ഇതാണോ മലയാള സിനിമയുടെ ഗതികേട്?

ഇതാണോ മലയാള സിനിമയുടെ ഗതികേട്?

മലയാളസിനിമ നടന്മാരുടെ സംഘടനയായ അമ്മയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ദിലീപ് നിർമ്മിച്ച ട്വൊന്റി ട്വൊന്റി എന്ന സിനിമ അപ്പാടെ യൂടൂബിൽ!! ഇത്ര ക്ലിയറായിട്ട് ആദ്യായിട്ടാണു യൂടൂബിലൊരു സിനിമ കാണുന്നത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *