന്ത
30 കിനാവിന്റെ കുഴിമാടത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
31 പൊന്നിന്‍ ചിലങ്ക ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ലീല
32 വണ്ടീ പുകവണ്ടീ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ മെഹബൂബ്‌
33 വരണൊണ്ടു വരണൊണ്ടു ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
34 വിരലൊന്നു മുട്ടിയാല്‍ ഡോക്ടര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ലീല
35 ആയിരത്തിരി കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി, ജിക്കി, കോറസ്‌
36 എതു കടലിലോ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
37 ജലദേവതമാരേ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
38 കടലമ്മേ കടലമ്മേ കനിയുകയില്ലേ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
39 മുക്കുവപ്പെണ്ണേ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ, ഗ്രേസി
40 മുങ്ങി മുങ്ങി കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ജിക്കി, എസ്‌. ജാനകി
41 മുത്തു തരാം [Bit] കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
42 ഊഞ്ഞാലൂഞ്ഞാല് കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
43 പാലാഴിക്കടവില്‍ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,പി. സുശീല
44 തിരുവാതിരയുടെ നാട്ടീന്നോ കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
45 വരമരുളുക കടലമ്മ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
46 എന്തെന്തു മോഹങ്ങളായിരുന്നു നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
47 കണ്ണുനീര്‍ മുത്തുമായ്‌ [M] നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
48 കണ്ണുനീര്‍ മുത്തുമായ്‌ [M] നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
49 കയ്യില്‍ നിന്നെ കിട്ടിയാല്‍ നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കുമരേശന്‍, പട്ടം സദന്‍
50 കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
51 മറക്കുമോ എന്നെ നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
52 തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിത്യകന്യക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
53 അങ്ങേതിലിങ്ങേതില്‍ ഓടിനടക്കും ചങ്ങാതീ അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
54 അരുവി അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
55 കറുത്ത പെണ്ണെ അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
56 മനോരാജ്യത്തിന്നതിരില്ലാ അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല, എസ്‌. ജാനകി
57 നാണിച്ചു പോയി അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
58 പൊന്നണിഞ്ഞ രാത്രി അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
59 പ്രണയം പ്രണയം പ്രണയം അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പട്ടം സദന്‍, പരമശിവം മണി
60 ഉരുകിയുരുകി അന്ന [Old] വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
61 ഭൂമി കുഴിച്ചു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
62 എവിടെ നിന്നോ എവിടെ നിന്നോ വഴിയമ്പലത്തില്‍ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.പി. ഉദയഭാനു
63 കൈനിറയേ വളയിട്ട പെണ്ണേ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
64 കളിത്തോഴി കനക കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
65 പറയുന്നെല്ലാരും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ മെഹബൂബ്‌, ശാന്ത പി. നായര്‍
66 പെണ്‍കൊടി പെണ്‍കൊടി കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ, പി. സുശീല
67 അഷ്ടമുടിക്കായലിലേ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല
68 ചുമ്മാതിരിയളിയാ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ഈ എല്‍ രാഘവന്‍
69 ദേവതാരു പൂത്ത മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
70 ഇടയകന്യകേ പോവുക നീ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
71 കാട്ടിലെ കുയിലിന്‍ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
72 മുത്തശ്ശിക്കഥ പറഞ്ഞുറക്കാം മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
73 നീലവര്‍ണ്ണകണ്‍പീലികള്‍ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
74 പറക്കും തളികയില്‍ മണവാട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
75 ആകാശഗംഗയുടെ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
76 ആകാശഗംഗയുടെ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
77 അഷ്ടമിരോഹിണി രാത്രിയില്‍ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
78 ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോള്‍ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല, പി. ലീല
79 കണികാണും നേരം ഓമനക്കുട്ടന്‍ പരമ്പരാഗതം പി. ലീല, രേണുക
80 കുപ്പിവള കൈകളില്‍ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.പി. കോമള
81 ഒരു ദിവസം ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല, കെ.പി. ഉദയഭാനു
82 താരാട്ടു പാടാതെ താലോലമാടാതെ ഓമനക്കുട്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
83 അന്തിമയങ്ങിയല്ലോ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല
84 ഗുരൂര്‍ ബ്രഹ്മ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
85 ഇനിയെന്റെ ഇണക്കിളിക്കെന്തു വേണം സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
86 ജയജയജയ ജന്മഭൂമി സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ടി ശാന്ത, കോറസ്‌
87 കിലുകിലുക്കം സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം എസ്‌ രാജേശ്വരി
88 നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
89 പറവകളായ് സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
90 താമരക്കുളക്കടവില്‍ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ, പി. സുശീല
91 സിന്ദാബാദ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല, എ.പി. കോമള, കോറസ്
92 ഏകാന്ത കാമുകാ ദാഹം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ, പി. സുശീല
93 കിഴക്ക് കിഴക്ക് ദാഹം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
94 പടച്ചവനുണ്ടെങ്കില്‍ ദാഹം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ
95 വേദന വേദന ദാഹം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
96 അഗാധനീലിമയില്‍ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
97 കണ്ടാലഴകുള്ള കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
98 കണിയല്ലയോ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
99 മാടപ്പിറാവേ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
100 നെന്മേനി വാകപ്പൂങ്കാവില്‍ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
101 പച്ചക്കരിമ്പുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.പി. ഉദയഭാനു
102 സ്വപ്നത്തിലെന്നെ (M/L/N) കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
103 വീട്ടിലൊരുത്തരും കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,പി. സുശീല
104 അന്തിത്തിരിയും കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
105 അത്തപ്പൂ ചിത്തിരപ്പൂ കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
106 ദീപം കാട്ടുക നീലാകാശമേ കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ലീല, ഗോമതി, എല്‍.ആര്‍. അഞ്ജലി
107 കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ലീല, കോറസ്‌
108 മാണിക്യവീണയുമായ് കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
109 പുഴവക്കില്‍ പുല്ലണിമേട്ടില്‍ കാട്ടുപൂക്കള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജന്‍, പി. ലീല, എല്‍ആര്‍ അഞ്ജലി
110 ഇല്ലൊരുതുള്ളി പനിനീരു കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
111 കാമുകി ഞാന്‍ കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
112 കളിയോടം [F] കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല, എസ്‌. ജാനകി
113 കളിയോടം [F] കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ലീല
114 മാതളമലരേ മാതളമലരേ കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കമുകറ
115 മുന്നില്‍ പെരുവഴി മാത്രം കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
116 ഓര്‍മ്മകള്‍തന്‍ ഇതളിലൂറും കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കമുകറ, എസ്‌. ജാനകി
117 പമ്പയാറൊഴുകുന്ന നാടേ കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ലീല
118 തങ്ക തേരിൽ കളിയോടം [F] ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കമുകറ, പി. സുശീല
119 അമ്പലക്കുളങ്ങരെ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
120 അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ നമ്മുടെ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
121 കാറ്റില്‍ ഇളം കാറ്റില്‍ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
122 മാനത്തും ദൈവമില്ല ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
123 മുറ്റത്തെ മുല്ലയില്‍ (ശോകം) ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
124 മുറ്റത്തെ മുല്ലയില്‍ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
125 ഓ റിക്ഷാവാലാ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ മെഹബൂബ്‌, വിദ്യാധരന്‍
126 വണ്ടിക്കാരാ വണ്ടിക്കാരാ ഓടയില്‍ നിന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
127 ആകാശപ്പൊയ്കയില്‍ പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ,പി. സുശീല
128 കണ്ണില്‍ നീലക്കായാമ്പൂ പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
129 മാനത്തെ പിച്ചക്കാരന് പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ, എല്‍.ആര്‍. അഞ്ജലി
130 പൂക്കള്‍ നല്ല പൂക്കള്‍ പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
131 പൊട്ടിക്കരയിയ്ക്കാന്‍ മാത്രമെനിയ്ക്കൊരു പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ, പി. സുശീല
132 ശബ്ദസാഗര പുത്രികളേ പട്ടുതൂവാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
133 കാമവര്‍ദ്ധിനിയാം ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം.എല്‍. വസന്തകുമാരി,പി. ലീല
134 മാലിനിനദിയില്‍ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
135 മന്ദാരത്തളിര്‍പോലെ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
136 മണിച്ചിലമ്പൊലി ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
137 മനോരഥമെന്നൊരു ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
138 പ്രിയതമാ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
139 ശാ‍രികപ്പൈതലേ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
140 ശംഖുപുഷ്പ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോള്‍ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
141 സ്വര്‍ണ്ണത്താമരയിതളിലുറങ്ങും ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
142 വനദേവതമാരേ ശകുന്തള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
143 ചിത്രകാരന്റെ ഹൃദയം കവരും ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
144 കാറ്ററിയില്ല കടലറിയില്ല ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
145 കളിചിരിമാറാത്ത കാലം ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
146 കിള്ളിയാറ്റിന്‍ ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
147 മൈക്കലാഞ്ചലോ ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌ , പി. ജയചന്ദ്രന്‍, പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
148 മുന്നില്‍ മൂകമാം ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
149 സാവിത്രിയല്ല ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
150 തങ്കവിളക്കത്ത്‌ ജയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
151 അമ്മായി അപ്പനു കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ ഈ എല്‍ രാഘവന്‍
152 മാളിക മേലൊരു മണ്ണാത്തിക്കിളി കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ എ.എം. രാജ,എസ് ജാനകി,കോറസ്
153 മാനത്തു വെണ്ണിലാവ്‌ കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
154 മഞ്ഞലയില്‍ മുങ്ങിത്തോര്‍ത്തി കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
155 നന്ദനവനിയില്‍ കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ എ.എം. രാജ, എസ്‌. ജാനകി
156 പ്രേമനാടക കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ എ.എം. രാജ, എസ്‌. ജാനകി
157 രാഗസാഗര കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
158 താരുണ്യം തന്നുടെ കളിത്തോഴന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
159 ആദ്യത്തെ രാത്രിയില്‍ കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
160 അല്ലിയാമ്പല്‍പ്പൂവുകളെ കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍, എസ്‌. ജാനകി
161 ചിലമ്പൊലി കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
162 മാതളപ്പൂങ്കാവിലിന്നലെ കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
163 നദികള്‍ കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
164 വണ്‍ റ്റൂ ത്രീ കല്യാണരാത്രിയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
165 ആറ്റിന്‍ മണപ്പുറത്തെ കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
166 അഷ്ടമംഗല്യ തളികയുമായ് കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം എസ്‌ പദ്മ
167 ആറ്റിന്‍ മണപ്പുറത്തെ കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,എസ്‌. ജാനകി
168 ഇളനീരെ കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍ ആര്‍ അഞ്ജലി
169 കൊഞ്ചും മൊഴികളെ കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
170 പണ്ടൊരുകാലം കണ്മണികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
171 അനുപമ കൃപാനിധി കരുണ കുമാരനാശാന്‍ ജി ദേവരാജന്‍
172 ബുദ്ധം ശരണം-കരുണതന്‍ മണി കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
173 എന്തിനീച്ചിലങ്കകള്‍ കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
174 കല്‍പ്പതരുവിന്‍ തണലില്‍ കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് .ജാനകി, സംഘം
175 മധുരാപുരിയൊരു കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
176 പൂത്തുപൂത്തു കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
177 സമയമായില്ല പോലും കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
178 താഴുവതെന്തേ കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കമുകറ
179 ഉത്തരമധുരാ വീഥികളേ കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
180 വാര്‍ത്തിങ്കള്‍ തോണി കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
181 വര്‍ണ്ണോല്‍സവമേ കരുണ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എം എസ്‌ പദ്മ
182 ഗോകുലപാല റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
183 ഇന്നലെയമ്പലമുറ്റത്ത്‌ റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
184 നീലാഞ്ജനക്കിളി റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
185 പാലാട്ട്‌ കോമന്‍ റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.പി. ഉദയഭാനു
186 പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരാ റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
187 വെള്ളിക്കിണ്ണം കൊണ്ട്‌ നടക്കും റൗഡി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
188 ഭാഗ്യഹീനകള്‍ തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
189 ചഞ്ചല ചഞ്ചല തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
190 ദേവകുമാരാ തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
191 ഏഴരവെളുപ്പിനുണര്‍ന്നവരേ തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
192 ഇന്ദീവരനയനേ സഖിനീ തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,പി. ലീല
193 പൂവിട്ടു പൂവിട്ടു തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
194 പ്രിയേ പ്രണയിനീ തിലോത്തമ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
195 ചിത്രശലഭമേ അരക്കില്ലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
196 കാതരമിഴി അരക്കില്ലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
197 മയിലാടും മതിലകത്തു അരക്കില്ലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
198 ഓര്‍മ്മകളേ അരക്കില്ലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
199 വിരഹിണീ അരക്കില്ലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
200 ഏഴുസുന്ദര (M/N) അശ്വമേധം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
201 കറുത്ത ചക്രവാളമതിരുകള്‍ (M/L/N) അശ്വമേധം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
202 ഒരിടത്ത്‌ ജനനം അശ്വമേധം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
203 തെക്കുംകൂറടിയാത്തി അശ്വമേധം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
204 ഉദയഗിരി ചുവന്നൂ അശ്വമേധം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
205 ആര്യങ്കാവില്‍ ഒരാട്ടിടയന്‍ അവള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
206 ഇന്നല്ലൊ കാമദേവനു അവള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല, എസ്‌. ജാനകി
207 കരകാണാക്കായലിലെ അവള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സീറോ ബാബു
208 മൃണാളിനീ അവള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
209 പ്രേമകവിതകളേ അവള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
210 ആകാശദീപമേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
211 അപസ്വരങ്ങള്‍ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
212 ചെല്ലച്ചെറുകിളിയേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
213 കണ്ണുനീര്‍ക്കായലിലെ കണ്ണില്ലാ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
214 മദം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
215 നീയെവിടേ നിന്‍ നിഴലെവിടേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
216 നീയൊരു മിന്നലായ്‌ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
217 പാടുവാന്‍ മോഹം ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
218 ആമ്പല്‍പ്പൂവേ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
219 അകലുകയോ തമ്മില്‍ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
220 ചീകിമിനുക്കിയ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
221 കന്നിയിളം മുത്തല്ലേ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
222 കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയിലെ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
223 ആലുവാപ്പുഴയില് മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
224 ധൂമരശ്മിതന്‍ കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
225 കല്ലുകൊണ്ടോ കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടോ കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
226 മാണിക്യ മാണിക്യ പൂമോളേ [Bit] കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
227 മയില്‍പ്പീലി കണ്ണുകൊണ്ട് (ശോകം) കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,പി. സുശീല
228 മയില്‍പ്പീലി കണ്ണുകൊണ്ട് കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,പി. സുശീല
229 പാല്‍ക്കാരീ പാല്‍ക്കാരീ കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
230 പണ്ടു മുഗള്‍ക്കൊട്ടാരത്തില്‍ കസവുതട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
231 ആകാശങ്ങളിലിരിയ്ക്കും നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
232 ഭൂമിയില്‍ മോഹങ്ങള്‍ നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
233 ഈയിടെ പെണ്ണിനൊരു നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
234 ഹിമവാഹിനി നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
235 ഹിമവാഹിനി(ബിറ്റ്‌) നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
236 ഹിമവാഹിനി നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
237 ഇനിയത്തെ പഞ്ചമിനാളില്‍ നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
238 നാടന്‍ പ്രേമം നാടന്‍പെണ്ണ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ജെ എം രാജു, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
239 മാനസ സാരസ മലര്‍മഞ്ജരിയില്‍(പെണ്‍) പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
240 മാനസ സാരസ മലര്‍മഞ്ജരിയില്‍ (ആണ്‍) പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
241 മാവിന്‍ തയ്യിനും പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
242 ഓലക്കത്താലിയും പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
243 ഒരു കൊച്ചുസ്വപ്നത്തിന്റെ മരണക്കിടക്കയിതില്‍ പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ലീല
244 സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സുന്ദരനിമിഷം പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
245 വനചന്ദ്രികയുടെ പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ലീല
246 വിദൂരയായ താരകേ പൂജ പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
247 ചിരിച്ചുകൊണ്ടോടിനടക്കും ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
248 കാര്‍ത്തികമണിദീപ ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍, എസ്‌. ജാനകി
249 മഹേശ്വരി ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
250 മതിമതി ജനനീ പരീക്ഷണം ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
251 മുറ്റത്തു പ്രത്യൂഷ ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
252 സുരഭീമാസം ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
253 ഉത്തരീയം ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ എസ്‌. ജാനകി
254 വല്‍ക്കലമൂരിയ ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
255 വാണീ വരവാണീ ശീലാവതി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
256 ആക്കയ്യില്‍ ഈക്കയ്യില്‍ സ്വപ്നഭൂമി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
257 ഏഴിലം പൂമരക്കാട്ടില്‍ സ്വപ്നഭൂമി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
258 മധുമതി സ്വപ്നഭൂമി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
259 പ്രേമസര്‍വ്വസ്വമേ സ്വപ്നഭൂമി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
260 വെള്ളിച്ചിറകുള്ള സ്വപ്നഭൂമി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
261 കൈരളീ കൈരളീ കാവ്യകൈരളീ അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല, രേണുക, കോറസ്‌
262 മുത്തുവാരാന്‍ പോയവരേ അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
263 തിങ്കളൂം കതിരൊളിയും അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
264 ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഹൃദയം അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
265 അരിപിരിവള്ളി അനാഛാദനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല, ബി. വസന്ത
266 മധുചന്ദ്രികയുടെ അനാഛാദനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
267 മിഴിമീന്‍ പോലെ അനാഛാദനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
268 ഒരു പൂതരുമോ അനാഛാദനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
269 പെണ്ണിന്റെ മനസ്സില്‍ അനാഛാദനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
270 അജ്ഞതഗായകാ ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
271 ഗംഗായമുനാ ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ
272 കൈനിറയെ ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
273 പണ്ടൊരു ശില്‍പി ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി. വസന്ത, ടി.ആര്‍. ഓമന
274 പുതിയ രാഗം പുതിയ താളം ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
275 സ്നേഹസ്വരൂപിണി ഹോട്ടല്‍ ഹൈറേഞ്ച്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
276 കൗമാരം കഴിഞ്ഞു പ്രതിസന്ധി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
277 യക്ഷിക്കഥയുടെ നാട്ടില്‍ പ്രതിസന്ധി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
278 കണ്ണുകള്‍ അജ്ഞാത തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
279 ഞാന്‍ പിറന്ന നാട്ടില്‍ തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
280 പാരിജാതം തിരുമിഴിതുറന്നു തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
281 പൂവും പ്രസാദവും തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
282 പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
283 ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,ബി. വസന്ത
284 കാറ്റടിച്ചു തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
285 നഷ്ടപ്പെടുവാന്‍ തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
286 ഓമനത്തിങ്കളിന്നോണം തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
287 ഓമനത്തിങ്കളിന്നോണം (ദുഃഖം) തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
288 പ്രഭാതഗോപുരവാതില്‍ തുറന്നു തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
289 തൊട്ടുതൊട്ടില്ല തുലാഭാരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
290 കാട്ടുചെമ്പകം വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി എ.എം. രാജ
291 കണ്ണില്‍ കാമബാണം വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
292 മകരം പോയിട്ടും വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല
293 ഒന്നാം കണ്ടത്തില്‍ വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌,പി. ലീല
294 പനിനീര്‍ക്കാറ്റിന്‍ താരാട്ടിലാടി വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല
295 പൂജാപുഷ്പമേ വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
296 പ്രഭാതം വിടരും വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
297 കസ്തൂരിവാകപ്പൂങ്കാറ്റേ വിപ്ലവകാരികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
298 തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കൊരു വിപ്ലവകാരികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,പി. ലീല
299 തൂക്കണാം കുരുവി വിപ്ലവകാരികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
300 വെള്ളിമലയില്‍ വിപ്ലവകാരികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ,എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
301 വില്ലും ശരവും വിപ്ലവകാരികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ
302 ചന്ദ്രോദയത്തിലെ യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എസ്‌. ജാനകി
303 ചന്ദ്രോദയത്തിലെ യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌. ജാനകി
304 പത്മരാഗപ്പടവുകള്‍ കയറി യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
305 സ്വര്‍ണ്ണച്ചാമരം വീശിയെത്തുന്ന യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല
306 സ്വര്‍ണ്ണച്ചാമരം വീശിയെത്തുന്ന യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
307 വിളിച്ചു ഞാന്‍ വിളികേട്ടൂ യക്ഷി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
308 ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി അടിമകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
309 ഇന്ദുമുഖി അടിമകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
310 ലളിതലവംഗ അടിമകള്‍ ട്രെഡിഷണൽ (ജയദേവർ) പി. ലീല
311 മാനസേശ്വരീ മാപ്പുതരു അടിമകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
312 നാരായണം ഭജേ അടിമകള്‍ പരമ്പരാഗതം പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
313 താഴമ്പൂമണമുള്ള അടിമകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ
314 ജ്വാല ഞാനൊരു ജ്വാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
315 കുടമുല്ലപ്പൂവിനും ജ്വാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
316 താരകപ്പൂവന ജ്വാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
317 വധൂവരന്മാരേ ജ്വാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
318 വധൂവരന്മാരേ(ശോകം) ജ്വാല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
319 അറിയുന്നില്ല ഭവാന്‍ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
320 കാര്‍ത്തികരാത്രിയിലേ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
321 കല്ലുകുളങ്ങരെ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ അടൂര്‍ ഭാസി
322 മാറോടണച്ചു ഞാന്‍ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
323 നാദബ്രഹ്മത്തിന്‍ സാഗരം കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
324 പങ്കജദലനയനേ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ കമലം
325 ശ്യാമളം ഗ്രാമരംഗ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ അടൂര്‍ ഭാസി
326 ഉത്തരമഥുരാപുരി കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ അടൂര്‍ ഭാസി
327 വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഞാന്‍ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
328 ഈ കടലും മറുകടലും കടല്‍പ്പാലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എസ്‌ പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം
329 ഇന്നേ പോല്‍ കടല്‍പ്പാലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
330 കസ്തൂരിത്തൈലമിട്ടു കടല്‍പ്പാലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
331 ഉജ്ജയിനിയിലെ കടല്‍പ്പാലം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
332 ഇന്ദ്രനീലയവനിക ഞൊറിഞ്ഞു കൂട്ടുകുടുംബം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
333 മേലെ മാനത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
334 പരശുരാമന്‍ മഴുവെറിഞ്ഞു കൂട്ടുകുടുംബം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
335 സ്വപ്നസഞ്ചാരിണീ കൂട്ടുകുടുംബം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,ബി. വസന്ത
336 തങ്കഭസ്മക്കുറിയിട്ട കൂട്ടുകുടുംബം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
337 അസ്ത്യുത്തരസ്യാം [Bit] കുമാരസംഭവം പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
338 എല്ലാം ശിവമയം കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് രേണുക
339 ഇന്ദുകലാമൗലി കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
340 ക്ഷീരസാഗരനന്ദിനി പൗര്‍ണ്ണമി കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
341 മായാനടനവിഹാരിണി കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ലീല,രാധ ജയലക്ഷ്മി
342 മല്ലാക്ഷീമണിമാരില്‍ കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍ ,ബി. വസന്ത
343 നല്ലഹൈമവതഭൂമിയില്‍ കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല,കോറസ്‌
344 ഓങ്കാരം ഓങ്കാരം കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
345 പദ്മാസനത്തില്‍ കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
346 പൊല്‍ത്തിങ്കള്‍ക്കല പൊട്ടുതൊട്ട കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
347 പ്രിയസഖി ഗംഗേ കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
348 പ്രിയസഖി ഗംഗേ [സിനിമയിലെ പാട്ട്‌] കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
349 ശൈലനന്ദിനി കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
350 ശരവണപ്പൊയ്കയില്‍ കുമാരസംഭവം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ,പി. ലീല
351 ശിവതാണ്ഡവം കുമാരസംഭവം Instrumental
352 തപസ്സിരുന്നൂ ദേവന്‍ കുമാരസംഭവം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
353 എന്റെ വീണക്കമ്പിയെല്ലാം മൂലധനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
354 ഒളിച്ചു പിടിച്ചു മൂലധനം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
355 ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയില്‍ നിന്നും മൂലധനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, സി.ഒ. ആന്റോ,വേണു
356 പുലരാറായപ്പോള്‍ Lyrics Submitted മൂലധനം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
357 സ്വര്‍ഗ്ഗ ഗായികേ മൂലധനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
358 ആയിരം പാദസരങ്ങള്‍ നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
359 ഇന്നി വാസമെനിക്കില്ല (ബിറ്റ്) നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി ഒ ആന്റോ
360 കായാമ്പൂ കണ്ണില്‍ വിടരും നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
361 കായാമ്പൂ [ബിറ്റ്] നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
362 നിത്യവിശുദ്ധയാം നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
363 പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
364 പുഴകള്‍ മലകള്‍ നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
365 തപ്പുകൊട്ടാമ്പുറം നദി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,കോറസ്‌
366 കണ്ടു കൊതിച്ച പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
367 കണ്ണന്റെ മുഖത്തേക്ക് പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി ഒ ആന്റോ
368 കിലുകിലുക്കം കിളി പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
369 മനസ്സും മനസ്സും പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
370 താണനിലത്തേ നീരോടു പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
371 ഉറക്കം വരാത്ത പ്രായം പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
372 വിധിമുന്‍പെ നിഴല്‍ പഠിച്ച കള്ളന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
373 ഈ കൈകളില്‍ രക്തമുണ്ടോ? സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
374 ജില്‍ജില്‍ജില്‍ സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത, കോറസ്
375 മാനത്തെ മന്ദാകിനി സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
376 നാഴികയ്കു നാല്‍പ്പതുവട്ടം സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
377 നിത്യകാമുകീ സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
378 രക്തചന്ദനം സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
379 സിന്ദൂരമേഘമേ സൂസി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
380 ചന്ദനക്കല്ലില്‍ ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
381 എനിയ്ക്കും ഭ്രാന്തു ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കമുകറ
382 ഗോരോചനം കൊണ്ടു ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
383 പാലാഴിമഥനം ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
384 പാലാഴിമഥനം ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
385 പാതിരാപ്പക്ഷികളേ ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
386 പ്രിയദര്‍ശിനി ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
387 കടം കഥ പറയുന്ന വീട്ടുമൃഗം പി. ഭാസ്കരന്‍ എ.എം. രാജ,ബി. വസന്ത
388 കണ്ണീര്‍ക്കടലില്‍ വീട്ടുമൃഗം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
389 മന്മഥ സൗധത്തില്‍ വീട്ടുമൃഗം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
390 യാത്രയാകുന്നു സഖീ വീട്ടുമൃഗം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
391 കണ്ണന്‍ എന്റെ കളിത്തോഴന്‍ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
392 കരയാതെ മുത്തേ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
393 കവിതയോ നിന്റെ കണ്ണ് ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ കെ ശിവദാസ്‌ പി ബി ശ്രീനിവാസ്,ശിവദാസ്
394 കുറുക്കന്‍ രാജാവായി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
395 പ്രകൃതി യുവതി രൂപവതി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
396 അനുപമേ അഴകേ അരനാഴികനേരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
397 ചിപ്പി ചിപ്പി അരനാഴികനേരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ,ലത രാജു
398 ദൈവപുത്രനു അരനാഴികനേരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
399 സമയമാം രഥത്തില്‍ അരനാഴികനേരം ഫാ. നാഗേല്‍ പി. ലീല,പി. മാധുരി
400 സ്വരങ്ങളേ സപ്തസ്വരങ്ങളേ അരനാഴികനേരം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
401 ആഴി അലയാഴി ദത്തു പുത്രന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
402 സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേക്കാള്‍ സുന്ദരമാണീ ദത്തു പുത്രന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
403 തീരാത്ത ദുഃഖത്തിന്‍ ദത്തു പുത്രന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
404 തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങള്‍ ദത്തു പുത്രന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
405 വൈന്‍ ഗ്ലാസ്‌ ദത്തു പുത്രന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
406 അമ്പാടിപ്പൈതലേ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി എസ്‌. ജാനകി
407 അനുരാഗം കണ്ണില്‍ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
408 അനുരാഗം കണ്ണില്‍ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
409 ഇണക്കിളി ഇണക്കിളി മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
410 കണ്ടാല്‍ നല്ലൊരു മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ലീല,കോറസ്‌
411 പൂമണിമാരന്റെ കോവിലില്‍ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി എസ്‌. ജാനകി
412 പ്രേമമെന്നാല്‍ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി സി.ഒ. ആന്റോ,എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
413 ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചകളേ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
414 മധ്യവേനലവധിയായീ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
415 പ്രിയംവദയല്ലയോ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
416 ശരത്കാല യാമിനി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
417 ശ്രീനഗരത്തിലേ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
418 ഐക്യ മുന്നണി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
419 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
420 എല്ലാരും പാടത്തു നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
421 കൊതുമ്പുവള്ളം തുഴഞ്ഞുവരും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീലപി. മാധുരി,ബി
422 നീലക്കടമ്പിന്‍ പൂവോ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
423 പല്ലനയാറിന്‍ തീരത്തില്‍ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാക്കി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍ ,പി. സുശീല
424 മണിവീണ നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
425 നീലവാനമേ നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
426 നീലവാനമേ [ശോകം] നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
427 നിശാഗന്ധി നിശാഗന്ധി നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
428 ഒരു പളുങ്കുപാത്രം നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല
429 പാതിവിരിഞ്ഞൊരു നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
430 പൂവാലന്‍കിളി പൂവാലന്‍കിളി നിശാഗന്ധി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എസ്‌. ജാനകി
431 ചില്ലാട്ടം പറക്കുമീ നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
432 ഡാലിയാപ്പൂക്കളേ നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
433 ദേവദാസിയല്ല ഞാന്‍ നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
434 സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
435 യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങീ നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
436 യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങീ (ബിറ്റ്) നിഴലാട്ടം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
437 അങ്കപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു [Bit] ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
438 ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കില്‍ ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
439 ഗുരുവായൂരമ്പല നടയില്‍ ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
440 കദളീവനങ്ങള്‍ക്കരികിലല്ലോ ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
441 മംഗലം കുന്നിലെ മാന്‍പേടയോ ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
442 ഒന്നാനാം കുളക്കടവില്‍ ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത, കോറസ്
443 രാമായണത്തിലെ സീത ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍ ,പി. ലീല
444 വെള്ളോട്ടു വളയിട്ടു ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
445 യാമിനി യാമിനി ഒതേനന്റെ മകന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
446 കൈതപ്പൂ വിശറിയുമായ്‌ പേള്‍വ്യൂ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
447 പുഷ്പകവിമാനവും പേള്‍വ്യൂ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
448 തങ്കതാഴിക കുടമല്ലാ താരാപഥത്തിലെ രഥമല്ലാ പേള്‍വ്യൂ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
449 വിശുദ്ധനായ പേള്‍വ്യൂ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
450 യവനസുന്ദരി പേള്‍വ്യൂ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബി. വസന്ത
451 അക്കുത്തിക്കുത്താന വരുമ്പെ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രേണുക
452 കളിമൺകുടിലിലിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
453 മദിരാക്ഷി നിൻ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
454 പിച്ചള പാൽക്കുടം സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
455 പൂജ പൂജ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
456 തിരുമയിൽപീലി സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല,ലത രാജു
457 തിരുമയില്‍പ്പീലി[Pathos] സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല,രേണുക
458 ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
459 കാളിദാസൻ മരിച്ചു കണ്വമാമുനി മരിച്ചു താര വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
460 കാവേരിപ്പൂന്തെന്നലേ താര വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
461 മണ്ണിൽ പെണ്ണായ്‌ താര വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
462 നുണക്കുഴി കവിളില്‍ താര വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
463 ഉത്തരായനക്കിളി പാടി ഉന്മാദിനിയെ പോലേ താര വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
464 കൈതപ്പുഴ കായലിലേ ത്രിവേണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
465 കെഴക്കു കെഴക്കൊരാന ത്രിവേണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌,ലത രാജു
466 പാമരം പളുങ്കു കൊണ്ടു ത്രിവേണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
467 സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
468 സംഗമം സംഗമം [Pathos] ത്രിവേണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
469 ഭഗവാനൊരു കുറവനായീ വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
470 ചലനം ചലനം വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
471 ഈ യുഗം കലിയുഗം വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
472 കാറ്റും പോയ്‌ വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
473 കല്യാണ സൗഗന്ധിക പൂങ്കാവനത്തില്‍ വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
474 സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്ത ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമൻ (M/L/N) വാഴ്‌വേ മായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല
475 അരയന്നമേ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
476 ദേവലോക രഥവുമായ്‌ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
477 മായാജാലകവാതില്‍ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
478 പച്ചമലയില്‍ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
479 പച്ചമലയില്‍ [Sad] വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
480 സുമംഗലി നീ ഓര്‍മ്മിക്കുമോ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
481 വസന്തത്തിന്‍ മകളല്ലോ വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
482 വസന്തത്തിന്‍ മകളല്ലോ [സിനിമയില്‍ വന്നത്‌] വിവാഹിത വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
483 അളകാപുരി അളകാപുരി അഗ്നി മൃഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
484 കാർക്കുഴലി കരിങ്കുഴലി അഗ്നി മൃഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ബി. വസന്ത
485 മരുന്നോ നല്ല മരുന്നു അഗ്നി മൃഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
486 പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം അഗ്നി മൃഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
487 തെന്മല വെൺമല അഗ്നി മൃഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
488 അഗ്നിപർവ്വതം പുകഞ്ഞു അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
489 കല്യാണി കളവാണി അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
490 പ്രവാചകന്മാരേ പറയൂ പ്രഭാതം അകലെയാണൊ അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
491 സര്‍വ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി. ലീല, കോറസ്
492 ജീവിതമൊരു ചുമടുവണ്ടി അവളൽപ്പം വൈകിപോയി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
493 കാട്ടരുവി കാട്ടരുവി കൂട്ടുകാരി അവളൽപ്പം വൈകിപോയി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
494 പത്താമുദയം [പ്രഭാത ചിത്രരഥത്തിലിരിക്കും] അവളൽപ്പം വൈകിപോയി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
495 വർഷമേഘമേ അവളൽപ്പം വൈകിപോയി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
496 വെള്ളിക്കുട കീഴെ അവളൽപ്പം വൈകിപോയി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
497 മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണാ ഗംഗാസംഗമം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
498 മോഹാലസ്യം മധുരമാമൊരു ഗംഗാസംഗമം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
499 മുന്തിരിക്കുടിലിൽ ഗംഗാസംഗമം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
500 ഉഷസ്സേ ഗംഗാസംഗമം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
501 ആരുടെ മനസ്സിലെ ഇൻക്വിലാബ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ ഒ വി ഉഷ പി. ലീല
502 അലകടലിൽ കിടന്നൊരു ഇൻക്വിലാബ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,പി. മാധുരി
503 ഇൻക്വിലാബ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ ഇൻക്വിലാബ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
504 പുഷ്യരാഗ മോതിരമിട്ടൊരു ഇൻക്വിലാബ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
505 അതിഥികളേ കളിത്തോഴി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
506 ഇളനീർ കളിത്തോഴി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
507 കനകച്ചിലങ്ക [M] കളിത്തോഴി ചങ്ങമ്പുഴ പി. സുശീല
508 നാഴികമണിയുടെ കളിത്തോഴി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
509 പ്രിയതോഴി കളിത്തോഴി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
510 സ്നേഹഗംഗയില്‍ കളിത്തോഴി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
511 ഇല്ലാരില്ലം കാട്ടിനുള്ളില്‍ കരകാണാക്കടല്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
512 കാറ്റു വന്നു കള്ളനെപ്പോലെ കരകാണാക്കടല്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
513 ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴപ്പൂ പോലേ കരകാണാക്കടല്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
514 അഭിനന്ദനം കരിനിഴൽ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
515 കാമാക്ഷി കരിനിഴൽ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
516 നിറകുടം തുളുമ്പി കരിനിഴൽ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
517 വല്ലഭൻ പ്രാണവല്ലഭൻ കരിനിഴൽ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
518 വെണ്ണക്കല്ലു കൊണ്ടല്ല കരിനിഴൽ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
519 അദ്വൈതം ജനിച്ച ലൈന്‍ ബസ്സ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
520 മിന്നും പൊന്നും കിരീടം ലൈന്‍ ബസ്സ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
521 തൃക്കാക്കരെ പൂപോരാഞ്ഞ് ലൈന്‍ ബസ്സ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
522 വില്ലുകെട്ടിയ കടുക്കനിട്ടൊരു ലൈന്‍ ബസ്സ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,ലത രാജു
523 ബാവായ്ക്കും പുത്രനും മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,രേണുക
524 ഇരുനൂറു പൗർണ്ണമി മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
525 മാലാഖമാര്‍ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
526 പൊന്മാനേ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
527 സ്നേഹം വിരുന്നു വിളിച്ചു മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
528 അമ്മയും നീ നവവധു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
529 ഈശ്വരന്റെ തിരുമിഴി നവവധു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
530 പ്രിയതമാ പ്രിയതമാ നവവധു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
531 പ്രിയേ നിൻ പ്രമദവനത്തിൽ നവവധു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
532 രാത്രിയാം രംഭക്കു നവവധു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
533 കാടേഴു കടലേഴു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
534 മാനവും ഭൂമിയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
535 പൂന്തേനരുവി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
536 സൂര്യ ഗ്രഹണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
537 ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
538 ചുവപ്പു കല്ലു മൂക്കുത്തി പഞ്ചവന്‍ കാട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
539 കള്ളിപ്പാലകൾ പൂത്തു (M/L/N) പഞ്ചവന്‍ കാട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
540 മന്മഥ പൗർണ്ണമി പഞ്ചവന്‍ കാട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
541 രാജശിൽപ്പി പഞ്ചവന്‍ കാട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
542 ശൃംഗാര രൂപിണി ശ്രീപാർവ്വതി പഞ്ചവന്‍ കാട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
543 അരിമുല്ല ചെടി പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി രേണുക
544 മനതാരിലെപ്പോഴും പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ലീല,രേണുക
545 പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്കു പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
546 സിബിയെന്നു പേരായ്‌ പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
547 ചൂഡാരത്നം ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
548 മാഹേന്ദ്രനീല ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
549 മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
550 നീലാംബരമേ ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
551 ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
552 ഉത്തിഷ്ടതാ ജാഗ്രത ശരശയ്യ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍ ,പി. മാധുരി
553 മല്ലികേ മല്ലികേ ശിക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
554 പ്രണയകലഹമോ ശിക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
555 രഹസ്യം ഇതു രഹസ്യം ശിക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
556 സ്വപ്നമെന്നൊരു ചിത്രലേഖ ശിക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
557 വെള്ളിയാഴ്ച നാൾ ശിക്ഷ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
558 മണ്ടച്ചാരെ മൊട്ടത്തലയാ സിന്ദൂരചെപ്പു് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി,പി. സുശീലാദേവി
559 ഓമലാളെ കണ്ടു ഞാൻ പൂങ്കിനാവിൽ സിന്ദൂരചെപ്പു് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
560 പൊന്നില്‍ കുളിച്ച രാത്രി സിന്ദൂരചെപ്പു് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
561 തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തതു മലരമ്പു് സിന്ദൂരചെപ്പു് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
562 തണ്ണീരിൽ വിരിയും സിന്ദൂരചെപ്പു് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
563 അമ്പാടി കുയിൽ കുഞ്ഞേ തപസ്വിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,പി. മാധുരി
564 കടലിനു തീ പിടിക്കുന്നു തപസ്വിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
565 പുത്രകാമേഷ്ടി തപസ്വിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
566 സർപ്പസുന്ദരി തപസ്വിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
567 ഇണക്കം പിണക്കം തെറ്റ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
568 കുന്നുമ്പുറത്തൊരു മിന്നലാട്ടം തെറ്റ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
569 നടന്നാൽ നീയൊരു തെറ്റ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
570 പള്ളിയരമന തെറ്റ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
571 തെറ്റു തെറ്റു ഇതു തെറ്റ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
572 അമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തി വിവാഹസമ്മാനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
573 കാലം ശരത്കാലം വിവാഹസമ്മാനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.എം. രാജ,കോറസ്‌
574 മോഹഭംഗങ്ങൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
575 വീണിടം വിഷ്ണുലോകം വിവാഹസമ്മാനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
576 വെളുത്ത വാവിനേക്കാൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
577 ദൈവമേ കൈതൊഴാം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
578 കണ്ണിനും കണ്ണാടിക്കും അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
579 കുളിക്കുമ്പോളൊളിച്ചു ഞാൻ അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
580 മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
581 മോഹത്തിന്റെ മുഖം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
582 ഒരു മതം ഒരു ജാതി അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌, പി. മാധുരി, കോറസ്‌
583 പൊന്നിന്റെ കൊലുസ്സുമിട്ടു അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
584 ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു അക്കരപ്പച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
585 ബംഗാൾ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അക്കരപ്പച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
586 ഏഴരപ്പൊന്നാന അക്കരപ്പച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
587 മനസ്സൊരു മയില്‍പേട അക്കരപ്പച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
588 ആടിക്കളിക്കെടാ കൊച്ചുരാമാ ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ രവീന്ദ്രന്‍
589 കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണിക്കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
590 മറിമാൻ മിഴി ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
591 മുല്ലപൂത്തു മുളവിരിഞ്ഞു ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
592 മുത്തുമണി പളുങ്കുവെള്ളം ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
593 പാടാം പാടാം ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
594 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
595 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
596 ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലെ ആരോമലുണ്ണി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
597 അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണി ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
598 ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെന്റെ ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
599 ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെന്റെ ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
600 ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു (bit) ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
601 കുണുക്കിട്ട കോഴി ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
602 പൂവേ പൊലിപൂവേ ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
603 ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമീ ചെമ്പരത്തി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
604 ചന്ദ്രകിരണം ചാലിച്ചെടുത്ത ദേവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
605 കറുത്ത സൂര്യനുദിച്ചു ദേവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
606 പുനർജന്മം ഇതു ദേവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
607 സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ ദേവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
608 ഗന്ധമാദന വനത്തിൽ ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
609 ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ത രാത്രി ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
610 കൂഹൂ കൂഹൂ കുയിലുകൾ ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
611 വസുമതി ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
612 യക്ഷിയമ്പലമടച്ചു ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
613 യക്ഷിയമ്പലമടച്ചു (slow) ഗന്ധര്‍വ്വക്ഷേത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
614 കാടുകൾ കളിവീടുകൾ മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
615 കടുന്തുടി കയ്യിൽ മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
616 കടുവാ കള്ള ബടുവാ മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, സി.ഒ. ആന്റോ
617 മൂളിയലങ്കാരി മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,രാധ വിസ്വനാഥ്‌
618 നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
619 സഹ്യാദ്രി സാനുക്കള്‍ മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
620 സൂര്യന്റെ തേരിനു മറവില്‍ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
621 ഈശോ മറിയം മയിലാടും കുന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
622 മണിച്ചിക്കാറ്റേ മയിലാടും കുന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല,പി. മാധുരി
623 പാപ്പി അപ്പച്ച മയിലാടും കുന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ,ലത രാജു
624 സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം മയിലാടും കുന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
625 താലിക്കുരുത്തോല മയിലാടും കുന്ന് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
626 ജമന്തി പൂക്കൾ ഓമന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
627 മാലാഖേ മാലാഖേ ഓമന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
628 പള്ളിമണികളും ഓമന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
629 ശിലായുഗത്തിൽ ഓമന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
630 സ്വര്‍ഗ്ഗം സ്വര്‍ഗ്ഗം ഓമന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
631 അരയിലൊറ്റമുണ്ടുടുത്ത പെണ്ണേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
632 നവമി മഹാനവമി ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
633 പാവനമധുരനിലയേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
634 സീതപക്ഷി ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
635 വെണ്ണതോൽക്കുമുടലോടെ (M/L/N) ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
636 ഈശ്വരൻ ഹിന്ദുവല്ല പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
637 ഹിപ്പികളുടെ നഗരം പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
638 കാലം കൺകേളി പുഷ്പങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല,പി. ജയചന്ദ്രന്‍
639 കൈതപ്പഴം പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
640 പണ്ടൊരുനാളീ പട്ടണനടുവില്‍ പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെജെ യേശുദാസ്, സിഓ ആന്റോ,പി. മാധുരി
641 വയ് രാജാ വയ്.. ഏനൊരു സ്വപ്നം പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
642 ആരാധനാ വിഗ്രഹമേ പ്രൊഫസർ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
643 കന്യാകുമാരിക്കടപ്പുറത്തു പ്രൊഫസർ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
644 ക്ഷേത്രപാലകാ ക്ഷമിക്കൂ പ്രൊഫസർ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
645 പ്രീതിയായോ പ്രിയമുള്ള പ്രൊഫസർ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
646 സ്വയംവരം പ്രൊഫസർ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
647 കാക്കേം കാക്കേടെ കുഞ്ഞും പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി ഒ ആന്റോ
648 കാമശാസ്ത്രമെഴുതിയ പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
649 കാമിനി കാവ്യമോഹിനി പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
650 മദന പഞ്ചമി പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
651 പ്രേമഭിക്ഷുകി ഭിക്ഷുകി പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
652 സൂര്യകാന്ത കൽപ്പടവിൽ പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
653 ഉണ്ണിക്കൈ വളര് പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
654 വെളിച്ചമസ്തമിച്ചു പുനര്‍ജന്മം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
655 എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്‍ അച്ചാണി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
656 മല്ലികാ ബാണന്‍തന്റെ അച്ചാണി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
657 മുഴുതിങ്കള്‍ മണിവിളക്കണഞ്ഞു (M/L/N) അച്ചാണി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
658 നീല നീല സമുദ്ര അച്ചാണി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
659 സമയമാം നദി അച്ചാണി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
660 അമ്മേ അമ്മേ ചായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
661 ചായം കറുത്ത ചായം ചായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
