ലേലം ഊമ്പീട്ടാ!!

ലേലം ഊമ്പീട്ടാ!!

 കോട്ടയം, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉള്ള ചില വിദ്വാന്മാർ അങ്ങ് ദുഫായിയിൽ ഒരു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി. ലേലത്തിൽ മൂവർക്കും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന്, അവർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന്താണു സന്ദർഭം:

കോട്ടയംകാരൻ:
അപ്പനാണോ? ഓഹ്!! എന്നാ പറയാനാ, മുടിഞ്ഞ ഒരു ലേലവായിരുന്നു. ഞാൻ പത്തായിരത്തിനു വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ 20000 ത്തിനു വിളിച്ചു, അങ്ങനെ പോയൊപ്പോയി അവസാനം ഞാനങ്ങ് ഇട്ടേച്ചുപോന്നു.
Telephone charge AED:20
                                           
മലപ്പുറംകാരൻ:
ബാപ്പേല്ലേ? യെന്തൊരു ഒടുക്കത്തെ ലേലായിര്ന്ന്. ഓറ് 10000ത്തിനു വിളിച്ചപ്പ ഞമ്മള് 20000 ത്തിനു വിളിച്ച്.. പിന്നേം ആ വെടക്ക് പിടിച്ചോൻ കേറ്റി വിളിച്ച്, മ്മള് ങ്ങട് പോന്ന്
Telephone charge AED:15

തൃശ്ശൂർ കാരൻ:
അപ്പാ ജോസ്സാണ്, ലേലം ഊമ്പീട്ടാ…
 Telephone charge AED:1.50

ഒരു ഫോർവേഡഡ് മെയിൽ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *