Category / specialday

 • ഭൂമിയ്ക്കു മേലേ ഒരു പുതപ്പുണ്ടെന്നും ഓസോൺ എന്നു പേരുള്ള ആ പുതപ്പ് നശിച്ചാല്‍ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നുമൊക്കെ ഇന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേര്‍ക്കുവരെ അറിയാം. എങ്കിലും, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേയലെ്ലന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. ഓസോണ്‍ സംരക്ഷണദിനം എന്നാല്‍ സ്കൂള്‍ പിള്ളേര്‍ക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ എന്തു പ്രത്യേകതയാണതിനുള്ളത്. ഓസോൺഓസോൺ എന്ന വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചതു് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബേസൽ (Basel) സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീഡ്രിച്ച് ഷോൺബെയ്ൻ (Christian Freidrich Schonbein, 1799-1868) എന്ന ജർമ്മൻകാരനാണു്. വെള്ളത്തിലൂടെ വിദ്യച്ഛക്തി […]

  Read More
 • December 7, 2011 - Rajesh Odayanchal

  Armed Forces Flag Day

  7th December every year is celebrated as Armed Forces Flag Day throughout the country.  The Day is named as Armed Forces Flag Day, because on this day a fund is collected by sale of special flags and stickers.  It has now become an old and honored Annual feature of our National life. Many brave and […]

  Read More
 • November 10, 2011 - Rajesh Odayanchal

  ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി

  Read More
 • November 7, 2011 - Rajesh Odayanchal

  പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ…

  പരീക്ഷണത്തിന്റെയും, ത്യാഗത്തിന്‍റെയും ചരിത്രം നമ്മെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്  സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ആത്മസമര്‍പ്പണത്തിന്‍റെയും  സ്മരണകളുണര്‍ത്തി വീണ്ടുമൊരു ബലി പെരുനാൾ…  എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ…

  Read More
 • ഒക്റ്റോബർ 1. ഇന്ന് ലോക വൃദ്ധ ദിനം. വൃദ്ധസദനങ്ങൾ തേടിയലയുന്ന മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഒരു ദിനം കരുതിവെയ്ക്കുന്നു – വൃദ്ധദിനം!! നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഇതോരോർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, നിസ്സഹായ വാര്‍ദ്ധക്യം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പുറം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന നമ്മളോരോരുത്തരും സ്വയം മനസ്സിലെങ്കിലും പറഞ്ഞുറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നാളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വാര്‍ദ്ധക്യം ബാധിക്കുമെന്ന സത്യം. 1950 ൽ ലോകത്ത് 60 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം 20 കോടിയായിരുന്നു. 2000-ൽ ഇത് മൂന്നു മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ച് 60 കോടിയായി. 2025 ൽ 60 […]

  Read More
 • September 29, 2011 - Rajesh Odayanchal

  ഇന്നു ഹൃദയദിനം!!

  ഇന്ന് ലോക ഹൃദയദിനം… പ്രണയവും ഫ്രണ്ട്‌ഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ഞാനെന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചോദിച്ചു. മുഖം വീർപ്പിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ മറുപടി: My job is to pump blood. So don’t ask me these kind of stupid questions!! World Heart Day is on 29 September World Heart Day was created in 2000 to inform people around the globe that heart disease and stroke are […]

  Read More

July 25, 1978: World’s First Test Tube Baby Born

Posted on Tuesday July 25, 2017 - This Day in World History

On this day in 1978, Louise Joy Brown, the world’s first baby to be conceived via in vitro fertilization (IVF) is born at Oldham and District General Hospital in Manchester, England, to parents Lesley and Peter Brown. The healthy baby was delivered shortly before midnight by caesarean section and weighed in at five pounds, 12 ounces.

Before giving birth to Louise, Lesley Brown had suffered years of infertility due to blocked fallopian tubes. In November 1977, she underwent the then-experimental IVF procedure. A mature egg was removed from one of her ovaries and combined in a laboratory dish with her husband’s sperm to form an embryo. The embryo then was implanted into her uterus a few days later. Her IVF doctors, British gynecologist Patrick Steptoe and scientist Robert Edwards, had begun their pioneering collaboration a decade earlier. Once the media learned of the pregnancy, the Browns faced intense public scrutiny. Louise’s birth made headlines around the world and raised various legal and ethical questions.

The Browns had a second daughter, Natalie, several years later, also through IVF. In May 1999, Natalie became the first IVF baby to give birth to a child of her own. The child’s conception was natural, easing some concerns that female IVF babies would be unable to get pregnant naturally. In December 2006, Louise Brown, the original “test tube baby,” gave birth to a boy, Cameron John Mullinder, who also was conceived naturally.

Today, IVF is considered a mainstream medical treatment for infertility. Hundreds of thousands of children around the world have been conceived through the procedure, in some cases with donor eggs and sperm.