662 ഗോകുലാഷ്ടമി നാൾ ഇന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനു തിരുനാൾ ചായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
663 മാരിയമ്മാ തായേ ചായം കണ്ണദാസന്‍ റ്റി എം സൌന്ദരരാജന്‍,പി. മാധുരി
664 ഓശാകളി മുട്ടിനു താളം ചായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അടൂര്‍ ഭാസി,കോറസ്‌
665 ശ്രീവൽസം മാറിൽ ചാർത്തിയ ചായം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
666 അക്കരെ അക്കരെ അശോക ചെണ്ട സുമംഗല പി. മാധുരി
667 ചാരുമുഖി ഉഷ മന്ദം ചെണ്ട പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
668 നൃത്യതി നൃത്യതി ചെണ്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
669 പഞ്ചമിത്തിരുനാള്‍ മദനോത്സവത്തിരുനാള്‍ ചെണ്ട ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍ പി. മാധുരി
670 സുന്ദരിമാര്‍ കുലമൗലികളെ ചെണ്ട പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
671 താളത്തിൽ താളത്തിൽ താരമ്പൻ കൊട്ടുന്ന ചെണ്ട പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
672 ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരി ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
673 കാദംബരി ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
674 സംക്രമ വിഷുപക്ഷി ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
675 വെള്ളിക്കുരിശു ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
676 വെൺചന്ദ്രലേഖയൊരപ്സര സ്ത്രീ ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
677 യറുശലേമിലെ ചുക്കു വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല
678 ഇന്നലെയോളവും ദര്‍ശനം പൂന്താനം പി. മാധുരി,അമ്പിളി
679 പേരാറ്റിന്‍ കരയിലേക്കൊരു ദര്‍ശനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
680 തിരുവഞ്ചിയൂരോ ദര്‍ശനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
681 വെളുപ്പോ കടും ചുവപ്പോ ദര്‍ശനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
682 ദുഃഖത്തിനു കൈപ്പുനീർ ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
683 കാമുകഹൃത്തില്‍ കവിതപുരട്ടും ധര്‍മ്മയുദ്ധം ജി കുമാരപിള്ള പി. മാധുരി
684 മംഗലാം കാവിലെ ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ
685 പ്രാണനാഥ എനിക്കു ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
686 സങ്കൽപ്പ മണ്ഡപത്തിൽ ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
687 സ്മരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
688 തൃച്ചേവടികള്‍ ധര്‍മ്മയുദ്ധം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
689 കനകക്കുന്നില്‍ നിന്ന് ഏണിപ്പടികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
690 ഒന്നാം മാനം പൂമാനം ഏണിപ്പടികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
691 പങ്കജാക്ഷൻ കടൽ വർണ്ണൻ ഏണിപ്പടികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
692 പ്രാണനാഥന്‍ എനിക്കു നല്‍കിയ ഏണിപ്പടികള്‍ ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
693 സരസ സുവദന ഏണിപ്പടികള്‍ സ്വാതി തിരുനാള്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര വാസുദേവന്‍ ,എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍
694 സ്വാതന്ത്ര്യം ഏണിപ്പടികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
695 യാഹി മാധവ ഏണിപ്പടികള്‍ ട്രെഡിഷണൽ (ജയദേവർ) പി. മാധുരി,കോറസ്‌
696 പദ്‌മതീര്‍ത്ഥമേ ഉണരു ഗായത്രി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
697 ശ്രീവല്ലഭ ശ്രീവൽസാങ്കിത ഗായത്രി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
698 തങ്കത്തളികയിൽ പൊങ്കലുമായ്‌ വന്ന ഗായത്രി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
699 തിരകൾ തിരകൾ ഗായത്രി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
700 തൃത്താപ്പൂവുകള്‍ ഗായത്രി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
701 ചിത്രശാല ഞാൻ കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
702 കാലമൊരജ്ഞാത കാമുകന്‍ കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
703 മകരസംക്രമസന്ധ്യയിൽ കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
704 ഓർമ്മകൾ തൻ താമര കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
705 രാജ്യം പോയ രാജകുമാരനു കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
706 രാക്കുയിലിന്‍ രാഗസദസ്സില്‍ കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
707 രൂപവതി നിന്‍ കാലചക്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
708 ഭൂമിപെറ്റ മകളല്ലോ കലിയുഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല , പി. മാധുരി, കോറസ്‌
709 ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി കലിയുഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
710 പാലം കടക്കുവോളം കലിയുഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
711 ശിവശംഭോ ശംഭോ [നരനായിങ്ങനെ] കലിയുഗം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
712 ചിറകുള്ള കിളികൾക്കെ മാധവിക്കുട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
713 മാനത്തു കന്നികൾ മാധവിക്കുട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
714 മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം മാധവിക്കുട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
715 ശ്രീമംഗല്യ മാധവിക്കുട്ടി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
716 വീരാവിരാടകുമാര മാധവിക്കുട്ടി പരമ്പരാഗതം പി. മാധുരി
717 അയലത്തേ ചിന്നമ്മ മാസപ്പടി മാതുപിള്ള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി ഒ ആന്റോ
718 പുരുഷഗന്ധം സ്ത്രീ മാസപ്പടി മാതുപിള്ള വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
719 സ്വര്‍ണ്ണമുരുക്കിയൊഴിച്ചപോലെ മാസപ്പടി മാതുപിള്ള കിളിമാനൂര്‍ രമാകാന്തന്‍ പി. ലീല,പി. മാധുരി
720 സിന്ദാബാദ്‌ സിന്ദാബാദ്‌ മാസപ്പടി മാതുപിള്ള യൂസഫലി കേച്ചേരി പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
721 അമ്മേ കടലമ്മേ മനുഷ്യപുത്രൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
722 കടലിനു പതിനേഴു മനുഷ്യപുത്രൻ ഗൌരീശപട്ടം ശങ്കരന്‍ നായര്‍ പി. മാധുരി
723 സ്വർഗ്ഗസാഗരത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
724 ചിത്തിരത്താലേ പണിന്ത കൂട്ടില്‍ (ബിറ്റ്) മരം മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ പി. മാധുരി
725 ഏലേലയ്യാ ഏലേലം മരം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,കോറസ്‌
726 ഏറിയനാളാ‍യല്ലോ മരം മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
727 ഏറിയനാളായല്ലോ [V2] മരം മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ സി എ അബൂബക്കര്‍
728 കല്ലായിപ്പുഴ മരം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല,പി. മാധുരി
729 കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മല്‍ മരം മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ പി. മാധുരി
730 മാരിമലര്‍ ചൊരിയുന്ന മരം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
731 മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണേ മരം യൂസഫലി കേച്ചേരി അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
732 പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു മാനത്തോ കല്ലായികടവത്തോ മരം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
733 അനസൂയേ പ്രിയംവദേ മഴക്കാറ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
734 മണിനാഗത്തിരുനാഗ മഴക്കാറ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
735 പ്രളയപയോധിയില്‍ മഴക്കാറ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
736 വൈക്കത്തപ്പനും ശിവരാത്രി മഴക്കാറ് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എം ജി രാധകൃഷ്ണന്‍ ,കോറസ്‌
737 ഗന്ധർവ്വനഗരങ്ങൾ നഖങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
738 കൃഷ്ണപക്ഷക്കിളി ചിലച്ചു നഖങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
739 മാതാവേ മാതാവേ നഖങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
740 നക്ഷത്രങ്ങളേ സാക്ഷി നഖങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
741 പുഷ്പമംഗലയാം ഭൂമിക്കു നഖങ്ങള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
742 ആളുണ്ടെലയുണ്ടു പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
743 കുഞ്ഞല്ലേ പിഞ്ചുകുഞ്ഞല്ലേ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,അമ്പിളി
744 ഒന്നാം പൊന്നോണ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
745 പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
746 പോകൂ മരണമേ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
747 പ്രതിമകൾ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
748 സ്വർണ്ണഖനികളുടെ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല,പി. സുശീല,പി. മാധുരി
749 തുറമുഖമേ പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
750 ആദിപരാശക്തി പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി ബി
751 ചാമുണ്ഡേശ്വരി പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
752 മന്ത്രമോതിരം പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
753 നളചരിതത്തിലെ പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
754 രൂപവതി രുചിരാംഗി പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
755 വള്ളിയൂർക്കാവിലെ പൊന്നാപുരം കോട്ട വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
756 വയനാടൻ കേളൂന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ട ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
757 ആതിരേ തിരുവാതിരേ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
758 കല്ലോലിനിയുടെ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
759 മലയാള ഭാഷ തൻ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
760 മുത്തു മെഹബൂബെ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌,സതി
761 രാഗതരംഗിണീ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
762 സുപ്രഭാതമായി പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വര ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
763 ആകാശത്താമര സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
764 ദൈവപുത്രാ നിൻ സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
765 കാക്കേ കാക്കേ സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
766 മണിനാദം മണിനാദം സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
767 സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രീ (സ്വപ്നം വിളമ്പിയ) സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
768 സ്വര്‍ണ്ണമുഖീ നിന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗപുത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
769 ഗുരുകുലം വളർത്തിയ തനിനിറം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
770 ഇവൻ വിസ്കി ഇവൻ ബ്രാണ്ടി തനിനിറം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എ.പി. കോമള,പി. മാധുരി
771 നന്ത്യാർ വട്ട പൂ തനിനിറം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
772 വിഗ്രഹഭഞ്ജകരേ തനിനിറം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
773 ദേവികുളം മലയിൽ തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
774 കുടിക്കൂ കുടിക്കൂ തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
775 മൃഗം മൃഗം തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
776 നായാട്ടുകാരുടെ തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
777 പര്‍വ്വത നന്ദിനി തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
778 പ്രണയകലാ വല്ലഭാ തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
779 ടാറ്റാ താഴ്‌വരകളേ തേനരുവി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
780 അല്ലിമലര്‍ക്കാവില്‍ അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
781 അംഗനമാര്‍ മൗലേ അംശുമതി ബാലേ അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
782 അങ്കത്തട്ടുകളുയര്‍ന്ന നാട് അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍ ,പി. മാധുരി
783 സ്വപ്നലേഖേ നിന്റെ അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
784 തങ്കപ്പവൻ കിണ്ണം അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
785 വള്ളുവനാട്ടിലെ അങ്കത്തട്ട് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
786 ചോരതുടിക്കും ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍
787 ദന്തഗോപുരം ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
788 നദികൾ നദികൾ ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,കോറസ്‌
789 പാതിരാ തണുപ്പ്‌ വീണു ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
790 പനിനീർ മഴ ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
791 പന്തയം ഒരു പന്തയം ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
792 തിരുനെല്ലിക്കാട്ടിലോ ഭൂമി ദേവി പുഷ്പിണിയായ്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
793 ജുലീ ഐ ലവ്‌ യു ചട്ടക്കാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
794 മന്ദസമീരനിൽ ഒഴുകിയൊഴുകിയെത്തും ചട്ടക്കാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
795 നാരായണായ നമ ചട്ടക്കാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
796 യുവാക്കളേ യുവതികളേ ചട്ടക്കാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
797 ദേവി കന്യാകുമാരീ (M/L/N) ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
798 ജഗദീശ്വരി ജയജഗദീശ്വരി ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,സെല്‍മ ജൊര്‍ജ്‌
799 കാക്കും ശുഭേ ദേവി കന്യാകുമാരി പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
800 കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
801 മധുചഷകം ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
802 നീലാംബുജാക്ഷിമാരെ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
803 ശക്തിമയം ശിവശക്തിമയം ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
804 ശുചീന്ദ്രനാഥ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
805 ശ്രീ ഭഗവതി ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി.ബി. ശ്രീനിവാസ്‌
806 അമ്മേ മാളികപ്പുറത്തമ്മേ ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി , കോറസ്
807 ചലോ ചലോ ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,കോറസ്‌
808 ഗുരുദേവാ ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,കോറസ്‌
809 കാറ്റോടും മലയോരം ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
810 സഹ്യന്റെ ഹൃദയം ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
811 സഞ്ചാരി സ്വപ്നസഞ്ചാരി ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
812 ശബരിമലയുടെ ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
813 സ്വീറ്റ്‌ ഡ്രീംസ്‌ ദുര്‍ഗ്ഗ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
814 ചഞ്ചലമിഴി നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
815 എന്റെ ഹൃദയം നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
816 ജീവിതമാം സാഗരത്തിൽ നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
817 പൊന്നോണക്കിളി നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി അമ്പിളി
818 തെന്നലിൻ ചുണ്ടിൽ നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
819 അല്ലിമലർ കിളിമകളേ നീലക്കണ്ണുകള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
820 കല്ലോലിനീ വന കല്ലോലിനി നീലക്കണ്ണുകള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍
821 കവിത കൊണ്ടു നിൻ കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ നീലക്കണ്ണുകള്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
822 കുറ്റാലം കുളിരരുവി നീലക്കണ്ണുകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
823 മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ല നീലക്കണ്ണുകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
824 മയൂരനർത്തനമാടി നീലക്കണ്ണുകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
825 വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ നീലക്കണ്ണുകള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
826 ആവണിപൊൻ പുലരി പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
827 ജീവിതമൊരു മധുശാല പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
828 കസ്തൂരിമണം പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
829 രാജമല്ലികള്‍ പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
830 ശാരദരജനി ദീപം പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
831 ചെമ്പകം പൂക്കുന്ന രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
832 കേശഭാരം കബരിയിൽ രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ മനോഹരന്‍
833 പച്ചിലയും കത്രികയും രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
834 പ്രിയേ നിന്‍ ഹൃദയമൊരു രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
835 സന്യാസിനി നിന്‍ പുണ്യാശ്രമത്തില്‍ ഞാന്‍ രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
836 ശകുന്തളേ രാജഹംസം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
837 കസ്തൂരി ഗന്ധികള്‍ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
838 മഞ്ഞക്കിളി സ്വർണ്ണക്കിളി സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി ലത രാജു
839 മുൻകോപക്കാരി സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
840 പല്ലവി പാടി നിൻ മിഴികൾ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
841 പിടക്കോഴി കൂവുന്ന സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
842 പിഞ്ചു ഹൃദയം സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,കോറസ്‌
843 പിഞ്ചുഹൃദയം സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി ലത രാജു
844 ആദ്യത്തെ രാത്രിയെ വരവേൽക്കാൻ ശാപമോക്ഷം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
845 അല്ലിമലർ തത്തേ ശാപമോക്ഷം പി. ഭാസ്കരന്‍ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍ ,പി. മാധുരി
846 കല്യാണിയാകും അഹല്യ ശാപമോക്ഷം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
847 ചൊല്ലൂ പപ്പാ സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,ലത രാജു
848 ഇന്ദീവരങ്ങൾ പൂത്തു സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
849 ഇന്ദീവരങ്ങൾ പൂത്തു സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
850 മദ്യമോ ചുവന്ന സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
851 മിണ്ടാപെണ്ണേ സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
852 തുടിക്കും ഹൃദയമേ സുപ്രഭാതം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
853 ആകാശം മുങ്ങിയ തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
854 അരയന്നക്കിളിചുണ്ടൻ തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
855 അത്തം രോഹിണി തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി,ലത രാജു
856 കണ്ണാന്തളിമുറ്റം പൂത്തെടി തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
857 മല്ലാക്ഷി മദിരാക്ഷി തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
858 മഞ്ഞപ്പളുങ്കൻ മലയിലൂടെ തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
859 പാണന്റെ വീണയ്ക്കു തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,ലതാ രാജു
860 തൃപ്പങ്ങോട്ടപ്പാ തുമ്പോലാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
861 ഇടവപ്പാതിക്കോളുവരുന്നു വണ്ടിക്കാരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
862 എന്നെ നിൻ കണ്ണുകൾ വിഷ്ണുവിജയം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
863 ഗരുഡപഞ്ചമി വിഷ്ണുവിജയം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
864 പുഷ്പദലങ്ങൾ വിഷ്ണുവിജയം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
865 അകിലും കന്മദവും ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
866 അറേബ്യ ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
867 അരയിൽ തങ്കവാൾ ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
868 മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ മാതളക്കനി ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,ലത രാജു
869 റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
870 ശരറാന്തൽ വിളക്കു ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി
871 സ്വർണ്ണരേഖ ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
872 യക്ഷി ഞാനൊരു യക്ഷി ആലിബാബായും 41 കള്ളന്മാരും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ വാണി ജയറാം
873 അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അതിഥി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍ ,സോമന്‍ ,തോമസ്‌ ,മനോഹരന്‍
874 സീമന്തിനി അതിഥി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
875 തങ്കത്തിങ്കള്‍ താഴിക അതിഥി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
876 ABCD ചേട്ടൻ അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ കിക്ഷൊർ കുമാർ
877 അമ്മേ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ എല്‍.ആര്‍. ഈശ്വരി,ലത രാജു
878 കളഭത്തിൽ മുങ്ങിവരും അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
879 പുത്തരി കൊയ്തപ്പോൾ അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
880 രാമൻ ശ്രീരാമൻ അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
881 സൌമിത്രിയുമതു കേട്ടു അയോദ്ധ്യ പരമ്പരാഗതം (തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ ) പി. മാധുരി
882 വണ്ടി വണ്ടി അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
883 വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു അയോദ്ധ്യ പി. ഭാസ്കരന്‍ എല്‍ ആര്‍ അഞ്ജലി,ലത രാജു
884 അഭിലാഷമോഹിനി ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി ശ്രീകാന്ത്‌,പി. മാധുരി
885 ഈ ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്‍ രാത്രി ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
886 രാത്രിതൻ സഖി ഞാൻ ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
887 സംഗീതം തുളുമ്പും ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
888 താരുണ്യത്തിൻ പുഷ്പകിരീടം ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
889 അനുരാഗത്തിന്‍ [M] ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ വേണു പി. മാധുരി
890 അനുരാഗത്തിന്‍ [M] ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ വേണു കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
891 ജാതരൂപിണി ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി ശ്രീകാന്ത്‌
892 കാലം പൂജിച്ച ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
893 മാരി പൂമാരി ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
894 ഓ മൈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബോയ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ,പി. മാധുരി,പദ്മനാഭൻ
895 അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ചലനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
896 ചന്ദനച്ചോലപൂത്തു ചലനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
897 കുരിശുപള്ളിക്കുന്നിലേ ചലനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
898 രാഷ്ട്രശിൽപ്പികൾ ചലനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
899 സര്‍പ്പസന്തതികളേ ചലനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
900 അച്യുതാനന്ദ ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല
901 ഇതിഹാസങ്ങൾ ജനിക്കും ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌
902 കാളിന്ദി കാളിന്ദി ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
903 നൈറ്റിംഗേലേ ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
904 പൂവുകൾക്കു പുണ്യകാലം ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
905 വൃതം കൊണ്ടു മെലിഞ്ഞൊരു ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
906 ബെല്ലില്ലാ ബ്രേക്കില്ല എനിക്കു നീ മാത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ,കോറസ്‌
907 പുഷ്പാംഗതേ എനിക്കു നീ മാത്രം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
908 ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌,അയിരൂര്‍ സദാസിവന്‍
909 ചന്ദ്രകളഭം കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
910 ചന്ദ്രകളഭം കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
911 നീലക്കണ്ണുകളോ.. തൊട്ടേനെ ഞാന്‍ കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
912 സുകുമാര കലകൾ കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
913 വിസ്കി കുടിക്കാൻ കൊട്ടാരം വില്‍ക്കാനുണ്ടു് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
914 ആന്ധ്രമാത മാ നിഷാദ അനുസേറ്റിശുഭ റാവു പി. സുശീല
915 ചീർപ്പുകൾ മാ നിഷാദ കണ്ണദാസന്‍ ഗിരിജ
916 കാലടിപ്പുഴയുടെ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
917 കല്യാണമാല മാ നിഷാദ കണ്ണദാസന്‍ വാണി ജയറാം
918 കണ്ടം വെച്ചൊരു കോട്ടിട്ട മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,ബി. വസന്ത ,ലത രാജു
919 കണ്ടേൻ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ഗിരിജ
920 കന്യാകുമാരിയും കാശ്മീരും മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി, വാണി ജയറാം, ബി. വസന്ത
921 മാ നിഷാദ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
922 മണിപ്രവാള മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
923 പങ്കജാക്ഷൻ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ഗിരിജ
924 രാത്രിയിലെ നര്‍ത്തകികള്‍ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,കോറസ്‌
925 താമരപ്പൂങ്കാവില്‍ മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പട്ടണക്കാട്‌ പുരുഷോത്തമന്‍ ,ഗിരിജ
926 വില്വമംഗലത്തിനു മാ നിഷാദ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
927 ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മക്കൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി.ഒ. ആന്റോ,ശ്രീകാന്ത്‌,പി. ജയചന്ദ്രന്‍
928 ചെല്ലം ചെല്ലം മക്കൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
929 രംഭനയനേ മക്കൾ രാജ്ബല്‍ ദേവരാജ് വാണി ജയറാം
930 ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ മക്കൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
931 കുടുകുടുപാണ്ടിപ്പെണ്ണൂ മുച്ചീട്ടുകാരന്റെ മകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍
932 മുച്ചീട്ടുകളിക്കണ മിഴി മുച്ചീട്ടുകാരന്റെ മകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
933 മുത്തുമെതിയിട്ട മുച്ചീട്ടുകാരന്റെ മകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
934 സംഗതിയറിഞ്ഞോ മുച്ചീട്ടുകാരന്റെ മകൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍ ,മനോഹരന്‍
935 ജയജയ ഗോകുല പാലാഴി മഥനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,മനോഹരന്‍ ,അയിരൂര്‍ സദാശിവന്‍
936 കളിതുള്ളി വരും പാലാഴി മഥനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
937 പ്രാണനാഥാ പാലാഴി മഥനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
938 രാഗതരംഗം പാലാഴി മഥനം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍
939 ആദമോ ഹവ്വയോ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
940 അയ്യെടി മനമേ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ സി ഒ ആന്റോ
941 ഒന്നുറങ്ങൂ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
942 ഓശാനാ ഓശാനാ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌
943 വേദനകൾ തലോടി പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
944 ഹരിനാരായണ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
945 ഹരിവരാസനം (M/L/N) സ്വാമി അയ്യപ്പൻ കുമ്പക്കുടി കുളത്തൂര്‍ അയ്യര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
946 ഹരിവരാസനം [സംഘ ഗാനം] സ്വാമി അയ്യപ്പൻ കുമ്പക്കുടി കുളത്തൂര്‍ അയ്യര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
947 കൈലാസ ശൈലാധി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌,പി. ലീല
948 മണ്ണിലും വിണ്ണിലും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
949 പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
950 ശബരിമലയിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
951 സ്വാമി ശരണം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
952 സ്വർണ്ണക്കൊടി മരത്തിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,ശ്രീകാന്ത്‌ ,പി. മാധുരി
953 സ്വർണ്ണമണി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പരമ്പരാഗതം
954 തേടിവരും കണ്ണുകളിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അമ്പിളി
955 തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
956 ചന്ദ്രകിരണ തരംഗിണി അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,ലതാ രാജു
957 കാലവൃക്ഷത്തിന്‍ ദലങ്ങള്‍ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
958 മുരുകാ മുരുകാ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
959 ഓളങ്ങളേ കുഞ്ഞോളങ്ങളേ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
960 രാജകുമാരി അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
961 സപ്തസ്വരങ്ങള്‍ പാടും അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല,പി. മാധുരി,അമ്പിളി
962 താഴികക്കുടങ്ങൾ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
963 കണ്ണാംപൊത്തിയിലേലേ അമ്മിണി അമ്മാവന്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
964 നരനായിങ്ങനെ അമ്മിണി അമ്മാവന്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
965 പെണ്ണിന്റെ അമ്മിണി അമ്മാവന്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
966 രാജസൂയം കഴിഞ്ഞു അമ്മിണി അമ്മാവന്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
967 തങ്കകണിക്കൊന്ന അമ്മിണി അമ്മാവന്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ലീല,പി. മാധുരി
968 നന്മനിറഞ്ഞൊരു’ അനാവരണം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ലീല,പി. മാധുരി
969 പച്ചക്കർപ്പൂരമലയിൽ അനാവരണം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. സുശീല
970 സരസ്വതിയാമം അനാവരണം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
971 തേവി തിരു തേവി അനാവരണം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
972 തിന്തിനതൈ അനാവരണം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
973 മുരളി അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
974 നിമിഷങ്ങള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
975 ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണം ഒഴുകിവരുന്നു അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
976 ഒന്നാനാം അങ്കണത്തിൽ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
977 തട്ടല്ലേ മുട്ടല്ലേ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി സി.ഒ. ആന്റോ,പരമശിവം,കാര്‍തികേയന്‍
978 വസന്തം നിന്നോടു അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
979 എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു വീണ്ടുമീ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
980 കണ്ണുപൊത്തി ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
981 മനസ്സില്‍ തീനാളം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
982 മംഗളം നേരുന്നു (M/L/N) ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
983 ഒരു ദേവൻ വാഴും ക്ഷേത്രം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
984 പുഞ്ചിരിയോ [Happy] ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
985 പുഞ്ചിരിയോ [sad] ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
986 അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണാ കേണലും കളക്റ്ററും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
987 കായാമ്പൂവര്‍ണ്ണന്റെ കേണലും കളക്റ്ററും മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
988 നക്ഷത്രചൂഡാമണികള്‍ കേണലും കളക്റ്ററും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
989 ശ്രീകോവില്‍ ചുമരുകള്‍ കേണലും കളക്റ്ററും മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
990 തളിരോടു തളിരിടും കേണലും കളക്റ്ററും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കാര്‍ത്തികേയന്‍
991 അനുരാഗം അനുരാഗം മിസ്സി മധു ആലപ്പുഴ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
992 ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൽ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
993 ഹരിവംശാഷ്ടമി മിസ്സി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍ പി. മാധുരി
994 കുങ്കുമസന്ധ്യാ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. സുശീല
995 ഉറങ്ങൂ ഒന്നുറങ്ങൂ മിസ്സി ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
996 ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
997 കണ്ണീരു കണ്ടാല്‍ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
998 രാധികാ കൃഷ്ണാ മോഹിനിയാട്ടം ട്രെഡിഷണൽ (ജയദേവർ) മണ്ണൂര്‍ രാജകുമാരനുണ്ണീ
999 സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1000 കാലത്തിൻ കളിവീണ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1001 മണ്ണിൽ വിണ്ണിൻ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1002 നീലനഭസ്സിൽ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1003 നീയെന്റെ ലഹരി [F] നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1004 നീയെന്റെ ലഹരി [F] നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1005 വസന്തമേ പ്രേമ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1006 കാവേരി തലക്കാവേരി പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ സി.ഒ. ആന്റോ,പി. മാധുരി,പി. ലീല
1007 മാമരമോ പൂമരമോ പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1008 മാട്ടുപ്പൊങ്കല്‍ പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍,പി. ലീല, ശ്രീകാന്ത്, പി. മാധുരി, കോറസ്
1009 മാർഗഴിയിൽ മല്ലിക പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1010 നീരാട്ട് പൊങ്കല്‍ നീരാട്ട് പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല,കോറസ്‌
1011 പൊന്നേ പൊന്നേ പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1012 ശിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ലീല,പി. മാധുരി
1013 തെങ്കാശി പൊന്നി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി,പി. ലീല ശ്രീകാന്ത്, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1014 അമ്മിണീ എന്റെ അമ്മിണി രാത്രിയിലേ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി സി ഒ ആന്റോ
1015 അശോകവനത്തിൽ രാത്രിയിലേ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1016 ഇണങ്ങിയാലെൻ തങ്കം രാത്രിയിലേ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1017 കാവ്യഭാവന മഞ്ജരികൾ രാത്രിയിലേ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1018 രോഹിണി നക്ഷത്രം രാത്രിയിലേ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1019 ചാരുലതേ റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1020 കാലത്തേ മഞ്ഞു കൊണ്ടു റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1021 മൃഗാംങ്കബിംബമുദിചു റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌
1022 നൈറ്റ്‌ ഈസ്‌ യങ്ങ്‌ റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1023 പുഷ്പ്പോൽസവപന്തലിൽ റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ശ്രീകാന്ത്‌
1024 സ്വിമ്മിംഗ്‌ പൂള്‍ റോമിയോ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1025 കനകതളികയിൽ സര്‍വ്വേക്കല്ല് ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
1026 മന്ദാകിനി സര്‍വ്വേക്കല്ല് ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1027 പൂത്തുമ്പീ [F] സര്‍വ്വേക്കല്ല് ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1028 തെന്മലയുടെ സര്‍വ്വേക്കല്ല് ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1029 വിപഞ്ചികേ സര്‍വ്വേക്കല്ല് ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
1030 ആദിലക്ഷ്മി ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1031 ദേവി വിഗ്രഹമോ ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1032 ഏഴുനിറങ്ങള്‍ വിളക്കുവച്ചു ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1033 നായകനാരു ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1034 രാജയോഗം ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1035 തെറ്റി മൊട്ടിൽ ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1036 തുളസിമാല ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1037 ഹുസ്നു ചാഹേ തോ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1038 കറുത്താലും വേണ്ടില്ല വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1039 മന്മഥന്റെ കൊടിയടയാളം വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1040 നിന്‍ മൃദുമൊഴിയില്‍ നറുതേനോ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1041 പ്രാണേശ്വരാ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1042 സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1043 തുടുതുടെ തുടിക്കുമെൻ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1044 വിടരും മുൻപെ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1045 അയലത്തെ ജനലിൽ ആ നിമിഷം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1046 ചായം തേച്ചു ആ നിമിഷം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1047 മലരേ മാതളമലരേ ആ നിമിഷം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1048 മനസ്സേ നീയൊരു ആ നിമിഷം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1049 പാരിലിറങ്ങിയ ആ നിമിഷം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണന്‍
1050 ആനന്ദ വനത്തെൻ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,ബി. വസന്ത
1051 ആനന്ദം പരമാനന്ദം ആനന്ദം പരമാനന്ദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല,പി. മാധുരി
1052 കൂടിയാട്ടം കാണാൻ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1053 മാലാഖമാരുടെ മനമൊഴുകി ആനന്ദം പരമാനന്ദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല
1054 വണ്ടർഫുൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കാര്‍തികേയന്‍
1055 ആറട്ടുകടവിൽ അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1056 ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരൻ അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1057 കാലമാകിയ പടക്കുതിര അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1058 കുന്നിക്കുരുവിന്റെ കണ്ണെഴുതി അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
1059 ചെന്തീക്കനല്‍ ചിന്നും അഗ്നിനക്ഷത്രം ശശികല മേനോന്‍ പി. ലീല,പി. മാധുരി,ലത രാജു
1060 കൃഷ്ണമണി പൈതലേ അഗ്നിനക്ഷത്രം ശശികല മേനോന്‍ പി. മാധുരി
1061 നവദമ്പതിമാരേ അഗ്നിനക്ഷത്രം ശശികല മേനോന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1062 നിത്യസഹായ മാതാവേ അഗ്നിനക്ഷത്രം ശശികല മേനോന്‍ പി. സുശീല
1063 സ്വർണമേഘത്തുകിൽ അഗ്നിനക്ഷത്രം ശശികല മേനോന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1064 പുതുവർഷ കാഹളം അകലെ ആകാശം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1065 രജനിയവനിക അകലെ ആകാശം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1066 വസന്തകാലം വരുമെന്നോതി അകലെ ആകാശം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1067 എല്ലാരും പോകുന്നു അഞ്ജലി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1068 ജനുവരി രാവില്‍ അഞ്ജലി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1069 പനിനീർ പൂവിന്റെ അഞ്ജലി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1070 പുലരി തേടി പോകും അഞ്ജലി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,ശ്രീകാന്ത്‌
1071 അങ്ങനെയങ്ങനെ ചക്രവര്‍ത്തിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1072 അരയന്നപിടയുടെ ചക്രവര്‍ത്തിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1073 പ്രേമവല്ലഭൻ തൊടുത്തുവിട്ടൊരു ചക്രവര്‍ത്തിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1074 സ്വപ്നത്തിൻ ലക്ഷദ്വീപിലെ ചക്രവര്‍ത്തിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1075 വെള്ളച്ചാട്ടം ചക്രവര്‍ത്തിനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി,ബി. വസന്ത
1076 ചാരു സുമരാജി മുഖി ചതുർവ്വേദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1077 ചിരിയുടെ പൂന്തോപ്പിൽ ചതുർവ്വേദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1078 പാടാൻ ഭയമില്ല ചതുർവ്വേദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1079 ഉദയാസ്തമന പൂജ ചതുർവ്വേദം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1080 ധീംത തക്ക ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,സി.ഒ. ആന്റോ ,ജോളി അബ്രഹാം
