ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ‌| Best Android Apps

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ‌| Best Android Apps

എനിക്കു കുറച്ച് നല്ല ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം.
നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നു തോന്നുന്ന, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ ഷെയർ‌ ചെയ്യുമെന്നു കരുതട്ടെ. അത്യാവശ്യമാണ്.
എല്ലാ തരത്തിൽ ഉള്ളതും ഇരിക്കട്ടെ, സെക്യൂരിറ്റി, ഗെയിംസ്, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ്, പേർസണലൈസേഷൻ, മറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമായ ആപ്പുകൾ…
എനിക്കൊരു പിടിപാടും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണിത്. ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് അന്തംവിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കണ്ണു മിഴിച്ചുപോയി. സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *