Archives / October 2007

 • ചന്ദനത്തില്‍ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരീ ശില്പംമഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ തഴുകിയൊഴുകും മധുരഹേമന്ദംപ്രിയയോ കാമശിലയോ –നീയൊരു പ്രണയഗീതകമോ ഗാനമേ നിന്‍ രാഗഭാവം താമരത്തനുവായ്ഇതളിട്ടുണരും താളലയങ്ങള്‍ഈറന്‍ പൂന്തുകിലായ്രതിയോ രാഗനദിയോനീ സുഖരംഗസോപാനമോ ഓമനേ നിന്‍ മന്ദഹാസം പൂനിലാക്കുളിരായ്കുങ്കുമമണിയും ലോലകപോലം സന്ധ്യാമലരിതളായ്മധുവോ – പ്രേമനിധിയോനീ സുഖ സ്വര്‍‌ഗ്ഗവാസന്തമോ

  Read More
 • എന്തിനെന്നറിയില്ല എങ്ങിനെന്നറിയില്ലഎപ്പോളോ നിന്നെയെനിക്കിഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായിഎന്നാണെന്നറിയില്ല എവിടെയെന്നറിയില്ലഎന്നിലെ എന്നെ നീ തടവിലാക്കിഎല്ലാം സ്വന്തമാക്കീ നീ സ്വന്തമാക്കി ഇലകള്‍ കൊഴിയുമാ ശിശിരസന്ധ്യകളുംഇന്നെന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ വസന്തമായിഇതു വരെയില്ലാത്തൊരഭിനിവേശം ഇന്നെന്റെചിന്തകളില്‍ നീയുണര്‍ത്തിനീയെന്റെ പ്രിയസഖീ പോകരുതേഒരു നാളും എന്നില്‍ നിന്നകലരുതേ മിഴികളില്‍ ഈറനായ് നിറയുമെന്‍ മൗനവുംവാചാലമായിന്നു മാറിഅഞ്ജിതമാക്കിയെന്‍ അഭിലാഷങ്ങളെഇന്നു നീ വീണ്ടും തൊട്ടുണര്‍ത്തീനീയെന്റെ പ്രിയസഖീ പോകരുതേഒരു നാളും എന്നില്‍ നിന്നകലരുതേ

  Read More
 • ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരീ നിന്റെഏദന്‍ തോട്ടം എനിക്കു വേണ്ടിഏഴാം സ്വര്‍ഗ്ഗം എനിക്കു വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരീ.. കുന്തിരിക്കം പുകയുന്ന കുന്നിന്‍ ചെരുവിലെകുയില്‍ക്കിളീ ഇണ ക്കുയില്‍ക്കിളീനിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ആണിനോ പെണ്ണിനോനിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രണയ ദാഹം ഒരിക്കലുംനിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രണയ ദാഹംഎന്നോടു പറയൂ നീഎന്തെങ്കിലും ഒന്നു സമ്മതിക്കൂ സ്വര്‍ണ്ണ മേഘതുകില്‍ കൊണ്ട് നാണം മറയ്ക്കുന്നസുധാംഗദേ സ്വര്‍ഗ്ഗ സുധാംഗദേആ പ്രമദ വനത്തില്‍ ആദവും ഹവ്വയുംഅരുതെന്നു വിലക്കിയ കനി തിന്നുവോ ഈശ്വരന്‍അരുതെന്നു വിലക്കിയ കനി തിന്നുവോഎന്നോടു പറയൂ നീഎന്തെങ്കിലും ഒന്നു സമ്മതിക്കൂ

  Read More
 • എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയംനീയെന്‍ പൊന്നുഷ സന്ധ്യയല്ലേഎന്തിനു വേറൊരു മധു വസന്തം ഇന്നു നീയെന്നരികിലില്ലേ മലര്‍വനിയില്‍വെറുതേ എന്തിനു വേറൊരു മധു വസന്തം നിന്റെ നൂപുര മര്‍മ്മരം ഒന്നു കേള്‍ക്കാനായ് വന്നു ഞാന്‍നിന്റെ സാന്ത്വന വേണുവില്‍ രാഗ ലോലമായ് ജീവിതംനീയെന്റെയാനന്ദ നീലാംബരിനീയെന്നുമണയാത്ത ദീപാഞ്ജലിഇനിയും ചിലമ്പണിയൂ ശ്യാമ ഗോപികേ ഈ മിഴിപൂക്കളിന്നെന്തേ ഈറനായ്താവകാംഗുലീ ലാളനങ്ങളില്‍ ആര്‍ദ്രമായ് മാനസംപൂ കൊണ്ടു മൂടുന്നു വൃന്ദാവനംസിന്ദൂരമണിയുന്നു രാഗാംബരംപാടൂ സ്വര യമുനേ

  Read More

June 29, 1995: U.S. space shuttle docks with Russian space station

Posted on Thursday June 29, 2017 - This Day in World History

On this day in 1995, the American space shuttle Atlantis docks with the Russian space station Mir to form the largest man-made satellite ever to orbit the Earth.

This historic moment of cooperation between former rival space programs was also the 100th human space mission in American history. At the time, Daniel Goldin, chief of the National Aeronautics and Space Administration (NASA), called it the beginning of “a new era of friendship and cooperation” between the U.S. and Russia. With millions of viewers watching on television, Atlantis blasted off from NASA’s Kennedy Space Center in eastern Florida on June 27, 1995.

Just after 6 a.m. on June 29, Atlantis and its seven crew members approached Mir as both crafts orbited the Earth some 245 miles above Central Asia, near the Russian-Mongolian border. When they spotted the shuttle, the three cosmonauts on Mir broadcast Russian folk songs to Atlantis to welcome them. Over the next two hours, the shuttle’s commander, Robert “Hoot” Gibson expertly maneuvered his craft towards the space station. To make the docking, Gibson had to steer the 100-ton shuttle to within three inches of Mir at a closing rate of no more than one foot every 10 seconds.

The docking went perfectly and was completed at 8 a.m., just two seconds off the targeted arrival time and using 200 pounds less fuel than had been anticipated. Combined, Atlantis and the 123-ton Mir formed the largest spacecraft ever in orbit. It was only the second time ships from two countries had linked up in space; the first was in June 1975, when an American Apollo capsule and a Soviet Soyuz spacecraft briefly joined in orbit.

Once the docking was completed, Gibson and Mir’s commander, Vladimir Dezhurov, greeted each other by clasping hands in a victorious celebration of the historic moment. A formal exchange of gifts followed, with the Atlantis crew bringing chocolate, fruit and flowers and the Mir cosmonauts offering traditional Russian welcoming gifts of bread and salt. Atlantis remained docked with Mir for five days before returning to Earth, leaving two fresh Russian cosmonauts on the space station. The three veteran Mir crew members returned with the shuttle, including two Russians and Norman Thagard, a U.S. astronaut who rode a Russian rocket to the space station in mid-March 1995 and spent over 100 days in space, a U.S. endurance record. NASA’s Shuttle-Mir program continued for 11 missions and was a crucial step towards the construction of the International Space Station now in orbit.