1081 ഇന്നെനിക്കു പൊട്ടുകുത്താന്‍ (M/L/N) ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1082 മാരിമുകിലിൻ (L/N) ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1083 നവകാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു (M/L/N) ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1084 സൂര്യ സ്പര്‍ദ്ധി കിരീടം ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1085 സുന്ദര സ്വപ്നമേ നീയെനിക്കേകിയ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല
1086 ഉഷാകിരണങ്ങള്‍ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1087 ചെമ്പകം പൂത്തുലഞ്ഞ ഇന്നലെ ഇന്നു ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1088 ഇളം പൂവേ ഇന്നലെ ഇന്നു ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1089 പ്രണയസരോവര ഇന്നലെ ഇന്നു ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1090 സ്വർണ്ണ യവനികക്കുള്ളിലെ (M/L/N) ഇന്നലെ ഇന്നു ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1091 എന്തോ ഏതോ ഇതാ ഇവിടെ വരെ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1092 ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ വരേ ഇതാ ഇവിടെ വരെ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1093 നാടോടിപ്പാട്ടിന്റെ ഇതാ ഇവിടെ വരെ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1094 രാസലീല ഇതാ ഇവിടെ വരെ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1095 വെണ്ണയോ വെണ്ണിലാവുറഞ്ഞതോ ഇതാ ഇവിടെ വരെ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1096 ചന്ദ്രമുഖി കാവിലമ്മ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1097 കാവിലമ്മേ കാവിലമ്മ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1098 മംഗളാംബികേ മായേ കാവിലമ്മ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് വാണി ജയറാം
1099 ഉണ്ണിപ്പൂങ്കവിളിലൊരുമ്മ കാവിലമ്മ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
1100 വാർഡ്‌ നമ്പർ ഏഴു കാവിലമ്മ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് സി ഒ ആന്റോ
1101 കരുണാമയനാം കര്‍ണ്ണപര്‍വ്വം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1102 കിളി കിളി കര്‍ണ്ണപര്‍വ്വം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1103 ശരപഞ്ജരത്തിന്നുള്ളില്‍ കര്‍ണ്ണപര്‍വ്വം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1104 സുഗന്ധി കര്‍ണ്ണപര്‍വ്വം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1105 ജാതിമല്ലി പൂമഴയിൽ ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1106 കണിക്കൊന്നയല്ലാ ഞാൻ ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1107 കുരുത്തോല തോരണം ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല
1108 പവിഴ പൊന്മാല പടവിലെ കാവിൽ ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1109 ആലിംഗനങ്ങൾ മിനിമോൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
1110 അംബാസിഡറിനു മിനിമോൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി സി.ഒ. ആന്റോ,പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1111 ചന്ദ്രികത്തളികയിലെ മിനിമോൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍,റ്റി ശാന്ത, കോറസ്
1112 കേരളം കേരളം മിനിമോൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1113 മിഴികൾ മിഴികൾ മിനിമോൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1114 ദൈവം മനുഷ്യനായ്‌ നീതിപീഠം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1115 പൂവിനു വന്നവനോ നീതിപീഠം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1116 പുലര്‍കാലം നീതിപീഠം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1117 വിപ്ലവ ഗായകരേ നീതിപീഠം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1118 അക്കരെയൊരു പൂമരം നുരയും പതയും വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1119 മാനത്തെ വെണ്‍തിങ്കള്‍ നുരയും പതയും പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1120 മനുജാഭിലാഷങ്ങൾ നുരയും പതയും പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1121 ഉറക്കത്തിൽ ചുംബിച്ചു നുരയും പതയും പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1122 ആരവല്ലി താഴ്വര Oonjal ബിച്ചു തിരുമല പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1123 ഊഞ്ഞാല്‍ Oonjal ബിച്ചു തിരുമല പി. സുശീല,പി. മാധുരി
1124 ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ Oonjal ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1125 വേംബനാട്ടു കായലിൽ Oonjal ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1126 ആകാശത്തിലെ നന്ദിനിപ്പശുവിനു പഞ്ചാമൃതം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1127 ഈ ജീവിതമെനിക്കു പഞ്ചാമൃതം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1128 ഹൃദയേശ്വരി നിൻ പഞ്ചാമൃതം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1129 കാറ്റിലിളകും പഞ്ചാമൃതം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1130 സത്യമെന്നും കുരിശ്ശിൽ പഞ്ചാമൃതം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1131 പള്ളിയറക്കാവിലേ പെണ്‍പുലി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1132 രാത്രി രാത്രി പെണ്‍പുലി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1133 സഹ്യാചലത്തിലെ പെണ്‍പുലി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ജോളി അബ്രഹാം,കാര്‍തികേയന്‍
1134 വരവര്‍ണ്ണിനീ പെണ്‍പുലി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1135 മംഗല്യത്താലിയിട്ട രണ്ടു ലോകം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1136 ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു രണ്ടു ലോകം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
1137 രോജാ മലരേ രണ്ടു ലോകം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1138 വേമ്പനാട്ടു കായലിന്നു രണ്ടു ലോകം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1139 വിലാസലതികേ രണ്ടു ലോകം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1140 അനുമോദനത്തിന്റെ റൗഡി രാജമ്മ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1141 കെട്ടിയ താലിക്കു റൗഡി രാജമ്മ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല
1142 വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വർഗവാതിൽ റൗഡി രാജമ്മ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1143 മകയിരപ്പന്തൽ സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,സി.ഒ. ആന്റോ
1144 പാലാഴി മങ്കയെ സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1145 പച്ചക്കരിമ്പിന്റെ സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1146 വർണ്ണച്ചിറകുള്ള സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1147 ആയിരം കണ്ണുകള്‍ സമുദ്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1148 ഏഴു സ്വരങ്ങള്‍ സമുദ്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,ജോളി അബ്രഹാം ,പി. മാധുരി ,കോറസ്‌
1149 കല്യാണരാത്രിയില്‍ സമുദ്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി,ബി. വസന്ത,ലത രാജു
1150 സംഗീത ദേവതേ സമുദ്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1151 ആഷാഢം സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1152 കല്യാണപാട്ടു സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1153 കസ്തൂരിമല്ലിക സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1154 നീലാംബുജങ്ങൽ വിടർന്നു (M/L/N) സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1155 പൂഞ്ചോലക്കടവില്‍ സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,സി.ഒ. ആന്റോ ,പി. മാധുരി
1156 രാഗസാഗരമേ സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1157 തിരുവിളയാടലിൽ സത്യവാൻ സാവിത്രി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1158 അഞ്ജനക്കണ്ണാ വാ ശ്രീദേവി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1159 ഭക്തജനപ്രിയേ ശ്രീദേവി പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. സുശീല
1160 നൃത്യതി നൃത്യതി ശ്രീദേവി സ്വാതി തിരുനാള്‍ പി. ലീല
1161 പരമേശ്വരീ ശ്രീദേവി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1162 പുഞ്ചിരിച്ചാൽ പൂനിലാവുദിക്കും ശ്രീദേവി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1163 സ്നേഹദീപം കൊളുത്തി ശ്രീദേവി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1164 വിവാഹം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ശ്രീദേവി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1165 ബ്രഹ്മാവിനെ ജയിച്ച ഷണ്മുഘനേ ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
1166 ദര്‍ശനം നല്‍കില്ലേ ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,അമ്പിളി
1167 ദേവസേനാപതി ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1168 ജ്ഞാനപ്പഴം ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,പി. സുശീല
1169 കൈനോക്കി ഫലം ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1170 മുരുകാ ഉണരൂ ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1171 സച്ചിദാനന്ദം ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1172 ശക്തി തന്നാനന്ദ ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1173 തെനവെലഞ്ഞ പാടം ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1174 തിരുമധുരം നിറയും ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി,അമ്പിളി
1175 തോറ്റുപോയല്ലോ അപ്പുപ്പൻ ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1176 വള വേണോ ചിപ്പി വള ശ്രീമുരുകൻ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1177 മലര്‍ക്കിനാവില്‍ വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1178 ഒരു താമരപൂവിൽ വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1179 സ്നേഹത്തിന്‍ പൂവിടരും വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1180 സ്വപ്നത്തിൻ ഒരു നിമിഷം വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1181 ഉത്സവക്കൊടിയേറ്റ കേളി വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1182 വർണ്ണ പ്രദർശന വരദക്ഷിണ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1183 ദേവി ജ്യോതിർമയി വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1184 മുരളീലോല ഗോപാലാ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1185 ഓം ദേവീപദം(ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍ത്തമുണര്‍ന്നൂ) വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1186 വെളുത്ത വാവിന്റെ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം യൂസഫലി കേച്ചേരി ലത രാജു
1187 വെളുത്ത വാവിന്റെ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല
1188 ദേവദൂതൻ പോകുന്നു വേളാങ്കണ്ണി മാതാവു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1189 കരുണാമയിയെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല
1190 നീല കടലിൻ തീരത്തിൽ (L/N) വേളാങ്കണ്ണി മാതാവു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,കോറസ്‌
1191 വന്മലർ വീചികളിൽ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1192 കാട്ടിലൊരു മലർക്കുളം വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി രാജേശ്വരി, ശാന്ത,സംഘം
1193 സബർമതിതൻ സംഗീതം വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കാര്‍ത്തികേയന്‍,പി. മാധുരി ,സംഘം
1194 വന്ദേ മാതരം വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1195 വന്ദേ മാതരം (വേർഷൻ 2) വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി കോറസ്‌
1196 വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ നാളത്തേ പൂവുകൾ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
1197 അജ്ഞാതതീരങ്ങള്‍ Aanappaachan പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1198 ഈ മിഴി കാണുമ്പോൾ Aanappaachan പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
1199 മുട്ടു തപ്പിട്ടു മുട്ടോ Aanappaachan പി. ഭാസ്കരന്‍ സി.ഒ. ആന്റോ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1200 ഒരു ജാതി ഒരു മതം Aanappaachan പി. ഭാസ്കരന്‍ പട്ടണക്കാട്പുരുഷോത്തമന്‍
1201 സ്വർഗ്ഗമെന്നാൽ Aanappaachan പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,സി.ഒ. ആന്റോ
1202 പൊള്ളുന്ന തീയാണു സത്യം ആഴി അലയാഴി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1203 പൂനിലാവിൽ ആഴി അലയാഴി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1204 കാട്ടിലെ രാജാവേ അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല ജോളി അബ്രഹാം,അമ്പിളി
1205 കിളി കിളി കിളി കിളി അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1206 മായം സർവ്വത്ര മായം അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1207 നീരാമ്പല്‍ പൂക്കുന്ന അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല കാര്‍ത്തികേയന്‍
1208 ഞാനൊരു ശലഭം അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1209 വരുവിൻ കാണുവിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ അടിക്കടി ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1210 ആദിശിൽപ്പി അടിമക്കച്ചവടം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1211 ബലിയെ ബലി അടിമക്കച്ചവടം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സി ഒ ആന്റോ
1212 ഏദനിൽ ആദിയിൽ അടിമക്കച്ചവടം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍
1213 പള്ളിമഞ്ചൽ അടിമക്കച്ചവടം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1214 ഐലേസ.. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും അമര്‍ഷം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍
1215 മാളോരേ മാളോരേ അമര്‍ഷം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. സുശീല
1216 പവിഴമല്ലി നിന്റെ അമര്‍ഷം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1217 വാതിൽ തുറക്കൂ അമര്‍ഷം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1218 അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ അണിയറ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1219 കാഞ്ഞിരോട്ടു കായലിലേ അണിയറ പി. ഭാസ്കരന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍
1220 ആലിലത്തോണിയിൽ അവൾക്കു മരണമില്ല മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1221 നവനീത ചന്ദ്രികേ [F] (M/L/N) അവൾക്കു മരണമില്ല മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1222 നവനീത ചന്ദ്രികേ [F] അവൾക്കു മരണമില്ല മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ വാണി ജയറാം
1223 ശംഖനാദം മുഴക്കുന്ന അവൾക്കു മരണമില്ല മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1224 എന്നെ നീ അറിയുമോ അവർ ജീവിക്കുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1225 മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവർ ജീവിക്കുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1226 നൃത്തകലാ ദേവിയോ അവർ ജീവിക്കുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1227 സന്ധ്യാ രാഗം അവർ ജീവിക്കുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1228 കടമിഴിയിതളിൽ ഈ മനോഹരതീരം ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1229 പൂവുകളുടെ ഭരതനാട്യം ഈ മനോഹരതീരം ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1230 സുനിത, പച്ചക്കിളി പവിഴ ഈ മനോഹരതീരം ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1231 യാമശംഖൊലി ഈ മനോഹരതീരം ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1232 മലയാറ്റൂർ മലഞ്ചരിവിലെ ഈറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1233 മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ ഈറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1234 ഓടി വിളയാടിവാ ഈറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1235 തുള്ളിക്കൊരുകുടം (M/N) ഈറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1236 ഗംഗാ യമുനകളേ ഇനിയും പുഴയൊഴുകും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1237 കനകാംഗീ ഇനിയും പുഴയൊഴുകും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1238 ഓടും കുതിര ഇനിയും പുഴയൊഴുകും യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1239 ആനന്ദനടനം കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ലീല, പി. സുശീല, പി. മാധുരി,ബി. വസന്ത
1240 ആയില്യം കാവിലമ്മെ വിട കടത്തനാട്ടു മാക്കം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1241 ആയില്യം കാവിലമ്മ കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1242 അക്കരെയക്കരെയല്ലോ കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1243 അമ്മെ ശരണം കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1244 ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ ഇണക്കുയിലെ കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1245 കാലമാം അശ്വത്തിന്‍ കടത്തനാട്ടു മാക്കം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1246 കാവേരി കരയിലെഴുതും കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1247 നീട്ടിയ കൈകളിൽ കടത്തനാട്ടു മാക്കം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1248 ഊരിയ വാളിതു കടത്തനാട്ടു മാക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1249 ഭൂമി നമ്മുടെ പെറ്റമ്മ മുദ്രമോതിരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല ,കോറസ്‌
1250 ദൈവത്തിൻ വീടെവിടെ മുദ്രമോതിരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1251 മഴമുകിൽ ചിത്രവേല മുദ്രമോതിരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1252 പല്ലവി നീ പാടുമോ മുദ്രമോതിരം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. സുശീല,പി. മാധുരി
1253 ആരോ പാടി നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1254 അമ്പമ്പോ ജീവിക്കാൻ നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല സി.ഒ. ആന്റോ,കോട്ടയം ശാന്ത
1255 ചന്ദനപ്പൂംതെന്നൽ നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1256 ചന്ദനപ്പൂംതെന്നൽ നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല പി. സുശീല
1257 പുലരിയും പൂക്കളും നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1258 ഇലകൊഴിഞ്ഞ തരുനിരകൾ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1259 കാശിത്തുമ്പ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് വാണി ജയറാം
1260 നക്ഷത്രങ്ങളേ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1261 അമ്മതൻ നിവേദ്യം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1262 കാവിലെത്തെനിക്കൊരു നിവേദ്യം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,വാണി ജയറാം
1263 മിനിസ്കർട്ട്കാരി നിവേദ്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1264 പാദസരം അണിയുന്ന നിവേദ്യം ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1265 കനകമണിചിലമ്പു് ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
1266 മാനത്തെ പൂക്കടമുക്കില്‍ ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1267 മനുഷ്യനു ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1268 നിറങ്ങൾ ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1269 രജനിഗന്ധികൾ ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1270 ഇല്ലപ്പറമ്പിലെ പാദസരം ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. മാധുരി
1271 കാറ്റു വന്നു പാദസരം ജി കെ പള്ളത്ത്‌ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1272 മോഹവീണതൻ (M/L/N) പാദസരം ജി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. സുശീല
1273 ഉഷസ്സേ (M/L/N) പാദസരം ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1274 ജനനം നിന്നെ രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1275 കമാരി ഭഗവാന്റെ രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1276 ലയം ലയം രാപ്പാടികളുടെ ഗാഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1277 സ്നേഹാര്‍ദ്ര രാപ്പാടികളുടെ ഗാഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1278 കാലം കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ രതിനിർവ്വേദം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍
1279 മൗനം തളരും രതിനിർവ്വേദം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1280 ശ്യാമനന്ദന വനിയില്‍നിന്നും രതിനിർവ്വേദം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1281 തിരുതിരുമാരൻ രതിനിർവ്വേദം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1282 ഏഴു സ്വരങ്ങളിൽ സത്രത്തില്‍ ഒരു രാത്രി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1283 മനസ്സിന്റെ ചിപ്പിയിലേ സത്രത്തില്‍ ഒരു രാത്രി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1284 പ്രാണപ്രിയേ സത്രത്തില്‍ ഒരു രാത്രി യൂസഫലി കേച്ചേരി കാര്‍ത്തികേയന്‍
