പാതിരി നൽകിയ പാഠം!

പാതിരി നൽകിയ പാഠം!

നമ്മുടെ ഗവണ്‍‌മെന്റിനെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ഒരു പാതിരിക്ക് പറ്റും എന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇത്ര ഞെട്ടിത്തെറിക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ല! കേരളം ഭരിക്കുന്നതുതന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലീമും നായരും നാടാരും ഈഴവനും ദളിതനുമൊക്കെയല്ലേ!! കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീതം വെച്ച് കലഹിച്ചത് ഇത്രപെട്ടന്നെല്ലാവരും മറന്നോ? തന്റെ ജാതിയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്ത വിരുതനും ഒരു സീറ്റുകൂടി തന്നില്ലെങ്കില്‍ ബാക്കിയുള്ള തങ്ങളുടെ എം.എൽ. എ മാരേയും പിൻവലിക്കും എന്നു പറഞ്ഞവരും ഒക്കെ ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനഹിതം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.

നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വർഗം തിരിങ്ങുള്ള പക്ഷപാതം തന്നെയല്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും മുസ്ലീമെന്നും നായരെന്നും ഈഴവനെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ലേ ശരിക്കും പ്രശ്നം? ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം ഇനി സാധ്യമാവുമോ? സാധ്യമാവാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഗവണ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അതിനായി ആദ്യചുവട് വെയ്ക്കേണ്ടത്.
ഇതിനായി

  • SSLC, PSC പരീക്ഷകൾ, ജോലി തുടങ്ങിയവയെ ജാതി/മത വിമുക്തമാക്കുക,
  • ജാതിയുടെ/മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സകലവിധ സംവരണങ്ങളും നിർത്തലാക്കുക; പകരം സാമ്പത്തികനില നോക്കിയുള്ള സംവരണം കൊണ്ടുവരിക,
  • പേരിൽ ജാതി സൂചിപ്പിക്കുന്നവരെ ഗവണ്മെന്റ് ജോലികളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുകയോ കുറഞ്ഞ പരിഗണന നൽകുകയോ ചെയ്യുക, ചിന്തിച്ചാൽ ഇതുപോലെ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവരും.

ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങുമെന്നു കരുതുന്നു. ജാതിമതങ്ങൾക്കതീതരായ് ഒന്നാണെന്ന ബോധം കേരളീയർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *