ആലായാല്‍ തറ വേണം

ആലായാല്‍ തറ വേണം

Kavalam Narayana Panicker

നെടുമുടി വേണുവിന്റെ പാട്ടു കേൾക്കാം:
0:00

ആലായാല്‍ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം
ആലിന്നു ചേര്‍ന്നൊരു കുളവും വേണം
കുളിപ്പാനായ് കുളം വേണം കുളത്തില്‍ ചെന്താമര വേണം
കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാന്‍ ചന്ദനം വേണം

പൂവായാല്‍ മണം വേണം പൂമാനായാല്‍ ഗുണം വേണം
പൂമാനിനിമാര്‍കളായാലടക്കം വേണം
നാടായാല്‍ നൃപന്‍ വേണം അരികില്‍ മന്ത്രിമാര്‍ വേണം
നാടിന്നു ഗുണമുള്ള പ്രജകള്‍ വേണം

യുദ്ധത്തിങ്കല്‍ രാമന്‍ നല്ലൂ കുലത്തിങ്കല്‍ സീത നല്ലൂ
ഊണുറക്കമുപേക്ഷിപ്പാ‍ന്‍ ലക്ഷ്‌മണന്‍ നല്ലൂ
പടയ്‌ക്കു ഭരതന്‍ നല്ലൂ പറവാന്‍ പൈങ്കിളി നല്ലൂ
പറക്കുന്ന പക്ഷികളില്‍ ഗരുഢന്‍ നല്ലൂ

മങ്ങാട്ടച്ചനു ഞായം നല്ലൂ മംഗല്യത്തിനു സ്വര്‍ണ്ണേ നല്ലൂ
മങ്ങാതിരിപ്പാന്‍ നിലവിളക്കു നല്ലൂ
പാലിയത്തച്ചനുപാ‍യം നല്ലൂ പാലില്‍ പഞ്ചസാര നല്ലൂ
പാരാതിരിപ്പാന്‍ ചില പദവി നല്ലൂ…

Music and Lyricist: കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ
Singer: നെടുമുടി വേണു
Film: ആലോലം…Rearranged & Produced by Masala Coffee
Vocals – Sooraj Santhosh & Varun Sunil
…..
Video credits:
Director – Sumesh Lal
DOP – Vipin Chandran
Edit & VFX – Alby Nataraj
Colorist – Remesh CP, Lal Media
Associate Director – Vinu Janardhanan
Camera – Mahesh SR, Aneesh Chandran
Choreography – Remya R Menon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *