ദീപാവലി ആശംസകൾ!!

ദീപാവലി ആശംസകൾ!!

കത്തുന്ന നാളം ആവുക…
അത് കാണാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല ഭംഗിയാണ്…
എന്നാല്‍ സ്വയം എറിയുന്നതിന്റെ പുകയും വേദനയും…
ആരാണ് ഓര്‍മിക്കുന്നത്‌…
എങ്കിലും ഒരു വിളക്കായി എരിഞ്ഞു തീരാന്‍ ആണ് എനിക്കിഷ്ടം …
എന്നും എപ്പോഴും വെളിച്ചമാവാന്‍…

ഇരുട്ടിനെ വെല്ലുന്ന പ്രകാശമാവാന്‍…
ദീപമേ നീ തുണ…
എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദ്യമായ ദീപാവലി ആശംസകൾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *