Category / website

  • ചുറ്റുവട്ടങ്ങിളിലായി പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നിത്യേന കാണുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങൾ, അവയുടെ ഓൺലൈൻ വേഷപ്പകർച്ചകൾ, പുസ്തകങ്ങള്‍, അവയുടെ മുഖചിത്രങ്ങൾ, ഉൾപ്പേജുകൾ, കല്യാണ ക്ഷണക്കത്തുകള്‍, വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡുകള്‍, പരസ്യ ബ്രോഷറുകള്‍, ബില്ലുകള്‍, ബാനറുകൾ, ബോര്‍ഡുകള്‍, വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതാണു മേഖലകൾ. ഇവിടെ രണ്ടുതരം രചനാവിരുതുകളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഒന്ന് റാസ്റ്റർ എഡിറ്റിങ്, മറ്റൊന്ന് വെക്ടർ എഡിറ്റിങ്.  നല്ല ഗംഭീരമാർന്ന എഴുത്തുകൾ, കൃത്യമായ ചിത്രങ്ങൾ, ഇവ രണ്ടും ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്ന സുന്ദരമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ കലയാണു […]

    Read More
  • ഇന്റെർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ഒരു മോഹമായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റുണ്ടാക്കുക എന്നത്. 1998 ഇൽ ആണ് ആദ്യമായി ഒരു മെയിൽ ഐഡി യാഹുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

    Read More
  • ഇവിടെ മിക്കവർക്കും സ്വന്തം പേരിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ടാവും എന്നു കരുതുന്നു? പക്ഷേ, ഹോസ്റ്റിങ് സ്പേയ്‌സിന്റെ കാര്യത്തിലാണു പലര്‍ക്കും പ്രശ്നം. കാരണം ഇതല്പം ചെലവേറിയ കാര്യമാണ്‌ എന്നതുതന്നെ. അതിനായി അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ് സ്പേയ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെയോ മറ്റ് കമ്പനികളെയോ സമീപിക്കാറാണു പതിവ്. നമുക്ക് സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാലോ? ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ? മിക്ക ഹോസ്റ്റിങ് പ്രൊവൈഡേര്‍സും മള്‍ട്ടിഹോസ്റ്റിങ് എന്ന പരിപാടി സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. പത്തുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മൂന്നുവര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റിങ് സ്പേയ്‌സ് വാങ്ങിച്ച് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് […]

    Read More

August 20, 1911: First around-the-world telegram sent, 66 years before Voyager II launch

Posted on Sunday August 20, 2017 - This Day in World History

On this day in 1911, a dispatcher in the New York Times office sends the first telegram around the world via commercial service. Exactly 66 years later, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) sends a different kind of message–a phonograph record containing information about Earth for extraterrestrial beings–shooting into space aboard the unmanned spacecraft Voyager II.

The Times decided to send its 1911 telegram in order to determine how fast a commercial message could be sent around the world by telegraph cable. The message, reading simply “This message sent around the world,” left the dispatch room on the 17th floor of the Times building in New York at 7 p.m. on August 20. After it traveled more than 28,000 miles, being relayed by 16 different operators, through San Francisco, the Philippines, Hong Kong, Saigon, Singapore, Bombay, Malta, Lisbon and the Azores–among other locations–the reply was received by the same operator 16.5 minutes later. It was the fastest time achieved by a commercial cablegram since the opening of the Pacific cable in 1900 by the Commercial Cable Company.

On August 20, 1977, a NASA rocket launched Voyager II, an unmanned 1,820-pound spacecraft, from Cape Canaveral, Florida. It was the first of two such crafts to be launched that year on a “Grand Tour” of the outer planets, organized to coincide with a rare alignment of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Aboard Voyager II was a 12-inch copper phonograph record called “Sounds of Earth.” Intended as a kind of introductory time capsule, the record included greetings in 60 languages and scientific information about Earth and the human race, along with classical, jazz and rock ‘n’ roll music, nature sounds like thunder and surf, and recorded messages from President Jimmy Carter and other world leaders.

The brainchild of astronomer Carl Sagan, the record was sent with Voyager II and its twin craft, Voyager I–launched just two weeks later–in the faint hope that it might one day be discovered by extraterrestrial creatures. The record was sealed in an aluminum jacket that would keep it intact for 1 billion years, along with instructions on how to play the record, with a cartridge and needle provided.

More importantly, the two Voyager crafts were designed to explore the outer solar system and send information and photographs of the distant planets to Earth. Over the next 12 years, the mission proved a smashing success. After both crafts flew by Jupiter and Saturn, Voyager I went flying off towards the solar system’s edge while Voyager II visited Uranus, Neptune and finally Pluto in 1990 before sailing off to join its twin in the outer solar system.

Thanks to the Voyager program, NASA scientists gained a wealth of information about the outer planets, including close-up photographs of Saturn’s seven rings; evidence of active geysers and volcanoes exploding on some of the four planets’ 22 moons; winds of more than 1,500 mph on Neptune; and measurements of the magnetic fields on Uranus and Neptune. The two crafts are expected to continue sending data until 2020, or until their plutonium-based power sources run out. After that, they will continue to sail on through the galaxy for millions of years to come, barring some unexpected collision.