June 20, 2012 - Rajesh Odayanchal

ഇന്നു നീയെന്റെ ദേശിയ സങ്കടം!

 പച്ചനോട്ടുകൾ, കുത്തുവാക്കുകൾ,
കണ്ണുകെട്ടിയ പ്രതിയമയും
അന്ധതയ്‌ക്കിന്നു പേരു ന്യായാസനം,
നാണയം തിന്നു ചീർത്ത കുടിലത
ഇന്നു നീയെന്റെ ദേശിയ സങ്കടം!!
—————————————–
പണം‌ ബ്രഹ്‌മോ പണം‌ വിഷ്‌ണു,
പണം‌ ദേവോ മഹേശ്വര:
പണം‌ സാക്ഷാല്‍‌ പരബ്രഹ്‌മം‌,
തസ്‌മൈ ശ്രീ പണമേ നമ:

money / money trap / പണം

Leave a Reply