പനിയുടെ നിറം

പനിയുടെ നിറം

the color of feverപനിയുടെ നിറം മഞ്ഞയാണെന്നു തോന്നുന്നു!!
പനിയുണ്ട്, തലവേദനയുണ്ട്, ചുമയുണ്ട്, കണ്ണുകളും വേദനിക്കുന്നു – എങ്കിലും ഒരു സുഖമുണ്ട്!
ഒടയഞ്ചാലിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റുണ്ട്!!
പെരുമഴയത്ത് അതിനിടയിലൂടെ മഴ നനഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട്…
വൻ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ ഉലയുന്നതും മരക്കൊമ്പുകൾ ഒടിയുന്നതുമായ നിരവധി ശബ്ദങ്ങൾ…
ദൂരെ മറ്റുമലകൾക്കു മുകളിലൂടെ മഴ പറന്നു നടക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കു കാണാം!!
ക്രൂരമൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാം!!
അവിടേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു…
ഞാനവിടുത്തെ മഴ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി…
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല!! ചെറുപ്പ കാലത്ത് ഞാൻ പല സംഗതികളും ആ ഫോറസിറ്റിന്റെ ഗാംഭീര്യതയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്!!
വരും തലമുറ വഴി തെറ്റി വന്നു മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കണ്ട് അന്തിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട്!!
ഇനിയൊരു തലമുറ, ഞാൻ കയറിയ ആ മലമുകളിൽ എത്തുമോ എന്തോ!!
എനിക്കും ആ ഫോറസ്റ്റിനും മാത്രമറിയുന്ന എത്രയെത്ര രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്നറിയോ!!
ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മിസ്സു ചെയ്യുന്നു!
രാവിലെ ഞാൻ മഞ്ജുവിനോടു പറഞ്ഞു – എനിക്കു ബാംഗ്ലൂരു മടുത്തുവെന്ന്!!
അപ്പോൾ മഞ്ജു ആമിയോടു പറയുന്നു – മോളേ അച്ഛന് ഒടയഞ്ചാലിൽ പോകാൻ മുട്ടൽ തുടങ്ങി – നീ ചെവി പൊത്തിക്കോ എന്ന്!
ആ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതും ഞാൻ ഏതോ പഴയ നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യനാണെന്ന്!!
വിശപ്പില്ലാതെ അലക്ഷ്യമായി അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു!
എനിക്ക് പ്രണയമായിരുന്നു! ഫോറസ്റ്റിനോട്! പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയോട്!!
വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട്!!
ഞാനവയ്ക്ക് മുകളിൽ കേറി നഗ്നനായി മലർന്നു കിടക്കും!!
മഴ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങും!!
എനിക്കാ ഒടയഞ്ചാലിനെ വല്ലാതെ മിസ്സുചെയ്യുന്നു!!
അടങ്ങാത്ത പൊഞ്ഞേറായി അത് അലതല്ലി പെയ്യുന്നു!!
പനിയുടെ നിറം മഞ്ഞയാണെന്നു തോന്നുന്നു!! കടും മഞ്ഞ! അതോ ഇളം മഞ്ഞയോ!!
……………………….. ……………
ഒരു പഴയ ഫോറസ്റ്റ് കഥ കൂടി ഇവിടെ വായിക്കാം.
ലിങ്ക് നോക്കുക: http://chayilyam.com/childhood-stories

4 thoughts on “പനിയുടെ നിറം

  1. I am thrilled to read Malayalam articles like this. Unfortunately I do not know How to use Malayalam in this way.

    1. അപ്പച്ചനിനിയും മലയാളം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ?!! ഒരു പഴയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് (link: http://chayilyam.com/ml/) ഇതുവെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *