Category / web design

 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഇന്റെർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ഒരു മോഹമായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റുണ്ടാക്കുക എന്നത്. 1998 ഇൽ ആണ് ആദ്യമായി ഒരു മെയിൽ ഐഡി യാഹുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലു ഒക്കെയായി പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ കൊതിയാവാറുണ്ട്… എത്ര മനോഹരങ്ങളാണവ!! ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതേ പ്ലസ്സിലും ഫെയ്സ്‌ബുക്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് വിൽപ്പന സൈറ്റിൽ കൂടി കൊടുത്ത് ഇക്കൂട്ടർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ലേ! ആയിരം വാക്കുകൾക്ക് സമമാണ് ഒരു ചിത്രമെനന്നു പഴമൊഴി; അതു സത്യമോ മിഥ്യയോ ആവട്ടെ, കലാപരമായി ഗുണമേന്മയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അനേകം ഡോളറുകൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. സായിപ്പിന്റേതായും മലയാളിയുടേതായും ഫോട്ടോഗ്രാഫി […]

  Read More
 • June 14, 2011 - Rajesh Odayanchal

  New Markup Elements for HTML5

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽNew Markup Elements New elements for better structure: Tag Description For external content, like text from a news-article, blog, forum, or any other content from an external source For content aside from the content it is placed in. The aside content should be related to the surrounding content A button, or a radiobutton, or a […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽയാഹുമെയിലില്‍ html signature കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും html editor-ല്‍ ഒരു കുഞ്ഞു സിഗ്‌നേച്ചറുണ്ടാക്കി കോപ്പി എടുത്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താല്‍ മതിയാവും. എന്നാല്‍ ജിമെയില്‍ പോലുള്ള പല മെയില്‍ സര്‍‌വീസുകളിലും ആ ഒരു സൗകര്യം നിലവില്ലില്ല. html ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം കളികള്‍ കളിക്കുന്നവരെ നിരാശരാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. എന്നാല്‍ വൈസ്‌സ്റ്റാമ്പെന്ന ഒരു മോസില്ല ആഡ്‌ഓണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. എന്റെ ജീമെയില്‍ കിട്ടിയ പലരും, അതിലെ സിഗ്നേച്ചര്‍ കണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നു […]

  Read More
 • March 22, 2008 - Rajesh Odayanchal

  Ultimate List Of Online Color Tools

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽAs a web designer, we will always deal with colors. There are a lot of useful online color tools such as color wheel, color scheme, color palette, color picker, and etc. Let’s start looking at the list: Color Wheel 1. 4096 Color Wheel 2. Color Wheel from Colors On The Web 3. Color Wheel Color […]

  Read More

March 01, 1932: Lindbergh baby kidnapped

Posted on Wednesday March 01, 2017 - This Day in World History

On this day in 1932, in a crime that captured the attention of the entire nation, Charles Lindbergh III, the 20-month-old son of aviation hero Charles Lindbergh, is kidnapped from the family’s new mansion in Hopewell, New Jersey. Lindbergh, who became an international celebrity when he flew the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927, and his wife Anne discovered a ransom note demanding $50,000 in their son’s empty room. The kidnapper used a ladder to climb up to the open second-floor window and left muddy footprints in the room.

The Lindberghs were inundated by offers of assistance and false clues. Even Al Capone offered his help from prison. For three days, investigators found nothing and there was no further word from the kidnappers. Then, a new letter showed up, this time demanding $70,000.

The kidnappers eventually gave instructions for dropping off the money and when it was delivered, the Lindberghs were told their baby was on a boat called Nelly off the coast of Massachusetts. After an exhaustive search, however, there was no sign of either the boat or the child. Soon after, the baby’s body was discovered near the Lindbergh mansion. He had been killed the night of the kidnapping and was found less than a mile from home. The heartbroken Lindberghs ended up donating the mansion to charity and moved away.

The kidnapping looked like it would go unsolved until September 1934, when a marked bill from the ransom turned up. The gas station attendant who had accepted the bill wrote down the license plate number because he was suspicious of the driver. It was tracked back to a German immigrant and carpenter, Bruno Hauptmann. When his home was searched, detectives found a chunk of Lindbergh ransom money.

Hauptmann claimed that a friend had given him the money to hold and that he had no connection to the crime. The resulting trial was a national sensation. The prosecution’s case was not particularly strong; the main evidence, besides the money, was testimony from handwriting experts that the ransom note had been written by Hauptmann. The prosecution also tried to establish a connection between Hauptmann and the type of wood that was used to make the ladder.

Still, the evidence and intense public pressure were enough to convict Hauptmann and he was electrocuted in 1935. In the aftermath of the crime—the most notorious of the 1930s—kidnapping was made a federal offense.