ലാൽ സലാം!! 30 വർഷങ്ങൾ 300 സിനിമകൾ

ലാൽ സലാം!! 30 വർഷങ്ങൾ 300 സിനിമകൾ

മലയാളമനസ്സിന്റെ വാത്സല്യം മുഴുവൻ നേടിയെടുത്ത നടനാണു മോഹൻലാൽ. അഭിനയകലയെ ആത്മാവിൽ ആവാഹിച്ച മോഹൻലാൽ മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത്
വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു ജീവൻ പകർന്ന്  എക്കാലത്തേയും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായിത്തീർന്നു.

അഭിനയലാളിത്യം തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ മുഖമുദ്ര.
നൃത്തരംഗങ്ങളിലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള ലാലിന്റെ അഭിനയവഴക്കം നിരവധി തവണ മലയാളം തൊട്ടറിഞ്ഞതാണ്.

മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

30 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 300 സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മോഹൻലാൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും മലയാളമണ്ണിൽ ഉണ്ടാവട്ടേ എന്നാശംസിക്കുന്നു!!

വാൽകഷ്ണം
മോഹൻലാലിനെ മറ്റു പ്രമുഖതാരങ്ങളുമായി നമുക്കൊന്നു ഗൂഗിൾ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലം ഇങ്ങനെയിരിക്കും 😉 ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാൽ കാണാം!!

ലാൽ സലാം ലാലേട്ടാ ലാൽ സലാം!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *