March 1, 2012 - Rajesh Odayanchal

മഴവില്‍ കുളിരഴകു വിരിഞ്ഞൊരു വര്‍ണ്ണ മഴ

പ്രണയ മണി തൂവല്‍ പൊഴിയും പവിഴ മഴ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *