വോഡാഫോൺ പണി തന്നു!!

വോഡാഫോൺ പണി തന്നു!!

ഇന്നു രാവിലെ മുതൽ വിക്കിപീഡിയനായ വിജയേട്ടനെ(വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ) വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ കരുതി മൂപ്പർ വല്ല ഹിമാലയത്തിലോ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കും അതാണു കിട്ടാത്തതെന്ന്. എനിക്കുള്ള കോൾസൊക്കെ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ ഒന്നു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതുമാണ്. സ്നാക്‌സിനു വരുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം എന്നും കൂടെവരുന്ന കുട്ടിക്ക് മെസേജയക്കാനും പറ്റി.. അതായത് ഇൻകമിങ്സിനും മെസേജിങ്സിനും കുഴപ്പില്ലായിരുന്നു; ഞാൻ ഫോണിനെ സംശയിച്ചതില്ല എന്നു ചുരുക്കം…

വൈകുന്നേരം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ കോൾ പോകാത്ത കാര്യം സീരിയസായി തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പല ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചുനോക്കി 🙁 ഇൻകമിങ്സ്‌ ഉണ്ട് മെസേജിങ്സ് ഉണ്ട്.. എനിക്കു വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നു മാത്രം… പോസ്റ്റ്‌പെയ്‌ഡായതിനാൽ ബില്ലൊക്കെ കൃത്യമയി തന്നെ അടച്ചുവരുന്നുണ്ട്… മിനിയാന്നാണ് ഈ മാസത്തെ ബില്ലടച്ചതും. അടയ്‌ക്കാനുള്ള അവസ്സൻ തീയതി 30 ആണ്. അതായിട്ടും ഇല്ല…

വിളി നടക്കുന്നില്ല. കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്കും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റുഫോണിൽ നിന്നും വിളിക്കാനുള്ള കസ്റ്റമർകെയർ നമ്പർ തപ്പിയിറങ്ങി.. സംഭവം കിട്ടി. വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിപ്പെണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെയോ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് പറഞ്ഞുതന്നു; ഫോണിന്റെ മോഡൽ ചോദിച്ചു; ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു – ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല. അവസാനം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരിയാക്കാം സർ എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ മുങ്ങി.. ഞാനിപ്പോൾ ഊമ്പിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ!! എന്റെ വൊഡഫോണേ കൊടും ചതിയായിപ്പോയി… എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാമായിരുന്നു 🙁 8 മണിയാവുമ്പോൾ അവൾ മിസ്സടിക്കും ഞാനിനി എന്തു ചെയ്യും?

എന്തായാലും വൊഡാഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കസ്‌റ്റമേർസേ!! നിങ്ങൾ ചിരിക്കേണ്ട. നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗതികേട് വരാം… ഇതാ ഇതു കുറിച്ചെടുത്തോ:

വൊഡാഫോൺ കസ്റ്റമർകെയർ നമ്പറുകൾ

1. Vodafone Customer Care Number Jammu & Kashmir :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9796097960 from any phone

email : vodafonecare.jk@vodafone.com

******************

2. Vodafone Customer Care Number Chennai :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9884098840 from any phone

email : vodafonecare.chn@vodafone.com

******************

3. Vodafone Customer Care Number Delhi & NCR :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9811098110 from any phone

email : vodafonecare.del@vodafone.com

******************

4. Vodafone Customer Care Number Gujarat :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9825098250 from any phone

email : vodafonecare.guj@vodafone.com

******************

5. Vodafone Customer Care Number Haryana :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9813098130 from any phone

email : vodafonecare.har@vodafone.com

******************

6. Vodafone Customer Care Number Karnataka :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9886098860 from any phone

email : vodafonecare.kar@vodafone.com

******************

7. Vodafone Customer Care Number Kerala :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9846098460 from any phone

email : vodafonecare.ker@vodafone.com

******************

8. Vodafone Customer Care Number Kolkata :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9830098300 from any phone

email : vodafonecare.kol@vodafone.com

******************

9. Vodafone Customer Care Number Maharshtra & Goa :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9823098230 (Postpaid) /9923399233 (Prepaid) from any phone

email : vodafonecare.mah@vodafone.com

******************

10. Vodafone Customer Care Number Mumbai :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9820098200 from any phone

email : vodafonecare.mum@vodafone.com

******************

11. Vodafone Customer Care Number Punjab :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9888098880 from any phone

email : vodafonecare.pun@vodafone.com

******************

12. Vodafone Customer Care Number Rajasthan :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9828098280 from any phone or email us at vodafonecare.raj@vodafone.com

******************

13. Vodafone Customer Care Number Tamil Nadu :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9843098430 from any phone

email : vodafonecare.tn@vodafone.com

******************

14. Vodafone Customer Care Number UP(East) :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9839098390 from any phone or email us at vodafonecare.upe@vodafone.com

******************

15. Vodafone Customer Care Number UP(west) :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9719097190 from any phone

email : vodafonecare.upw@vodafone.com

******************

16. Vodafone Customer Care Number West Bengal :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9732097320 from any phone

email : vodafonecare.wb@vodafone.com

******************

17. Vodafone Customer Care Number Orrisa :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9776097760 from any phone

email : vodafonecare.ors@vodafone.com

******************

18. Vodafone Customer Care Number Assam :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9706097060 from any phone

email : vodafonecare.ane@vodafone.com

******************

19. Vodafone Customer Care Number Himachal Pradesh :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9736097360 from any phone

email : vodafonecare.hp@vodafone.com

******************

20. Vodafone Customer Care Number MP & Chattisgarh :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9713097130 from any phone

email : vodafonecare.mpcg@vodafone.com

******************

21. Vodafone Customer Care Number Bihar & Jharkhand :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9709097090 from any phone

email : vodafonecare.bihar@vodafone.com

******************

22. Vodafone Customer Care Number North East :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9774097740 from any phone

email : vodafonecare.ane@vodafone.com

******************

23. Vodafone Customer Care Number Andhra Pradesh :

Phone : Call Vodafone Customer Care on 111 (toll free) from your Vodafone mobile phone or on 9885098850 from any phone

email : vodafonecare.ap@vodafone.com

******************
ദാ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു മെസേജ് അയച്ചു തന്നു. ഒരു പത്ത് അക്കമുള്ള സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട്. Hello! Your service registration number is 1316510xxx. We shal respond to your querry by Thursday 29-Sep-11 06:00p.m.

നാളെ, വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിവരെ 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *