Archives / August 2013

 • അല്പം പഴയ കുറിപ്പുകളാണ്; എന്നോ കൈയിൽ തടഞ്ഞവ – കുറച്ചുകൂടി വികസിപ്പിച്ച് എഴുതുന്നു. പഴയതാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഈ കുറിപ്പുകൾക്ക് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല!! നവജാതശിശുവിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചില മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  Read More
 • August 15, 2013 - Rajesh Odayanchal

  വിരുന്നുകാരൻ

  കവിത കേൾക്കുക മറ്റു കവിതകൾ കാണുക ഇക്കൊല്ലമോണത്തിനുണ്ടെന്റെ വീട്ടിലൊ- രുൾക്കുളിരേകും വിരുന്നുകാരൻ മായികജീവിതസ്വപ്നശതങ്ങളെ- ച്ചായം പിടിപ്പിക്കും ചിത്രകാരൻ ശാന്തി തൻ ശാശ്വതസന്ദേശം വിണ്ണിൽനി- ന്നേന്തി വന്നെത്തിയ ദൈവദൂതൻ.

  Read More
 • 2012 ജൂലൈ ഒന്നിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം. രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞുമതി കുഞ്ഞ് എന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഞാനതിനു തടസം നിൽക്കാൻ പോയില്ല. വിവാഹനിശ്ചയശേഷം തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയ മഞ്ജുവിന് ഇന്ദിരാനഗറിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അകൗണ്ടിങ് ഫേമിൽ ജോലിയും ലഭിച്ചു.

  Read More
 • August 8, 2013 - Rajesh Odayanchal

  പേറ്റുനോവ്

  പേറ്റുയെന്ത്രമാണു പെണ്ണെന്ന് ഊറ്റമേറുന്ന മൂഢനെ… ഓർത്തുകൊൾക നീയും മറ്റൊരുത്തി തൻ പേറ്റുനോവിനാൽ പിറന്നവൻ! വീർത്ത മാറിടം നോക്കി പെണ്ണിനോടാർത്തി കാട്ടുന്ന മൂഢനെ, ഓർത്തു കൊള്ളൂ നീ, ചുണ്ടിലിറ്റിയാ മറുമാറിടത്തിന്റെ ചോരയെ! വസ്ത്രമൊന്നൂർന്നു മാറിയാൽ ചീഞ്ഞ നോട്ടമാ നാഭിയിൽ…! മറുനാഭി നൽകിയ വായുവാണ് നിൻ ജീവനെന്നൊന്നോർക്കുക!! പെണ്ണ് പെണ്ണാണെന്നെപ്പോഴും ചൊല്ലിയാടുന്ന മൂഢനെ, നീ ചൊല്ലുവനിതു ത്രാണിയാവത് നിന്നമ്മ പെണ്ണായതു കാരണം കാവ്യാ ഭാവനങ്ങളിലെപ്പോഴും പെണ്ണ് സുന്ദരിക്കോതയാ, രണ്ടുപെറ്റൊരാനാൾ മുതൽ അവൾ ഞൊണ്ടി നീങ്ങതു കണ്ടുവോ? യൗവനത്തിന്റെ പാതയിൽ അവൾ […]

  Read More

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/chayicnl/public_html/wp-content/themes/odayanchal/includes/serverclasses.php on line 22

March 21, 1871: Stanley begins search for Livingstone

Posted on Wednesday March 21, 2018 - This Day in World History

On this day in 1871, journalist Henry Morton Stanley begins his famous search through Africa for the missing British explorer Dr. David Livingstone.

In the late 19th century, Europeans and Americans were deeply fascinated by the “Dark Continent” of Africa and its many mysteries. Few did more to increase Africa’s fame than Livingstone, one of England’s most intrepid explorers. In August 1865, he set out on a planned two-year expedition to find the source of the Nile River. Livingstone also wanted to help bring about the abolition of the slave trade, which was devastating Africa’s population.

Almost six years after his expedition began, little had been heard from Livingstone. James Gordon Bennett, Jr., editor of the New York Herald, decided to capitalize on the public’s craze for news of their hero. He sent Stanley to lead an expedition into the African wilderness to find Livingstone or bring back proof of his death. At age 28, Stanley had his own fascinating past. As a young orphan in Wales, he crossed the Atlantic on the crew of a merchant ship. He jumped ship in New Orleans and later served in the Civil War as both a Confederate and a Union soldier before beginning a career in journalism.

After setting out from Zanzibar in March 1871, Stanley led his caravan of nearly 2,000 men into the interior of Africa. Nearly eight months passed–during which Stanley contracted dysentery, cerebral malaria and smallpox–before the expedition approached the village of Ujiji, on the shore of Lake Tanganyika. Sick and poverty-stricken, Livingstone had come to Ujiji that July after living for some time at the mercy of Arab slave traders. When Stanley’s caravan entered the village on October 27, flying the American flag, villagers crowded toward the new arrivals. Spotting a white man with a gray beard in the crowd, Stanley stepped toward him and stretched out his hand: “Dr. Livingstone, I presume?”

These words–and Livingstone’s grateful response–soon became famous across Europe and the United States. Though Stanley urged Livingstone to return with him to London, the explorer vowed to continue his original mission. Livingstone died 18 months later in today’s Zambia; his body was embalmed and returned to Britain, where he was buried in Westminster Abbey. As for Stanley, he returned to Africa to fulfill a promise he had made to Livingstone to find the source of the Nile. He later damaged his reputation by accepting money from King Leopold II of Belgium to help create the Belgian-ruled Congo Free State and promote the slave trade. When he left Africa, Stanley resumed his British citizenship and even served in Parliament, but when he died he was refused burial in Westminster Abbey because of his actions in the Congo Free State.