Category / malayalam

 • April 9, 2014 - Rajesh Odayanchal

  കാരം വെടിഞ്ഞ രേഫം

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഎല്ലാ വർണങ്ങളേയും കാരം തൊട്ടു പറയുമ്പോൾ ര മാത്രമെന്തേ രേഫമായി? വർണങ്ങളിൽ രേഫത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയെന്താണ്? സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും അതേപടി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കലാപരിപാടിയാണല്ലോ അകാരം, ഇകാരം, എന്നൊക്കെ കാരം ചേർത്ത് വർണ്ണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നത്. അന്നത്തെ സംസാരഭാഷയെ കൃത്യമായ സൂത്രത്തിൽ ബന്ധിച്ചു ശാസ്ത്രീയവിശദീകരണം നൽകി പാണിനി പാണിനീയം ഉണ്ടാക്കി.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഇന്റെർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ഒരു മോഹമായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റുണ്ടാക്കുക എന്നത്. 1998 ഇൽ ആണ് ആദ്യമായി ഒരു മെയിൽ ഐഡി യാഹുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽകേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ മലയാള വ്യാകരണം, സാഹിത്യം എന്ന മേഖലയിൽ പെട്ട 30 ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്‌ജക്റ്റീവ് മാതൃകയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണിവിടെ.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽചെറിയൊരു ചോദ്യോത്തര പരിപാടിയാണിത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇത് വളരെയേറെ പ്രയോചനം ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നു. കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽകേരള പ്രസ് അക്കാഡമിയുടെ മീഡിയ എന്ന മാഗസിനില്‍ വന്ന വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും വായിക്കുമല്ലോ!chayilyam.com/wikipedia/article.pdf

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലോഗോ( Malayalam Wikipedia Logo) സേർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പതിവായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പഴയ ലോഗോ ആണെന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന മിക്ക പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ലോഗോകളും ഇപ്പോഴും പഴയതു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയ കോമൺസിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ലോഗോകൾ ലഭ്യമാണ്. അവയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു കാണുക: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലോഗോ – വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ളത് വെബിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്: […]

  Read More
 • December 9, 2008 - Rajesh Odayanchal

  ആരുനീ നിശാഗന്ധേ!

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽനിസ്തരംഗമം അന്ധകാരത്തിന്‍ പാരാവാരം;നിസ്തബ്ധ താരാപുഷ്പവ്യോമശിംശിപാശാഖ; ചുറ്റിലും നിഴല്‍നിശാ-ചരികളുറങ്ങുന്നു;മുറ്റിയൊരേകാന്തത,ശൂന്യത,വിമൂകത. കൊമ്പിലെയിലകളി-ലൊളിച്ച ഹനൂമാന്റെ-യമ്പിളിക്കലത്താടി-യിടയ്ക്കു കാണും മായും; ആരുനീ നിശാഗന്ധേനടുങ്ങും കരള്‍ വിടര്‍-ന്നോരു ഭീരു, നിന്‍ ദീര്‍ഘ-ശ്വസിതസുഗന്ധങ്ങള്‍ പാവനമധുരമാ-മൊരു തീവ്രവേദനപാരിന്റെയുപബോധംതഴുകിയൊഴുകുന്നു! സ്നേഹവിദ്ധമാമന്തഃകരണം രക്തം വാര്‍ന്നും,മോഹത്തിലാണ്ടും ‘പാപം,പാപമെ’ന്നുടക്കവേ ലോകപ്രീതിക്കും രാജ-നീതിക്കും തലചായ്ചലോലനും കഠിനനു-മാകിന പുരുഷന്റെ മുന്‍പില്‍നിന്നകംപിളര്‍-ന്നിള നല്‍കിയോരിടംകൂമ്പിന പൂങ്കയ്യോടെപൂകിയ മണ്ണിന്‍മകള്‍ നെടുവീര്‍പ്പിടുകയാം;ആ വ്രണിതാത്മാവാവാംവിടരുന്നതു നിന്നില്‍രഹസ്സില്‍, നിശാഗന്ധേ! By : ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌

  Read More

April 28, 1945: Benito Mussolini executed

Posted on Friday April 28, 2017 - This Day in World History

On this day in 1945, “Il Duce,” Benito Mussolini, and his mistress, Clara Petacci, are shot by Italian partisans who had captured the couple as they attempted to flee to Switzerland.

The 61-year-old deposed former dictator of Italy was established by his German allies as the figurehead of a puppet government in northern Italy during the German occupation toward the close of the war. As the Allies fought their way up the Italian peninsula, defeat of the Axis powers all but certain, Mussolini considered his options. Not wanting to fall into the hands of either the British or the Americans, and knowing that the communist partisans, who had been fighting the remnants of roving Italian fascist soldiers and thugs in the north, would try him as a war criminal, he settled on escape to a neutral country.

He and his mistress made it to the Swiss border, only to discover that the guards had crossed over to the partisan side. Knowing they would not let him pass, he disguised himself in a Luftwaffe coat and helmet, hoping to slip into Austria with some German soldiers. His subterfuge proved incompetent, and he and Petacci were discovered by partisans and shot, their bodies then transported by truck to Milan, where they were hung upside down and displayed publicly for revilement by the masses.