1285 പ്രഭാത ശീവേലി സത്രത്തില്‍ ഒരു രാത്രി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1286 ആരാരോ തേച്ചു മിനുക്കിയ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1287 മകരം വന്നതറിഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1288 ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ മാന്‍കിടാവേ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1289 ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ മാന്‍കിടാവേ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1290 പൂച്ചയ്ക്കു പൂനിലാവു പാലു പോലെ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1291 സ്നേഹിക്കാനൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കില്‍ സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരു പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1292 ചെല്ലമണിപൂങ്കുയിൽ തമ്പുരാട്ടി കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1293 ഒരുവനൊരുവളില്‍ ഉള്ളമലിഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍
1294 പല്ലവ കോമള പാണി തമ്പുരാട്ടി കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1295 ഒഴിഞ്ഞ വീടിൻ വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1296 പൈങ്കുരലി പശുവിൻ വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1297 പൂവാം കുഴലി വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1298 തന്തിന്നം താരോ വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1299 ചന്ദ്രിക വിതറിയ വയനാടൻ തമ്പാൻ ശശികല മേനോന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍
1300 ഏകാന്ത സ്വപ്നത്തിൻ വയനാടൻ തമ്പാൻ ശശികല മേനോന്‍ പി. സുശീല
1301 ഏഴാം ഉദയത്തിൽ വയനാടൻ തമ്പാൻ ശശികല മേനോന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1302 കരികൊണ്ടല്‍ നിറമാര്‍ന്ന വയനാടൻ തമ്പാൻ ശശികല മേനോന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കാര്‍തികേയന്‍
1303 മഞ്ചാടി മണിമാല വയനാടൻ തമ്പാൻ ശശികല മേനോന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1304 ദുഃഖമാണു ശാശ്വത വിളക്കും വെളിച്ചവും പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1305 പണ്ടു പണ്ടൊരു വിളക്കും വെളിച്ചവും പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1306 വാടിയ മരുവിൻ വിളക്കും വെളിച്ചവും പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1307 വെളിച്ചം വിളക്കിനെ വിളക്കും വെളിച്ചവും പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1308 ചന്ദനം കടഞ്ഞെടുത്ത അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1309 ഈ അലാവുദ്ദിൻ അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1310 മാരന്‍ കൊരുത്ത മാല അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1311 മധുരാംഗികളേ അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1312 പുഷ്പമേ ചുവന്ന കവിളില്‍ അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി വാണി ജയറാം
1313 ശൃംഗാര പൊന്‍കിണ്ണം അലാവുദ്ദീനും അല്‍ല്‍ഭുതവിളക്കും യൂസഫലി കേച്ചേരി വാണി ജയറാം
1314 ആദ്യ ചുംബനം അമൃതചുംബനം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1315 ദൈവം ചിരിക്കുന്നു അമൃതചുംബനം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1316 ഉദയസൂര്യതിലകം അമൃതചുംബനം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍
1317 അമൃതവാഹിനി അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1318 അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1319 ദേവന്റെ കോവിലിൽ അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ പി. സുശീല,പി. മാധുരി
1320 മാനോടും മല അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി യൂസഫലി കേച്ചേരി തോപ്പില്‍ ആന്റൊ,കാര്‍ത്തികേയന്‍
1321 ഇന്ദ്രചാപം നഭസ്സില്‍ ഏഴു നിറങ്ങള്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1322 ഇത്രനാള്‍ ഇത്രനാള്‍ ഏഴു നിറങ്ങള്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1323 തരിവള ചിരിക്കുന്ന ഏഴു നിറങ്ങള്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1324 പാർവ്വണേന്ദു ഫാസ്റ്റ്‌ പാസഞ്ജർ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1325 വേലിപടർപ്പിലെ ഫാസ്റ്റ്‌ പാസഞ്ജർ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പദ്മനാഭന്‍
1326 ആരോമൽ ജനിച്ചില്ലല്ലോ ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1327 ഇണങ്ങിയാലും സൗന്ദര്യം ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
1328 ഒരു ഗാന വീചിക ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. മാധുരി
1329 ഒരു ഗാന വീചിക ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1330 സങ്കല്‍പ്പത്തിന്റെ ചന്ദന ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങള്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1331 ഹംസഗാനമാലപിക്കും ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകള്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1332 പാലരുവീ നടുവില്‍ ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകള്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1333 സംക്രമ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകള്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1334 ശ്രീവിദ്യാം [ശ്ലോകം] ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകള്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1335 താളം തകത്താളം ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകള്‍ മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍,വാണി ജയറാം,സി.ഒ. ആന്റോ, കാര്‍ത്തികേയന്‍
1336 ഭക്തവൽസല മാനവധർമ്മം പാപ്പനംകോട്‌ ലക്ഷ്മണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1337 കാവൽമാടം കുളിരണിഞ്ഞു മാനവധർമ്മം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1338 കല്യാണനാളിലെ സമ്മാനം മാനവധർമ്മം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1339 ഓ മൈ ഡിയർ ഡ്രീം ഗേൾ മാനവധർമ്മം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1340 കുന്നിമണി മാലചാർത്തി മണ്ണിന്റെ മാറിൽ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1341 ഒരുകൈ ഇരുകൈ മണ്ണിന്റെ മാറിൽ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1342 ആദ്യവസന്തം പോലെ മോചനം എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1343 ധന്യേ ധന്യേ മോചനം എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1344 നഗ്നസൗഗന്ധിക പൂ മോചനം എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1345 വന്ധ്യമേഘങ്ങളേ മോചനം എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1346 മുന്തിരിച്ചാറിനു ലഹരിയുണ്ടോ ഓര്‍മ്മയില്‍ നീ മാത്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1347 പാതിരാവിൻ നീലയമുന ഓര്‍മ്മയില്‍ നീ മാത്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1348 സ്നേഹം ദൈവം എഴുതിയ ഓര്‍മ്മയില്‍ നീ മാത്രം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല,രാജു ഫെലിക്സ്
1349 ധീര സമീരേ യമുനാതീരേ പാപത്തിനു മരണമില്ല പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1350 മദനമോഹനൻ പാപത്തിനു മരണമില്ല പി. ഭാസ്കരന്‍ ശാന്ത വിശ്വനാഥൻ
1351 ഒന്നാകും അരുമക്കു പാപത്തിനു മരണമില്ല പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1352 വേദാന്തത്തിനു തല നരച്ചു പാപത്തിനു മരണമില്ല പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1353 ആട പൊന്നാട രാഗ പൗർണമി കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1354 ഝും ഝും ഝും ചിലങ്ക രാഗ പൗർണമി കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1355 മല പെറ്റ പെണ്ണിന്റെ രാഗ പൗർണമി കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല
1356 മേഘസന്ദേശമയക്കാൻ രാഗ പൗർണമി കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1357 അമ്പലക്കുളത്തിലെ ശരപഞ്ജരം യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1358 മലരിന്റെ മണമുള്ള ശരപഞ്ജരം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1359 സാരസ്വത മധുവേന്തും ശരപഞ്ജരം യൂസഫലി കേച്ചേരി വാണി ജയറാം
1360 ശൃംഗാരം വിരുന്നൊരുക്കി ശരപഞ്ജരം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1361 തെയ്യക തെയ്യക ശരപഞ്ജരം യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1362 കണ്ണാ കണ്ണാ വീരഭദ്രന്‍ എല്‍ എന്‍ പോറ്റി രാജലക്ഷ്മി
1363 കരകാണാക്കടല്‍ വീരഭദ്രന്‍ എല്‍ എന്‍ പോറ്റി സുര്യകുമാര്‍
1364 പ്രേമാഞ്ജനക്കുറി വീരഭദ്രന്‍ എല്‍ എന്‍ പോറ്റി രാജലക്ഷ്മി
1365 വാടാമല്ലിപ്പൂവുകളേ വീരഭദ്രന്‍ എല്‍ എന്‍ പോറ്റി സുര്യകുമാര്‍
1366 ആളാം ഉടയോനെ വെള്ളായണി പരമു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല ,ജോളി അബ്രഹാം
1367 ആലോലലോചനങ്ങൾ വെള്ളായണി പരമു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1368 ശരിയേതെന്നാരറിഞ്ഞു വെള്ളായണി പരമു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1369 വില്ലടിക്കാൻ പാട്ടു പാട്ടുപാടി വെള്ളായണി പരമു ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,സി.ഒ. ആന്റോ
1370 ഗീതം സംഗീതം വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ സെവന്‍ ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1371 പേരാലും കുന്നിൻ മേൽ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ സെവന്‍ ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1372 വെണ്ണിലാവു അസ്തമിച്ചു വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ സെവന്‍ ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍
1373 വൃശ്ചികോല്‍സവത്തിനു വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ സെവന്‍ ചിറയിന്‍കീഴ്‌ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. മാധുരി
1374 കുമ്മാട്ടി കളി കാണാൻ അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ പി. മാധുരി
1375 മുഖശ്രീ വിടർത്തുന്ന അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1376 തിരുവൈക്കത്തപ്പാ അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ വാണി ജയറാം
1377 അഞ്ജന ശ്രീധരാ ചാകര പരമ്പരാഗതം പി. മാധുരി
1378 കുളിരേ കുളിരേ ചാകര ജി കെ പള്ളത്ത്‌ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1379 സുഹാസിനി സുഹാസിനി ചാകര ജി കെ പള്ളത്ത്‌ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1380 ഇത്തിരിപൂവേ ചുവന്ന പൂവേ ചോര ചുവന്ന ചോര മുല്ലനേഴി പി. മാധുരി
1381 മനസ്സേ നിന്‍ മൗനതീരം ചോര ചുവന്ന ചോര ജി കെ പള്ളത്ത്‌ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1382 ശിശിര പൗർണ്ണമി ചോര ചുവന്ന ചോര ജി കെ പള്ളത്ത്‌ വാണി ജയറാം
1383 സുലളിത പദവിന്യാസം ചോര ചുവന്ന ചോര മുല്ലനേഴി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1384 കണ്മണി ദിഗ്‌വിജയം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1385 മധുമാസ നികുഞ്ജത്തില്‍ ദിഗ്‌വിജയം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1386 ഒരു സുന്ദരി തൻ ദിഗ്‌വിജയം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1387 പഞ്ചമി രാവില്‍ [കാമന്റെ] ദിഗ്‌വിജയം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1388 താളം ആദിതാളം ദിഗ്‌വിജയം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1389 ശിശിര രാത്രി ഇഷ്ടമാണു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ രാജശേഖരന്‍ നായര്‍ പി. മാധുരി
1390 വിളിക്കാതിരുന്നാലും ഇഷ്ടമാണു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ രാജശേഖരന്‍ നായര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌ ,പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1391 ഒന്നേ ഒന്നേ വന്നേ പോയി ഇവര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,ഷെരിന്‍ പീറ്റര്‍സ്‌
1392 വെള്ളിമണി നാദം ഇവര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി ,അമ്പിളി ,കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,കോറസ്‌
1393 വിന്ധ്യാ പർവ്വത സാനുവിങ്കൽ ഇവര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,അബിളി
1394 വൃശ്ചിക പുലരിതന്‍ ഇവര്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1395 തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ കലിക ദേവദാസ് പി. മാധുരി
1396 വിണ്ണവർ നാട്ടിലെ കലിക ദേവദാസ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1397 ആശാലതയിലെ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1398 ചിറകുള്ള മോഹങ്ങളേ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1399 ഈ താരുണ്യ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1400 മാരന്റെ കോവിലില്‍ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1401 വിജയപ്പൂമാല ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി സി എന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ , പി. മാധുരി , കോറസ്‌
1402 സംഗീതമേ നിന്‍ പൂഞ്ചിറകില്‍ മീന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1403 ഉല്ലാസ പൂത്തിരികൾ മീന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1404 വീണേ മണി വീണേ നട്ടുച്ചയ്ക്കിരുട്ട് ദേവദാസ് പി. മാധുരി
1405 ചഞ്ചലാക്ഷി (M/L/N) പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1406 കടലേഴും താണ്ടിവന്ന (M/L/N) പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1407 മന്ദാര പൂങ്കാറ്റേ പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല, പി. മാധുരി, കോറസ്‌
1408 പട്ടൊന്നു പാടുന്നേൻ പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1409 പരിത്രാണായ (ബിറ്റ്) പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1410 പ്രേമഗായകാ ജീവഗായകാ (M/L/N) പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1411 സപ്ത സ്വരങ്ങളുണർന്നു പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1412 തുളുനാടന്‍ പട്ടുടുത്ത പാലാട്ടു കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1413 അഴകേ അഴകിൻ അഴകേ പവിഴമുത്തു കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1414 ചെല്ലം ചെല്ലം പവിഴമുത്തു കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1415 കന്നല്‍ മിഴികളിലേ പവിഴമുത്തു കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1416 എന്റെ മൺകുടിൽ പ്രകടനം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1417 കാരാഗൃഹം കാരാഗൃഹം പ്രകടനം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1418 കള്ളിൻകുടമൊരു പറുദീസ പ്രകടനം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ സി.ഒ. ആന്റോ,പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1419 പ്രിയനേ നിനക്കായ്‌ പ്രകടനം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1420 ഹെല്ലോ മിസ്സിസ്‌ ജോണി രജനി ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി കല്യാണസുന്ദരം, ശാരദ
1421 ഇതാണു ജീവിത വിദ്യാലയം രജനി ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1422 മാദക തിടമ്പേ രജനി ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ലത രാജു
1423 സ്നേഹത്തിന്‍ സന്ദേശഗീതമായ് രജനി ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1424 ഹിമശൈല സൈകത ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1425 ഹിമശൈല സൈകത[ബിറ്റ്] ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1426 കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,വാണി ജയറാം
1427 സുന്ദരി നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട ചുരുൾ മുടിയിൽ ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1428 വിരഹം വിഷാദാർദ്ര ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1429 അയിഗിരി നന്ദിനി ശ്രീ ദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1430 ദേവി അംബികേ ശ്രീ ദേവി ദർശനം കോന്നിയുര്‍ ഭാസ്‌ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, അമ്പിളി
1431 ദേവീമയം സർവ്വം ദേവീമയം ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1432 ജഗദ്‌ പൂജ്യേ ശ്രീ ദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1433 ജനനി ജഗ ജനനി ശ്രീ ദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം വാണി ജയറാം
1434 മാധവി മധുമാലതി (M/L/N) ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1435 മണിവിപഞ്ചിക ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1436 ശെന്തമിഴ്‌ ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1437 ശ്രീമൂല ഭഗവതി ശ്രീ ദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1438 തിങ്കൾമുഖി ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1439 യാതൊന്നിൽ അടങ്ങുന്നു ശ്രീ ദേവി ദർശനം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല,വാണി ജയറാം
1440 ആയിരം മാരിവിൽ സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1441 പങ്കജാക്ഷി ഉണ്ണിനീലി സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല ലത രാജു,കോറസ്‌
1442 തേരോട്ടം സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല പി. സുശീല
1443 ജന്മ ജന്മാന്തര സുകൃതമറിയാൻ സ്വത്ത് എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ ഹരിഹരന്‍ ,പി. മാധുരി
1444 കൃഷ്ണാ വിരഹിണി സ്വത്ത് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1445 മുത്തിനു വേണ്ടി മുങ്ങാംകുഴി സ്വത്ത് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1446 ഓം ഓം മായാമാളവഗൗള സ്വത്ത് എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1447 ഗാനമേ മനോജ്ഞ സൂനമെ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1448 ലീലാ തിലകമണിഞ്ഞു തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, വാണി ജയറാം,കോറസ്‌
1449 തേടും മിഴികളേ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി വാണി ജയറാം
1450 വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖേ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1451 ഹൃദയ മോഹങ്ങള്‍ ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യര്‍ ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1452 ലക്ഷം ലക്ഷം ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യര്‍ ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1453 മീശ ഇൻഡ്യൻ മീശ ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യര്‍ ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1454 സുഗന്ധ ശീതള വസന്ത കാലം ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യര്‍ ബിച്ചു തിരുമല വാണി ജയറാം
1455 നിറങ്ങൾ നിറങ്ങൾ കഥയറിയാതെ എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ ലത രാജു
1456 പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ കഥയറിയാതെ എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ ലത രാജു
1457 താരണി കുന്നുകൾ കഥയറിയാതെ എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ ഷെറിന്‍ പീറ്റേര്‍സ്‌
1458 അരുതേ അരുതേ എന്നെ തല്ലരുതേ മണിയൻ പിള്ള അഥവാ മണിയൻ പിള്ള പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1459 മഞ്ഞുരുകുന്നു മനസ്സിൽ മണിയൻ പിള്ള അഥവാ മണിയൻ പിള്ള പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1460 മയിലാഞ്ചിയണിഞ്ഞു മണിയൻ പിള്ള അഥവാ മണിയൻ പിള്ള പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1461 രാജകുമാരി പ്രേമകുമാരി മണിയൻ പിള്ള അഥവാ മണിയൻ പിള്ള പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1462 ധന്യ നിമിഷമേ നിദ്ര യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1463 ഏലം ഏലം പറങ്കി മല പി. ഭാസ്കരന്‍ ശ്രീകാന്ത്‌,പി. മാധുരി
1464 ജലലീല ജലലീല പറങ്കി മല പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1465 കണ്ണില്ലാത്തതു ഭാഗ്യമായി രജനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1466 മാധവി പൂ മാലതി പൂ രജനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1467 മയില്‍പ്പീലി പ്രസവിച്ചു രജനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1468 കണ്ണീർപ്പൂവെ കമല പൂവേ ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1469 പുത്തിലഞ്ഞിക്കാട്ടിലെ തത്തമ്മേ ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1470 രാഗം അനുരാഗം ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1471 ശൃംഗാര ദേവത ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1472 അച്ഛൻ സുന്ദര സൂര്യൻ സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,ലത രാജു ,കല്യാണി മേനോന്‍
1473 അമ്പോറ്റി കുഞ്ഞിന്റെ സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. മാധുരി
1474 ഇലക്കിളീ ഇലക്കിളീ സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1475 ശിവഗംഗ തീർത്ഥമാടും സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1476 അ അമ്മ താളം മനസ്സിന്റെ താളം ദേവദാസ് പി. മാധുരി
1477 ആ മലർവാടിയിൽ എന്നെയും നോക്കി താളം മനസ്സിന്റെ താളം ദേവദാസ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1478 താളം തെറ്റിയ ജീവിതം താളം മനസ്സിന്റെ താളം ദേവദാസ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍
1479 ആയിരം രാവിന്റെ ചിറകു തീക്കളി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1480 മഴയോ മഞ്ഞോ തീക്കളി എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1481 വറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിൻ തീക്കളി എം.ഡി രാജേന്ദ്രന്‍, ജി ദേവരാജന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1482 ഒന്നാനാം കണ്ടത്തിൽ വയൽ ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ പി. മാധുരി
1483 വര്‍ണ്ണ മയില്‍വാഹനത്തില്‍ വയൽ ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1484 ആയിരം മുഖം അമൃതഗീതം മുല്ലനേഴി പി. സുശീല
1485 അമ്പിളി മാനത്തു അമൃതഗീതം മുല്ലനേഴി പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. സുശീല ,കോറസ്‌
1486 മാരിവില്ലിന്‍ സപ്തവര്‍ണ്ണജാലം അമൃതഗീതം ജി കെ പള്ളത്ത്‌ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1487 പാടും നിശയിതില്‍ ആടും തരുണി ഞാന്‍ അമൃതഗീതം മുല്ലനേഴി വാണി ജയറാം
1488 ഇളം പെണ്ണിൻ അങ്കച്ചമയം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1489 മഞ്ഞുരുകും അങ്കച്ചമയം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1490 തേൻ ചുരത്തി അങ്കച്ചമയം മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി
1491 അഞ്ചിതൾപൂവിരിയും അമരാവതി ദാഹിക്കുന്നവരുടെ വഴി ടി പത്മനാഭന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1492 ഇന്ദ്രസഭാതലമൊരുങ്ങി ദാഹിക്കുന്നവരുടെ വഴി ടി പത്മനാഭന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1493 ദൈവമൊന്നു അമ്മയൊന്നു കെണി പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. സുശീല,കെ ആര്‍ വിജയ
1494 കടലിനക്കരെ നിന്നും കെണി പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. മാധുരി,ഡോ ഭരദ്വാജ്‌
1495 മഴവിൽ കൊടിയും തോളിലേന്തി കെണി പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1496 ഇന്നലെ ഉദ്യാന നളിനിയില്‍ ലഹരി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1497 ലഹരി ലഹരി രാംചന്ദ് പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1498 ഉർവ്വശി ലഹരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ പി. മാധുരി
1499 യാഗഭൂമി ലഹരി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1500 ഇളം കൊടി മലർ കൊടി മദ്രാസിലെ മോൻ ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1501 ഇന്നലെ എന്നതു മദ്രാസിലെ മോൻ ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
1502 സ്ത്രീ ഒരു ലഹരി മദ്രാസിലെ മോൻ ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1503 ഉദയ ശോഭയിൽ മദ്രാസിലെ മോൻ ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1504 ആരോമലെ അമലേ ആരാധികേ അഴകേ ഒടുക്കം തുടക്കം മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1505 എന്റെ സങ്കൽപ്പ മന്ദാകിനി ഒടുക്കം തുടക്കം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1506 കാലൈ വന്ത സൂരിയനേ ഒടുക്കം തുടക്കം പുലമൈപിതന്‍ പി. മാധുരി
1507 ചൂടുള്ള കുളിരിനു വീട് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1508 മ്യാവൂ മ്യാവൂ വീട് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1509 പൂർണ്ണേന്ദു ദീപം (L/N) വീട് യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. സുശീല
1510 വീടു ചുമരുകൾ നാലതിരു വീട് യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1511 ഈ നിമിഷം മൂക നിമിഷം അസ്തി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1512 ശൃംഖലകള്‍ എത്ര ശൃംഖലകള്‍ അസ്തി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1513 അരിമുല്ല പൂവിന്‍ ഈറ്റപ്പുലി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1514 പടച്ചോന്റെ സൃഷ്ടിയില്‍ ഈറ്റപ്പുലി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1515 പൊന്നിന്‍ കാടിനു ഈറ്റപ്പുലി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1516 എന്നും പുതിയ പൂക്കള്‍ ഹിമവാഹിനി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1517 മോഹസംഗമ രാത്രി ഹിമവാഹിനി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1518 വനഭംഗിയില്‍ ഹിമവാഹിനി പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1519 ദൂരം എത്ര ദൂരം കാട്ടരുവി ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1520 ഗ്രാമ്പൂ മണം തൂകും കാറ്റേ കാട്ടരുവി ഏ പി ഗോപാലന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1521 ഇങ്കു നുകര്‍ന്നുറങ്ങി കാട്ടരുവി ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1522 കര്‍പ്പൂര ചാന്തു കുറിയും കാട്ടരുവി ഏ പി ഗോപാലന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1523 കണ്ണുകളില്ലാതെ ലൂര്‍ദ്ദ്‌ മാതാവ് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1524 മാതദേവ ലൂര്‍ദ്ദ്‌ മാതാവ് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. സുശീല
1525 നതർ മുടി ലൂര്‍ദ്ദ്‌ മാതാവ് പരമ്പരാഗതം പി. മാധുരി
1526 പാരിലെ ലൂര്‍ദ്ദ്‌ മാതാവ് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1527 സന്തോഷമാം ലൂര്‍ദ്ദ്‌ മാതാവ് മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1528 മുത്തേ വാ വാ മുത്തം താ താ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, ബേബി സോണിയ
1529 ഞാനൊരു മലയാളി ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1530 ഞാനൊരു മലയാളി ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1531 വാനില്‍ നീലിമ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1532 കളിച്ചിരി മാറാത്ത സ്വപ്നമേ നിനക്കു നന്ദി കല്ലയം കൃഷ്ണദാസ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1533 മദനോല്‍സവ മേള സ്വപ്നമേ നിനക്കു നന്ദി ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1534 മുത്തു ചിലങ്കകള്‍ സ്വപ്നമേ നിനക്കു നന്ദി ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1535 വെള്ളി നിലാവ് സ്വപ്നമേ നിനക്കു നന്ദി കല്ലയം കൃഷ്ണദാസ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1536 ആനന്ദ നൃത്തം ഞാനാടി തിമിംഗലം ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി പി. മാധുരി
1537 മലരോ മധുവോ തിമിംഗലം ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1538 താരുണ്യം തഴുകിയുണര്‍ത്തിയ തിമിംഗലം ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1539 തങ്കത്തേരില്‍ വാ തിമിംഗലം ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1540 അന്തരംഗപ്പൂങ്കാവനമേ കല്‍ക്കി മലയാറ്റൂര്‍, കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. മാധുരി
1541 ചിത്രശലഭമേ കല്‍ക്കി മലയാറ്റൂര്‍, കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍
1542 മനസ്സും മഞ്ഞളും കല്‍ക്കി മലയാറ്റൂര്‍, കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1543 നാവാമുകുന്ദന്റെ കല്‍ക്കി മലയാറ്റൂര്‍, കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1544 അരിമുല്ല മലർവിരിയും നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ദേവദാസ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1545 ചക്‌ ചക്‌ ചക്‌ ചക്‌ നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ദേവദാസ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1546 തുമ്പപ്പൂച്ചോറു പൂമഠത്തെ പെണ്ണു മങ്കൊമ്പ്‌ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1547 കടിച്ച ചുണ്ടു വികടകവി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1548 മങ്കപ്പെണ്ണേ വികടകവി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1549 ഒരു കണ്ണിൽ വികടകവി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1550 സങ്കൽപ്പ നന്ദന വികടകവി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. സുശീല
1551 ആറ്റിലേപോക്കും ചിദംബരം ബിച്ചു തിരുമല ശീര്‍കാഴി ശിവചിദംബരം
1552 തൊണ്ട രണ്ടും ചിദംബരം പരമ്പരാഗതം പി. മാധുരി
1553 ഉന്നാമലേ ഉമ്മയിലോടും ചിദംബരം ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1554 പുണ്യ പിതാവേ ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ ജോളി അബ്രഹാം
1555 പുഴകളേ മലകളേ ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1556 വിത്തും കൈക്കോട്ടും (L/N) ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1557 ആമ്പല്‍ കടവില്‍ കാട്ടു തീ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1558 താമര പൂക്കളും പ്രേമലേഖനം വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1559 കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലേ വെള്ളം മുല്ലനേഴി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1560 കൊടനാടന്‍ മലയിലേ വെള്ളം മുല്ലനേഴി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1561 പാണ്ട്യാല കടവും വെള്ളം മുല്ലനേഴി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1562 സൗരയൂഥ പദത്തില്‍ (M/L/N) വെള്ളം മുല്ലനേഴി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1563 സ്വര്‍ഗ്ഗ സങ്കല്‍പത്തില്‍ വെള്ളം മുല്ലനേഴി പി. സുശീല
1564 വാസനപൂവുകളേ വെള്ളം മുല്ലനേഴി പി. മാധുരി
1565 ദേവത ഞാന്‍ കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1566 എനിക്കു വേണ്ട എനിക്കു വേണ്ട കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1567 എന്നാലിനിയൊരു കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,ഗോപന്‍ ,പി. മാധുരി ,ലതാ രാജു ,ഷെരിന്‍ പീറ്റേര്‍സ്‌
1568 ഏതൊ നദിയുടെ തീരത്തില്‍ കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. മാധുരി
1569 എത്ര പുഷ്പങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ സഖി കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1570 മണ്ണില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉദയമായ്‌ കൊച്ചു തെമ്മാടി പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല,കോറസ്‌
1571 പതിനേഴു ലൗ ബേര്‍ഡ്‌സ്‌ (ഒരു വേട്ടയുടെ കഥ) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1572 രജനിമലരൊരു ലൗ ബേര്‍ഡ്‌സ്‌ (ഒരു വേട്ടയുടെ കഥ) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,പി. മാധുരി
1573 ആരായുകില്‍ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാന്‍ പി. മാധുരി
1574 ആഴിയും തിരയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണഗുരു പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
1575 ചെന്താർ മങ്ങും മുഖം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാന്‍ ജി ദേവരാജന്‍
1576 ദൈവമേ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പി. മാധുരി
1577 ജയ നാരായണഗുരുപ്രിയേ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാന്‍ ജി ദേവരാജന്‍
1578 മാതാവേ പോൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാന്‍ ജി ദേവരാജന്‍
1579 മംഗലമേ [ബിറ്റ്] ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കൊല്ലം ജാഫര്‍
1580 മിഴിമുനകൊണ്ട്‌ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണഗുരു ബാലമുരളികൃഷ്ണ
1581 ശിവശങ്കര ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണഗുരു പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,കോറസ്‌
1582 ശ്രീ നമ്മൾക്കണിശം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാന്‍ ജി ദേവരാജന്‍
1583 ഉദയകുങ്കുമം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എസ്‌ രമേശന്‍ നായര്‍ ബാലമുരളികൃഷ്ണ
1584 ഉണ്ണി പിറന്നു ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കൊല്ലം ജാഫര്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി
1585 വാഴ്‌ക വാഴ്‌ക ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എസ്‌ രമേശന്‍ നായര്‍ ഡോ.ദിലീപ്‌,കോറസ്‌
1586 കരിമ്പുവില്ലൊള്ള തേവരെ കണ്ടു ആദ്യരാത്രിക്കു മുന്‍പ്(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍
1587 മലരും മലരും ആദ്യരാത്രിക്കു മുന്‍പ്(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,പി. മാധുരി
1588 പ്രസാദമെന്തിനു വേറേ ആദ്യരാത്രിക്കു മുന്‍പ്(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1589 താമരപ്പെണ്ണേ ആദ്യരാത്രിക്കു മുന്‍പ്(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍ ,പി. മാധുരി
1590 തെന്നി തെന്നി ഓടുന്ന പുള്ളിമാനേ ആദ്യരാത്രിക്കു മുന്‍പ്(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1591 എത്ര മനോഹരം ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1592 ഋതുശലഭം ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കെ എസ്‌ ചിത്ര
1593 വെള്ളിക്കുടമണി ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എം ജി ശ്രീകുമാര്‍, പി. മാധുരി,സിന്ധു
1594 അരികില്‍ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നീ എത്ര ധന്യ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1595 ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച നീ എത്ര ധന്യ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
1596 കുങ്കുമ കല്പടവുതോറും നീ എത്ര ധന്യ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് ആര്‍ ഉഷ
1597 നിശാഗന്ധി നീയെത്രധന്യ നീ എത്ര ധന്യ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1598 പുലരികള്‍ സന്ധ്യകള്‍ നീ എത്ര ധന്യ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1599 ആറ്റക്കുരുവി തോരണം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി
1600 മനസ്വിനീ നിന്‍ തോരണം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1601 ജീവിതം നായ നക്കി അതിര്‍ത്തികള്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ വിൻസെന്റ്‌ ഗോമസ്‌
1602 ഒന്നക്കം ഒന്നക്കം അതിര്‍ത്തികള്‍ പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1603 കരിമ്പിന്റെ വില്ലുമായ്‌ ഭീകരന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1604 സ്വര്‍ഗ്ഗം സ്വര്‍ഗ്ഗം ഭീകരന്‍ യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1605 യൗവനം അരുളും ഭീകരന്‍ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ വാണി ജയറാം
1606 നീലാംബരി ഇന്നലെയുടെ ബാക്കി യൂസഫലി കേച്ചേരി പി. മാധുരി
1607 ആതിന്തോം ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,ലതിക
1608 കിസലയ ശയനതലേ ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ സി എന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
1609 പന്തിരുചുറ്റും പച്ചോലപന്തലിണക്കി ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി,ലതിക
1610 പൂവിതള്‍ ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ പി. മാധുരി
1611 പൂവിതള്‍ [Bit] ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1612 പുലരിതൂമഞ്ഞുതുള്ളിയില്‍ ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാവാലം നാരായണ പണിക്കര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1613 കടലുകളിരമ്പുന്നു അശോകന്റെ അശ്വതിക്കുട്ടിയ്ക്ക് തകഴി ശങ്കരനാരായണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1614 തുഷാരബിന്ദു അശോകന്റെ അശ്വതിക്കുട്ടിയ്ക്ക് തകഴി ശങ്കരനാരായണന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1615 ഒഴുകുന്ന കണ്ണീര്‍ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1616 പൊന്നോണത്തുമ്പിതന്‍ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1617 തിരകള്‍ക്കു കടലൊരു യമനം കെ അയ്യപ്പപണിക്കര്‍ ലേഖ ആര്‍ നായര്‍
1618 ഗാന്ധര്‍വത്തിന്‍ എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ ശരത്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1619 മാഘ മാസം എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ ശരത്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് , ലേഖ ആര്‍ നായര്‍
1620 സുഭഗേ എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1621 സുരഭിലസ്വപ്നങ്ങള്‍ എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ ശരത്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1622 ആത്മസഖീ നീ തേടിയണയുന്നതാരെ തീരം തേടുന്ന തിരകള്‍ പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ജി വേണുഗോപാല്‍,ശിവദര്‍സന
1623 അമ്മ അമ്മക്കൊരുമ്മ തീരം തേടുന്ന തിരകള്‍ പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ശിവദര്‍ശന
1624 ചാരായം ചാരായം തീരം തേടുന്ന തിരകള്‍ പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,ബിജു നാരായണന്‍ ,മനോജ്‌ മന്നം
1625 കടലിന്‍ തിരമാലകളേറി തീരം തേടുന്ന തിരകള്‍ പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ബിജു നാരായണന്‍
1626 ആ അമ്മ അമ്മയെപ്പോൽ മൊഴിയും ഗോത്രം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1627 ആകാശമൊരു ഗോത്രം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1628 കതിരോൻ കണിവെക്കും ഗോത്രം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പന്തളം ബാലൻ, കോറസ്‌
1629 സരസിജ ഗോത്രം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പന്തളം ബാലന്‍ ,രവി ,കോറസ്‌
1630 വാ പൂവേ വാ പൂവേ ഗോത്രം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പന്തളം ബാലൻ, കോറസ്‌
1631 എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾ ഓമനക്കൊരു താരാട്ടു വള്ളത്തോള്‍ പി. മാധുരി
1632 അളകാപുരിയില്‍ പ്രശസ്തി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1633 അൽത്താരതന്നിലെ പ്രശസ്തി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് ജോളി അബ്രഹാം,ഷെറിന്‍ പീറ്റേര്‍സ്‌
1634 താനം താനം പ്രശസ്തി ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് ജോളി അബ്രഹാം,പി. മാധുരി
1635 എതോ യുഗത്തിന്റെ അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ എസ്‌ ചിത്ര
1636 എതോ യുഗത്തിന്റെ [M] അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1637 കാളി ഓം കാളി അഗ്രജന്‍ പരമ്പരാഗതം പി. ജയചന്ദ്രന്‍ ,പി. മാധുരി ,സി.ഒ. ആന്റോ
1638 കലികേ അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1639 കൂജാന്തം അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1640 ഉര്‍വശി നീ ഒരു അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1641 വിശുധം വരാം അഗ്രജന്‍ പരമ്പരാഗതം കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1642 യേശുമഹേശാ അഗ്രജന്‍ ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. സുശീല,കോറസ്‌
1643 ആയിരമുണ്ണികനികള്‍ക്കു ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് പി. ജയചന്ദ്രന്‍
1644 ആനന്ദ ഹേമന്ത സമുദായം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കെ എസ്‌ ചിത്ര
1645 അലയുമെന്‍ പ്രിയതര (M/L/N) സമുദായം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1646 അലയുമെന്‍ പ്രിയതര സമുദായം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ എസ്‌ ചിത്ര
1647 അലയുമെന്‍ പ്രിയതര[D] സമുദായം ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കെ എസ്‌ ചിത്ര
1648 മണവാട്ടി സമുദായം പി. ഭാസ്കരന്‍ പി. സുശീല
1649 മാനത്തും മണ്ണിലും പൊന്‍കണികള്‍ ഏലം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ പി. മാധുരി
1650 താമില്ല തില്ല തില്ലൈല ഏലം പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ സി.ഒ. ആന്റോ,പി. മാധുരി,കോറസ്‌
1651 മഞ്ഞിന്‍ യവനിക മയൂര നൃത്തം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1652 പാദ പൂജ മയൂര നൃത്തം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കെ എസ്‌ ചിത്ര
1653 ശില്‍പ്പി വിശ്വശില്പി മയൂര നൃത്തം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1654 വിധിയെന്ന ഭുവനൈക [ശില്പി] മയൂര നൃത്തം പി. ഭാസ്കരന്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1655 പാടാം പാടാം പുത്തൂരം പുത്രി ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ ദിനനാഥ്‌ ജയചന്ദ്രന്‍ ,വിജയ്‌ യേശുദാസ്‌
1656 മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങലെ (അച്ഛനും ബാപ്പയും മാറാത്ത നാട്‌ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1657 ഹരിഹരസുതനേ ആകാശത്തിനു കീഴേ ശശി ചിറ്റഞ്ഞൂര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, കോറസ്‌
1658 കുമ്മാട്ടിപ്പാട്ടിന്റെ താളത്തില്‍ ആകാശത്തിനു കീഴേ പന്തളം സുധാകരൻ എസ്‌. ജാനകി
1659 മുകിലിന്റെ പൊന്‍തേരില്‍ ആകാശത്തിനു കീഴേ പന്തളം സുധാകരൻ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1660 സാഗരം ചാലിച്ച ചായം ആകാശത്തിനു കീഴേ ശശി ചിറ്റഞ്ഞൂര്‍ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1661 പട്ടുടുത്ത വാനം ഇന്നു നീ തരം തിരിക്കാത്തത്
1662 കണ്ണാടിപ്പുഴയരികില്‍ ഇവര്‍ ഇന്നു വിവാഹിതരാവുന്നു ബിച്ചു തിരുമല കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌, പി. മാധുരി
1663 പ്രിയമാനസാ ഇവര്‍ ഇന്നു വിവാഹിതരാവുന്നു ബിച്ചു തിരുമല പി. മാധുരി
1664 വൈഢൂര്യ ഖനികള്‍ കച ദേവയാനി വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
1665 കൃഷ്ണതുളസി കതിരിട്ട കണിക്കൊന്ന മുല്ലനേഴി പി. മാധുരി
1666 കന്നിമഴ പനിനീര്‍ സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്
1667 ഉണരുകയായ് ഒരുജ്ജ്വല നിമിഷം സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *