ഭാര്യയും ഭർത്താവും

ഭാര്യയും ഭർത്താവും

ഭാര്യ      : ചേട്ടാ ഞാനെന്റെ മുടി ബോബ് കട്ട് ചെയ്യട്ടേ?
ഭർത്താവ് : നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഡാർലിങ്
ഭാര്യ      : ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത്…
ഭർത്താവ് : അല്ല, നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ…
ഭാര്യ      :പക്ഷേ, എനിക്കതല്ല അറീയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ്..
ഭർത്താവ് : ശരി, അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ…
ഭാര്യ      : അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാവും എന്നാണോ?
ഭർത്താവ് : അതേ..
ഭാര്യ      :പക്ഷേ, ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് നീളമുള്ള മുടീതന്നെയാ ഭംഗിയെന്നാണ്…
ഭർത്താവ് : ങാ.. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുറിക്കേണ്ട..
ഭാര്യ      :അപ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്??
ഭർത്താവ് : അത് നീ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതോണ്ടല്ലേ!!
ഭാര്യ      : അപ്പോ ചേട്ടനു സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലേ?
ഭർത്താവ് : ഹോ!! പണ്ടാരം!! നീ പോയി ആ തലതന്നെ വെട്ടിക്കളയ് – തീരട്ടെ പ്രശ്നം 🙁
ഭാര്യ      :അപ്പോ ചേട്ടന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ?? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല…
             ഞാൻ നന്നായി നടക്കുന്നതും, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും … ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല… എത്രനാളായി എന്നെ
            നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട്??
ഭർത്താവ് : ദൈവമേ!! പെട്ടുപോയി!! എന്നെ ഒന്നിതിൽ നിന്നും ഊരിത്തരണേ!!!

ഒരു മെയിലായി വന്ന കഥ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *