Archives / July 2010

 • ആറാമിന്ദ്രിയ കാഴ്ചകളുമായി വന്ന് ലോകത്തെയാകെ ആശ്ചര്യത്തിന്റെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയ പ്രണവ് മിസ്റ്റ്രിയെന്ന ഗുജറാത്തി ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരു മറന്നിരിക്കാനിടയില്ല. കേവലമൊരു ക്യാമറയും ഒരു കുഞ്ഞു പ്രജക്‌റ്ററും വിരലിലണിയാവുന്ന ചെറിയ നാലു കളര്‍ മാര്‍ക്കേര്‍സും ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും കൊണ്ട് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളില്‍ മാത്രം കണ്ടു പരിചയമുള്ള അത്ഭുതങ്ങള്‍ നമുക്കു മുന്നില്‍ തുറന്നു കാട്ടിയ MIT – കാരന്‍. അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മുമ്പ് നടത്തിയെങ്കിലും SixthSense എന്ന ആറാമിന്ദ്രിയ വിദ്യകള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ […]

  Read More
 • July 30, 2010 - Rajesh Odayanchal

  കോവലനും കണ്ണകിയും

  കണ്ണകിയുടെ ചരിതം ഇവിടെ… കോവലനും കണ്ണകിയും പ്രേമമോടെ തമ്മിൽ ചോളനാട്ടിൽ യൗവനത്തിൻ തേൻ നുകർന്നേ വാണു മാധവിയിൽ കോവലനു സ്നേഹമുണ്ടായ് തീർന്നു ജായയെയും വേർപിരിഞ്ഞു പാവമായ് ദേവി

  Read More
 • July 27, 2010 - Rajesh Odayanchal

  Dynamic Font Technology

  When designing a logo or other material for your website, most people will probably know about the importance of factors such as colours, space, shapes and design. Sure, designing a logo is about all these things and a visually easily recognisesable logo is a must. However, choosing the right font for your materials like logo, […]

  Read More
 • വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ വിഭവ ഡി.വി.ഡി.യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചില കോണുകളില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നു വന്ന വിമര്‍ശനത്തിനുള്ള മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഔദ്യോഗിക മറുപടിയാണിത്. സംഗമത്തില്‍ പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 500 ലേഖനങ്ങളുടെ സി.ഡി പുറംചട്ട. ഇന്ത്യന്‍ വിക്കികളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സം‌രംഭം ആദ്യമായാണ്‌ വിക്കിപീഡിയ ആര്‍ക്കും തിരുത്താവുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശമാണ്‌. ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ അടഞ്ഞ ഒരു മുറിക്കുള്ളിലിരുന്ന് എഴുതുന്നതല്ല, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (അല്ലാത്തവരും) […]

  Read More

March 01, 1932: Lindbergh baby kidnapped

Posted on Wednesday March 01, 2017 - This Day in World History

On this day in 1932, in a crime that captured the attention of the entire nation, Charles Lindbergh III, the 20-month-old son of aviation hero Charles Lindbergh, is kidnapped from the family’s new mansion in Hopewell, New Jersey. Lindbergh, who became an international celebrity when he flew the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927, and his wife Anne discovered a ransom note demanding $50,000 in their son’s empty room. The kidnapper used a ladder to climb up to the open second-floor window and left muddy footprints in the room.

The Lindberghs were inundated by offers of assistance and false clues. Even Al Capone offered his help from prison. For three days, investigators found nothing and there was no further word from the kidnappers. Then, a new letter showed up, this time demanding $70,000.

The kidnappers eventually gave instructions for dropping off the money and when it was delivered, the Lindberghs were told their baby was on a boat called Nelly off the coast of Massachusetts. After an exhaustive search, however, there was no sign of either the boat or the child. Soon after, the baby’s body was discovered near the Lindbergh mansion. He had been killed the night of the kidnapping and was found less than a mile from home. The heartbroken Lindberghs ended up donating the mansion to charity and moved away.

The kidnapping looked like it would go unsolved until September 1934, when a marked bill from the ransom turned up. The gas station attendant who had accepted the bill wrote down the license plate number because he was suspicious of the driver. It was tracked back to a German immigrant and carpenter, Bruno Hauptmann. When his home was searched, detectives found a chunk of Lindbergh ransom money.

Hauptmann claimed that a friend had given him the money to hold and that he had no connection to the crime. The resulting trial was a national sensation. The prosecution’s case was not particularly strong; the main evidence, besides the money, was testimony from handwriting experts that the ransom note had been written by Hauptmann. The prosecution also tried to establish a connection between Hauptmann and the type of wood that was used to make the ladder.

Still, the evidence and intense public pressure were enough to convict Hauptmann and he was electrocuted in 1935. In the aftermath of the crime—the most notorious of the 1930s—kidnapping was made a federal offense.