Category / സിനിമാഗാനം

 • January 17, 2013 - Rajesh Odayanchal

  Download Malayalam Film Songs MP3

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽമലയാളസിനിമയിലെ പഴയകാല ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. ഇതിൽ 1960 കളിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള 10 പാട്ടുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കേൾക്കുകയോ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ആവാം. വേർഡ്പ്രസ് സൈറ്റിന്റെ എന്തോ ചില സങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ(‌10/01/2017). ഇന്നാണ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതുതന്നെ. സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിവെയ്ക്കുക എന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 2000 ത്തോളം മലയാളസിനിമാഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയൊക്കെതന്നെയും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

  Read More
 • July 13, 2012 - Rajesh Odayanchal

  പറയാൻ മറന്നത്

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽപറയുവാനാകാത്തൊരായിരം കഥനങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ മുട്ടി വിളിച്ചിടുമ്പോള്‍ ഇനിയെനിക്കിവിടിരുന്നൊറ്റക്കു പാടുവാന്‍ കഴിയുമോ രാക്കിളി കൂട്ടുകാരീ ഇനിയെന്‍ കരള്‍ക്കൂട്ടില്‍ നിനവിന്റെ കുയില്‍മുട്ടഅടപൊട്ടി വിരിയുമോ പാട്ടുകാരീഇനിയെന്റെ ഓര്‍മകളില്‍ നിറമുള്ള പാട്ടുകള്‍മണിവീണ മൂളുമോ കൂട്ടുകാരീ നഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു മേലടയിരിക്കുന്നപക്ഷിയാണിന്നു ഞാന്‍ കൂട്ടുകാരി ഇഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു വര്‍ണരാഗം ചേര്‍ത്തുപട്ടു നെയ്യുന്നു നീ പാട്ടുകാരീനഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു മേലടയിരിക്കുന്നപക്ഷിയാണിന്നു ഞാന്‍ കൂട്ടുകാരീ നിറമുള്ള ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങള്‍തല ചായ്ച്ചുറങ്ങാന്‍ ഒരുക്കമായിഹിമബിന്ദു ഇലയില്‍നിന്നൂര്‍ന്നുവീഴും പോലെസുഭഗം ക്ഷണികം ഇതു ജീവിതം വീണ്ടുമൊരു സന്ധ്യ മായുന്നുവിഷാദാദ്ര രാഗമായ് കടലു തേങ്ങിടുന്നുആരോ വിരല്‍തുമ്പു കൊണ്ടെന്റെ തീരത്തുമായാത്ത ചിത്രം വരച്ചിടുന്നുതിരയെത്ര […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ കവിത കേൾക്കുക മറ്റു കവിതകൾ കാണുക പറയുവാനാകാത്തൊരായിരം കദനങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ മുട്ടി വിളിച്ചിടുമ്പോള്‍ പറയുവാനാകാത്തൊരായിരം കദനങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ മുട്ടി വിളിച്ചിടുമ്പോള്‍ ഇനിയെനിക്കിവിടിരുന്നൊറ്റക്കു പാടുവാന്‍ കഴിയുമോ രാക്കിളി കൂട്ടുകാരീ… ഇനിയെന്‍ കരള്‍ക്കൂട്ടില്‍ നിനവിന്റെ കുയില്‍മുട്ട അടപൊട്ടി വിരിയുമോ പാട്ടുകാരീ ഇനിയെന്റെ ഓര്‍മകളില്‍ നിറമുള്ള പാട്ടുകള്‍ മണിവീണ മൂളുമോ കൂട്ടുകാരീ… നഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു മേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാന്‍ കൂട്ടുകാരി ഇഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു വര്‍ണരാഗം ചേര്‍ത്തു പട്ടു നെയ്യുന്നു നീ പാട്ടുകാരീ നഷ്ടമോഹങ്ങള്‍ക്കു മേലടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണിന്നു ഞാന്‍ കൂട്ടുകാരീ… നിറമുള്ള ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങള്‍ […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽമരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ അരികില്‍ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ ..കനലുകള്‍ കോരി മരവിച്ച വിരലുകള്‍ഒടുവില്‍ നിന്നെ തലോടി ശമിക്കുവാന്‍ .. ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസ കണികയില്‍നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാന്‍ മരണമെത്തുന്നനേരത്ത് നീയെന്റെ അരികില്‍ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ ഇനി തുറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കണ്‍കളില്‍ പ്രിയതേനിന്മുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാന്‍ഒരു സ്വരം പോലുമിനിയെടുക്കാത്തോരീചെവികള്‍ നിന്‍ സ്വര മുദ്രയാല്‍ മൂടുവാന്‍അറിവുമോര്‍മ്മയും കത്തും ശിരസ്സില്‍ നിന്‍ഹരിത സ്വച്ഛ സ്മരണകള്‍ പെയ്യുവാന്‍ മരണമെത്തുന്നനേരത്ത് നീയെന്റെ അരികില്‍ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ . അധരമാം ചുംബനത്തിന്റെ മുറിവ്നിന്‍മധുര നാമജപത്തിനാല്‍ കൂടുവാന്‍ പ്രണയമേ നിന്നിലേക്ക് നടന്നൊരെന്‍വഴികള്‍ ഓര്‍ത്തെന്റെ […]

  Read More

April 28, 1945: Benito Mussolini executed

Posted on Friday April 28, 2017 - This Day in World History

On this day in 1945, “Il Duce,” Benito Mussolini, and his mistress, Clara Petacci, are shot by Italian partisans who had captured the couple as they attempted to flee to Switzerland.

The 61-year-old deposed former dictator of Italy was established by his German allies as the figurehead of a puppet government in northern Italy during the German occupation toward the close of the war. As the Allies fought their way up the Italian peninsula, defeat of the Axis powers all but certain, Mussolini considered his options. Not wanting to fall into the hands of either the British or the Americans, and knowing that the communist partisans, who had been fighting the remnants of roving Italian fascist soldiers and thugs in the north, would try him as a war criminal, he settled on escape to a neutral country.

He and his mistress made it to the Swiss border, only to discover that the guards had crossed over to the partisan side. Knowing they would not let him pass, he disguised himself in a Luftwaffe coat and helmet, hoping to slip into Austria with some German soldiers. His subterfuge proved incompetent, and he and Petacci were discovered by partisans and shot, their bodies then transported by truck to Milan, where they were hung upside down and displayed publicly for revilement by the masses.