നാളെ വിദ്യാരംഭം!!

നാളെ വിദ്യാരംഭം!!

വീട്ടിലെ ചക്കരക്കുട്ടികളായ ആരാധ്യയും അദ്വൈതയും നാളെ അക്ഷരാരംഭം നടത്തുന്നു.നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസമായ നാളെ വിജയദശമിയിൽതന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തുക എന്ന ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷനാണല്ലോ!.. നമ്മളായിട്ടതിനൊരു കുറവു വരുത്തേണ്ട!

എന്നെ പണ്ട് എഴുത്തിനിരുത്തിയത് നവരാത്രിക്കും ശിവരാത്രിക്കും ഒന്നുമായിരുന്നില്ലാത്രേ! നാലാം വയസ്സിൽ ബാലവാടിയിൽ കൊണ്ടുവിടും മുമ്പ് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ വല്യച്ഛനായിരുന്നുവത്രേ വീട്ടിൽ വെച്ച് അരിയിൽ ഹരിശ്രീ കുറിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യമായി ഞാൻ വെള്ളമുണ്ട് ഉടുത്ത ദിവസമായിരുന്നുവത്രേ അത് 🙁 എന്നാലും അവർക്കന്നാ ഫങ്‌ഷൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. സോ സാഡ്…!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *